EU-valet: ”Regeringen förstår inte hur viktig frågan om nikotin egentligen är”

Frågan om nikotin och skadereducering kan bli en viktig valfråga i det kommande valet till Europaparlamentet. Det menar näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD).
”Men att frågan har sådan dignitet upplever jag inte att regeringen riktigt förstått, varken på hemmaplan eller nere i Bryssel.” säger Tobias Andersson.

Debatten om nikotinpåsar och andra alternativa nikotinprodukter har tagit fart inför kommande förhandlingar om ett nytt och reviderat tobaksdirektiv inom den Europeiska Unionen. Även svenska organisationer och politiker enegagerar sig i frågorna. Vissa vill att EU ska förbjuda allt kommerisellt nikotin överlag. Statligt stödda Non Smoking Generation har exempelvis lanserat kampanjer för att alla som är födda efter ett visst årtal aldrig någonsin ska få köpa nikotinprodukter. Andra, främst mer liberala intresseorganisationer och politiker, vill att EU istället tillåter fler rökfria nikotinprodukter för att fler EU-medborgare ska hitta vägar bort från rökningen.

Svenska företag påverkas

I Svenska riksdagen debatterades nyligen nikotinfrågor utifrån ett folkhälsoperspektiv. Samtidigt finns andra aspekter på frågan om nikotin och de produkter som faktiskt finns på marknaden. De svenska företag, som producerar en stor del av de rökfria nikotinprodukter som säljs i Sverige men även olika EU-länder, kommer i allra högsta grad att påverkas kraftigt av kommande lagstiftning.

”Sverige har en lång historia av såväl snusproduktion som snuskonsumtion och vi ska vara stolta över de nikotinpåsar som svenskkopplade bolag skapar och säljer. Alla angrepp på nikotinpåsar vore olyckligt för såväl folkhälsan som berörda företag.” säger Tobias Andersson (sd) till Vejpkollen.

”Harm reduction bör värnas”

Tobias Andersson är ordförande i näringsutskottet och har vid flera tillfällen lyft frågan om skademinimering och rökfritt nikotin i riksdagen. Och han är kritisk till hur den sittande regeringen agerar inom EU.

”Sverigedemokraterna har länge insett att svenskt snus bidragit till vår folkhälsa och föranlett att Sverige har lägst tobaksrelaterade dödlighet i hela EU. Idag finns det betydligt fler nikotinprodukter som saknar cigaretters hälsoskadliga effekter varför principen om ”harm reduction” bör värnas i högre utsträckning av regeringen.” säger Tobias Andersson till Vejpkollen.

Hur tycker du att sittande regering hanterar frågan om svenska rökfria nikotinprodukter i förhållande till EU? Hur skulle du önska att man agerade?

”Riksdagen har i anslutning till ANDTS-strategin fastslagit att skademinimering ska vara vägledande. Mot den bakgrunden och för folkhälsans skull borde regeringen tydligt stå upp för såväl det klassiska svenska snuset som andra rökfria nikotinprodukter.”

Anser du att den här frågan tas på tillräckligt stort allvar av regeringens representanter i EU?

”Nej, det kan man nog ändå inte påstå. Det kan komma att bli en av de stora valfrågorna i EP-valrörelsen och att frågan har sådan dignitet upplever jag inte att regeringen förstått varken på hemmaplan eller i Bryssel.” säger Tobias Andersson.


Inför valet till EU-Parlamentet 2024

Vejpkollen kommer under våren att kontinuerligt bevaka vägen till det kommande parlamentsvalet i EU som sker den 6-9 juni 2024. Givetvis sker bevakningen ur ett användarperspektiv och fokuserar på frågor om nikotin och skadereducering för rökare. Har du tips på politiker eller orgaisationer du vill att vi tar pulsen på? Tveka inte att kontakta redaktionen!

1 Kommentar till "EU-valet: ”Regeringen förstår inte hur viktig frågan om nikotin egentligen är”"

  1. Snus är en Svensk tradition i Sverige för många, och därför bör/måste det få finns kvar. Det är ju frivilligt att börja snusa, och man måste vara myndig (18år) för att få köpa snus.
    Visst, det är skadligt med snus, och det vet vi ju om. Alkohol är ju också skadligt – Ska vi stänga alla systembolag i Sverige + Att alla restauranger och barer, krogar inte får sälja någon alkohol längre också. Vill vi leva i ett sådant här samhälle? Skulle inte tro det.
    På bara 10-15 år tillbaka så har hela vårt fina Sverige gått helt åt HEL???E, och värre kommer det att bli..
    Till alla våra politiker: GE FAN I VÅRT SNUS, OCH STYR UPP VÅRT SVERIGE ISTÄLLET SÅ ATT VI KAN FÅ TILLBAKA VÅRT FINA OCH TRYGGA LAND, SOM DET VAR FÖR I TIDEN.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *