Svensk forskare: ”WHO:s planer riskerar att öka rökningen”

Nikotinpåsar, e-cigaretter och snus bör regleras lika hårt som cigaretter. Åtminstone om WHO:s sekretariat för tobakskontroll får som sin vilja igenom. Nu börjar allt fler forskare och hälsovetare reagera på WHO:s fientliga inställning till skademinimering.
”Risken är stor att alltför hårda restriktioner av skademinimerande produkter leder till fler rökare, snarare än färre” menar den svenske tobaksforskaren Lars Ramström.

Uppdaterad artikel: Januari 2024

Inför det kommande mötet om om WHO:s tobakskonvention (cop10) i början av februari 2024 (uppskjutet från november 2023) står det klart att e-cigaretter, snus och nikotinpåsar kommer att vara föremål för debatt under konferensen. Och enligt många forskare och debattörer har debatten redan fått slagsida. WHO:s sekretariat för tobakskontroll har i sina rapporter inför mötet rekommenderat att produkterna helst bör förbjudas, eller i annat fall regleras som cigaretter – med smakförbud, marknadsföringsförbud och andra restriktioner som följd.

“Flera experter har varnat för att WHO:s vetenskapliga råd ger en felaktig bild av bevisläget kring skadereducerande produkter” skriver Lars Ramström, svensk tobaksforskare, som publicerat många uppmärksammade studier om snusbruket i Sverige, i ett öppet brev till WHO:s vetenskapliga råd.

Får motsatt effekt

Som Vejpkollen tidigare berättat har en rad forskare, under de senaste åren, uppmanat WHO:s sekretariat för tobakskontroll att tänka om när det gäller skademinimering som en strategi för att minska skadorna av nikotinbruket i världen.

De får medhåll Lars Ramström. Enligt honom har det till och med gått så långt, att vissa av de åtgärder som WHO:s vetenskapliga rekommenderar för rökfria nikotinprodukter, kan få motsatt effekt när det gäller rökningen. 

“Betydande restriktioner för alternativa nikotinprodukter, som e-cigaretter och nikotinpåsar men även snus, kan få oavsiktliga konsekvenser. Risken är att rökningen ökar istället för att minska. Det finns också en oro bland många forskare, att WHO:s spridning av felaktig information kommer att avskräcka rökare från att byta till ett mycket mindre riskabelt alternativ till cigaretterna” skriver Lars Ramström.

Forskar om snus och rökavvänjning

Lars Ramström har i flera decennier forskat om det svenska snusets roll vid rökavvänjning. Han menar att snuset är en sannolik faktor bakom Sveriges låga andel rökare, bland annat via en uppmärksammad rapport publicerad i NIH – National Library of Medicine 2016. Enligt Lars Ramström finns det idag tydliga tecken på att skademinimering fungerar för att minska skadeverkningarna av nikotinbruk.

“Det bästa exemplet på hur nikotinprodukter som inte bygger på bränd tobak kan gynna folkhälsan kommer från just Sverige. Sveirge har den lägsta andelen rökare bland män i EU och därmed även den lägsta tobaksrelaterade dödligheten” skriver Lars Ramström

En unik möjlighet

Lars Ramström menar att parterna som träffas i november, redan inför mötet om framtidens tobakskonvention, bör studera hur röktrenderna ser ut i olika länder. De bör även ta hänsyn till hur tillgången till olika nikotinalternativ påverkar andelen rökare. Förutom Sverige nämner han Nya Zeeland, Norge och Japan – där rökningen har minskat snabbt de senaste åren sedan e-cigaretter, nikotinpåsar och heat-not-burn-produkter blivit populära i de respektive länderna.

“Mötet mellan världens hälsopolitiska ledare i Panama i november är en unik möjlighet utvärdera bevisen med ett öppet sinne. När allt kommer omkring: om Sverige hade följt WHO:s råd för tjugo år sedan och förbjudit snus, så hade antalet tobaksrelaterade dödsfall i Sverige varit mycket högre än de är idag. Samtidigt skulle en sådan åtgärd, om än oavsiktligt, sannolikt gynnat cigarettindustrin. Åtgärderna för att minska efterfrågan på cigaretter och att minska utbudet, det vill säga det som WHO rekommenderar, är värdefulla verktyg. Men kampen mot rökningen är blir inte lika effektiv utan den tredje pelaren som anges i den ursprungliga tobakskonventionen.” skriver Lars Ramström.

WHO varnar delegaterna

WHO har hittills inte svarat på kritiken från varken Lars Ramström eller de övriga forskare som är kritiska till organisationens ofiella hållning när det gäller skadereducering. Organisationen rekommenderar endast läkemedel som verktyg för rökavvänjning. I en uppmaning på Tobakskonventionens hemsida varnar sekretariatet istället delegationsdeltagare för att låta tobaksbolag påverka hur konventionen formulerar sina mål. Enligt konventionstexten står tobaksindustrins mål alltid i direkt kontrast till konventionens. Ett resultat av detta är att konferensen är helt stängd för allmänheten och praxis är att varken media eller ideella organisationer som representerar användare får bevaka konferensen innifrån.

Mutanklagelser

Sekretariatet som administrerar arbetet finansieras av Bloomberg Philantropies – sen stiftelse som via stöd till olika organisationer – arbetar för att motverka rökning, men även olika alternativ till cigaretter runt om i världen. Stiftelsen har bland annat fått kritik för att muta myndigheter i låg- och medelimkomstländer för att påverka lagstiftningen kring e-cigaretter.

Om tobakskonventionen:

Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll (FCTC) är ett internationellt fördrag. Det blev upprättat 2005 och fastställer ett ramverk kring vilka åtgärder för tobakskontroll som ska genomföras på nationell, regional och internationell nivå. 182 länder har hittills skrivit under konventionen och deltar även i de beslut som rör FCTC. Vartannat år samlas parterna vid en konferens för att diskutera aktuella ärenden inom området för tobakskontroll (så kallade COP-möten).

3 Kommentarer om "Svensk forskare: ”WHO:s planer riskerar att öka rökningen”"

  1. Snuset har fått många inkl. jag själv att sluta röka – det borde istället börja säljas i övriga europa för att minska rökningens skadeverkan.

  2. Det går inte ens jämföra cigaretter med snus. Istället för att fokusera på niktoin så bör man utgå från vilka produkter som orsakar skada och i vilken omfattning. Cigaretter är betydligt farligare än snus och bör också beskattas samt hanteras därefter. WHO:s hållning är kontraproduktiv och ökar istället dödligheten bland tobaksanvändare.

  3. Jag hoppas att den svenska delegationen sätter sig in i verklig fakta så att de vet vad de pratar om. Tyvärr är det alltför många som uttalar sig utan att ha ett uns kunskap om e-cigaretter kontra vanliga cigaretter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *