Fler unga röker när skatten höjs på e-cigaretter

När skatten på e-cigaretter och e-vätska är hög, ökar rökningen. Det gäller i synnerhet bland unga vuxna (18-25 år). Det visar en ny studie från Yale university.
”Det är tydligt att unga vuxna hellre väljer att vejpa än att röka, om priset på e-cigaretter är lägre än cigaretter” säger forskaren Abigail Friedman.

Skatter används ofta för att minska användandet av e-cigaretter bland ungdomar. I flera amerikanska delstater, men även i många EU länder, har beskattning av nikotin och e-vätska blivit en del av kontrollapparaten. Men hur påverkar skatterna användandet? Och vilka blir konsekvenserna i förhållande till konkurrerande nikotinprodukter, som cigaretter? De ville forskare vid Yale school of public health och Georgia State university ta reda på.
”Vi var särskilt intresserade av effekterna av skatter bland unga vuxna 18 till 25 år. Det är en viktigt grupp, då det är oftast i dessa åldrar som sporadiskt användande av nikotin går över till regelbundet bruk” säger Abiagail Friedman, biträdande professor vid Yale School of Public Health till universitetstidningen Yale News.

Färre vejpade efter skattehöjning

För att ta reda på skatternas effekt jämförde forskarna köpvanor i stater som hade infört skatter på e-vätska och de som inte gjort det. Det visade sig att bruket av e-cigaretter minskade i relation till hur hög beskattningen var. Om priset gick upp med motsvarande 10 kronor per milliliter e-vätska minskade bruket med 2,5 procentenheter bland just unga vuxna.

Fler rökande unga

Samtidigt ökade bruket av cigaretter med 3,7 procentenheter i samma grupp. Jämfört med tidigare studier som spänner över alla åldergrupper visade det sig att unga vuxna som vejpar var tre gånger känsligare för skattehöjningar än äldre vejpare.

”Unga vuxna är vädligt känsliga för priset. Men när vi tittar på statistik över nikotinvanor brukar vi sällan skilja ut just åldrarna 18-25. Det är problematiskt då den här gruppen har ett mycket högre bruk av cigaretter än de som är äldre. Detsamma gäller för e-cigaretter” säger Abigail Friedman

E-cigg och rökning hänger ihop

Forskarna noterade även att motsatsen gällde när skatterna på cigaretter höjdes, utan att skatter på e-cigaretter infördes. I dessa stater minskade rökningen med 2,5 procentenheter medan vejpandet bland unga vuxna ökade med motsvarande siffra.

Substitution på marknaden

Enligt Abigail Friedman, som genomfört studien tillsammans med ekonomiforskaren Michael Pesko, är det viktigt att göra en grundlig folkhälsoanalys när skatter på e-cigaretter och nikotin finns på agendan.

”Våra studier visar tydligt att det här handlar om substitution på marknaden. Personer som köper nikotinprodukter väljer och hoppar mellan cigaretter eller e-cigaretter. Det gäller i synnerhet för unga vuxna” säger Abigail Friedman.

Liknande trend vid smakförbud

Tidigare studier har visat på ett liknande samband mellan restriktioner på e-cigaretter och ett ökat användande av traditionella cigaretter bland ungdomar. Då handlade det om smakförbud – något som ledde till fler rökande ungdomar i ett ditrikt i San Fransisco jämfört med närliggande distrikt där smaksättningar förblev tillåtna.

”Rimligt att det minst farliga är billigare”

Ytterligare en studie som publicerades 2021 belyste effekterna av skatter på e-vätska, men då över alla åldersgrupper. Även då speglade resultaten en marknad där cigarettbruket ökade betydligt när e-cigaretter blev dyrare.

”Lagstiftande beslutsfattare bör vara väldigt medvetna om hur beskattningen påverkar vanorna bland personer som använder nikotin. Det rimliga borde vara att det minst farliga alternativet även är det som kostar minst. I fallet med e-cigaretter och cigaretter är det tydligt att prisbilden spelar stor roll när nikotinanvändare väljer. Det är dessutom tydligt att unga vuxna är mer känsliga för prisskillnaderna än äldre användare.” säger Abigail Friedman.

I tidskriften ”Addiction”

Studien publicerades i tidskriften ”Addiction” och finansierades genom bidrag från Robert Wood Johnson Foundation, the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health och University of Kentucky’s Institute for the Study of Free Enterprise.

Källor till den här artikeln:
Tax increases on e-cigs likely to boost cigarette smoking among young adults

Young Adult Responses to Taxes on Cigarettes and Electronic Nicotine Delivery SystemsGillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *