Studie: Sambandet mellan nya nikotinprodukter och rökning

Det ökande bruket av e-cigaretter, eller andra nya nikotinprodukter, har inte lett till att fler börjar röka. Det visar den hittills största studien som undersökt sambandet mellan rökning och vejpning i flera länder, med väldigt olika lagstiftning.
“Det finns även indikationer på att e-cigaretter direkt hämmar försäljningen av cigaretter, men vi behöver mer långtidsdata för att säkerställa det sambandet” säger forskare från brittiska Queen Mary University i ett pressmeddelande.

Forskare vid Queen Mary University ville ta reda på om den så kallade “gateway” teorin, det vill säga att bruket av en nikotinprodukt sannolikt leder till ett ökat bruk av cigaretter, stämmer överens med verkligheten. För att göra detta jämförde man utvecklingen i olika länder med väldigt olika lagstiftning kring alternativa nikotinprodukter. 

“Vi kan tydligt se att de länder som har en mer liberal lagstiftning kring produkter som e-cigaretter och snus, inte har fått fler rökare som ett resultat.” säger Lion Shahab, professor i beteendevetenskap och specialiserad på nikotin och beroende, till Medical Express.

Jämförde olika länder

Studien fokuserade på länder som historiskt sett följt varandra när det gäller andelen rökare, men som tillämpat väldigt olika regelverk för att hantera försäljningen av e-cigaretter och andra alternativa nikotinprodukter. 

Storbritannien och USA, där lagstiftningen varit mer avslappnad, jämfördes med Australien där e-cigaretter under en längre tid varit förbjudna att köpa utan recept från läkare. Dessa tre länder har, ur ett historiskt perspektiv, haft en liknande nedåtgående trend när det gäller rökning. Här visade studien att rökningen i Storbritannien och USA har minskat betydligt snabbare sedan e-cigaretter tagit plats på marknaden. I Australien har minskningen varit betydligt mer långsam.

“Den här minskningen gäller även bland unga och i socioekonomiskt svaga grupper, där allt färre röker i USA och Storbritannien, jämfört med Australien” skriver forskarna.

Snus och Heat-not-burn

 I Japan är det förbjudet att sälja e-cigaretter med nikotin. Tobaksjättar som Philip Morris och Japan Tobacco International har dock lanserat liknande system som hettar upp tobak istället för e-vätska. Heat-not-burn tekniken liknar e-cigaretter och har enligt både brittiska och amerikanska hälsomyndigheter, sannolikt en lägre skadeprofil än traditionell cigarettrökning. Även här kunde forskarna se ett visst samband mellan den ökande försäljningen heat-not-burn produkter, på bekostnad av cigarettförsäljningen. 

Även Sverige nämns i rapporten, då försäljningen av nikotinpåsar och snus varit omfattande samtidigt som andelen rökare har minskat kraftigt. Idag ligger andelen rökare i Sverige närmare fem procent, lägst i Europa, och forstätter att minska trots att fler unga använder snus, e-cigaretter och nikotinpåsar, konstaterar forskarna.

E-cigg leder inte till fler rökare

Forskarna menar att resultaten i studien är tillräckligt övertygande för att avfärda den så kallade “gateway” hypotesen. Tidigare studier, i synnerhet bland unga, har pekat på att ett ökat bruk av e-cigaretter, men även andra nikotinprodukter, bland unga riskerar att leda till att fler blir rökare senare i livet. Men så verkar det alltså inte vara.

“Resultaten i studien antyder snarare att e-cigaretter, och andra alternativ, har börjat ersätta de mer skadliga cigaretterna bland de som köper nikotinprodukter. Åtminstone än så länge. Men det det här är en marknad som svänger snabbt i takt med att ny teknologi dyker upp. Därför är det viktigt att följa upp med fler studier, spridda över längre tid.” säger Lion Shahab till Medical Express.

Källor i den här artikeln:

Queen Mary University: E-cigarettes are not a gateway into smoking

Effects of reduced-risk nicotine-delivery products on smoking prevalence and cigarette sales: an observational study

E-cigarettes not a gateway to smoking, may even speed its decline, says new study

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *