USA: Godkänner fler IQOS smaker – förbjuder traditionella e-vätskor

USA. Allt fler heat-not-burn produkter blir godkända för den Amerikanska marknaden. Samtidigt förbjuder myndigheterna på löpande band majoriteten av alla traditionella e-vätskor till e-cigaretter, rapporterar webbtidningen Filter.

Tre nya smaksättningar av Heets, den modifierade tobak som används i Philip Morris heat-not-burn-system IQOS, blev nyligen godkända för försäljning i USA. Detta efter en omfattande prövning där myndigheten FDA kräver bevis för att produkterna är lämpliga för att skydda folkhälsan. 

Osäker forskning om IQOS

Upphettad tobak har sannolikt skadereducerande effekter för rökare, men enligt Brittiska hälsomyndigheter, som är ledande när det gäller forskning om tobaksskadereducering är tekniken inte lika prövad som traditionella e-cigaretter som använder e-vätska. Traditionell vejpning minskar, enligt Brittska hälsomyndigheten, riskerna för skador på grund nikotinbruk med närmare 95 procent.

Chanserna att sluta röka ökar också betydligt om rökaren använder e-cigaretter, menar brittiska myndigheter. NHS rekommenderar därför e-cigaretter, vid sidan av traditionella nikotinläkemedel, vid rökavvänjning. Däremot är Brittiska myndigheter försiktiga när det gäller IQOS och heat-not-burnprodukter.

“Det finns idag inga övertygande kliniska bevis för att heat-not-burntekniken hjälper rökare att sluta röka. Däremot finns det moderata bevis för att heat-not-burn produkter minskar mängden farliga ämnen som användaren andas in jämfört med cigarettrök” skriver Brittiska hälsomyndigheten i sin rapport “Vaping in England – 2022”

Har effekt på cigarettförsäljningen

Även om heat-not-burn produkter är förhållandevis oprövade genom oberoende forskning, har de sannolikt haft effekt på tobaksmarknaden i vissa delar av världen. Det gäller i synnerhet i länder där traditionella e-cigaretter med nikotin inte är tillgängliga på grund av någon form av förbud, skriver FilterMag. 

“I Japan där e-vätska med nikotin inte är tillåten att sälja, har cigarettförsäljningen minskat med 46 procent till fördel för IQOS.” skriver tidningen.

”Tobaksbolagen gynnas av FDA”

Beslutet att godkänna de nya smakerna för IQOS har väckt uppmärksamhet kring myndigheten FDA:s strategi att reglera e-cigaretter. För att få en alternativ nikotinprodukt godkänd för försäljning i USA måste enskilda företag bekosta dyra studier och samtidigt bevisa att produkterna inte riskerar att locka unga personer som inte röker.

Tobaksprodukter som snus och heat-not-burn varianter tar sig igenom prövningarna. Samtidigt har inte en enda e-vätska (eller e-cigarett) som inte har smakprofilen “tobak” blivit godkänd av myndigheten. Sedan FDA började kontrollera de över 6 miljoner ansökningar om tillstånd som skickats in av både stora och små vejpföretag, har endast en handfull produkter blivit godkända. Det rör sig uteslutande om stängda poddsystem där alla utom en modell (Njoy) produceras av olika tobaksbolag.

“Beslutet kommer förvisso att öka tillgången till skadereducerande alternativ till cigaretterna. Men det är också en påminnelse om att nuvarande lagstiftning och process gynnar välfinansierade tillverkare, främst de med anknytning till tobaksindustrin” skriver FilterMag.


Källor till den här artikeln:
Office for Health Improvement & Disparities: Nicotine Vaping in England 2022 – evidence update
Artikel i Filter: FDA Authorizes More Heated Tobacco Products, Rejects More Vapes

2 Kommentarer om "USA: Godkänner fler IQOS smaker – förbjuder traditionella e-vätskor"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *