Konsumentverket stryper reklam för nikotinportioner

Gratisprover, målande beskrivningar av smaker samt reklam som riskerar att locka ungdomar. Konsumentverket riktar nu hård kritik mot svenska tillverkare av nikotinpåsar, så kallat vitt snus.
“Det har varit lite av ett klondike och en hel del brutal marknadsföring innan lagen kom. Samtidigt har Konsumentverket en tendens att övertolka lagen och det kan få stora konsekvenser för folkhälsan” säger Karl-Åke Johansson, ordförande i svenska användarföreningen New Nicotine Alliance.

Lagen för nya nikotinprodukter sjösattes hösten 2022. Sedan dess har det varit olagligt att sälja nikotinpåsar till personer under 18 år. Samtidigt blev marknadsföringen reglerad. Enligt den nya lagen får företagen inte rikta sin reklam direkt mot personer under 25 år, inte beskriva smaksättningar “mer än nödvändigt”, vara påträngande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Konsumentverket har nu granskat marknadsföringen från 12 olika företag i branschen.

“Granskningen hittade flera klara överträdelser av lagen.” skriver Konsumentverket. “Det har handlat om presentation av bilder, filmer, ljud och ljus, texter eller påståenden som till sin utformning går utöver kravet på särskild måttfullhet” 

Samma regler som för e-cigg

Kravet på måttfullhet i produktbeskrivningar och marknadsföring har sedan flera år gällt för vejpprodukter (e-cigaretter och e-vätska), något som lett till förvirring för både konsumenter och återförsäljare.

NNA Sweden, som organiserar användare av skadereducerande nikotinprodukter som e-cigaretter, nikotinpåsar och snus, har tidigare varit kritiska till hur myndigheterna hanterar produktalternativ till cigaretterna. Enligt Karl-Åke Johansson har Konsumentverket en tendens att övertolka lagen, något som i slutändan drabbar konsumenterna och nuvarande rökare.

“Att dela ut gratisprover är givetvis att gå över gränsen och det är viktigt att komma åt. Men att aktivt begränsa rökarnas tillgång till de här produkterna, det är allvarligt i sig och inte bra för folkhälsan.” säger Karl-Åke Johansson.

”Information blir svårtillgänglig”

Konsumentverket noterar att många företag i branschen är aktiva på sociala medier. Detta väcker misstankar om att företagen vill nå en målgrupp under 25 år, menar verket. Enligt granskningen är även marknadsföringen utformad på ett sätt som riskerar att attrahera en yngre målgrupp.

“Här tycker jag att Konsumentverket misstolkar vad lagen egentligen säger. Jag är 60 år och befinner mig ofta på sociala medier. Det gör även medelålders rökare. Företagen ska enligt lagen inte “medvetet rikta sig” till ungdomar. Men som verket tolkar lagen så får du inte ens ”riskera” att ungdomar påverkas. Det är väldigt godtyckligt och gör att informationen till rökare som finns på sociala medier blir svårtillgänglig” säger Karl-Åke Johansson

Efterlyser vägledande information

Företagen som varit föremål för granskningen kommer nu att få möjlighet att se över sin marknadsföring innan Konsumentverket gör nya kontroller.  Karl Åke Johansson hoppas att konsumenter även i framtiden kan få vägledande information om nikotinpåsar, även via sociala medier.

“Jag brukar jämföra med varor på Systembolaget. En “Baccardi Tropical Watermelon” beskrivs som “en fruktig dryck med tydlig sötma och smak av vattenmelon. Serveras kall som sällskapsdryck”. Enligt Konsumentverket är det tydligen ok. Om reglerna som gäller för e-cigaretter, och numera även nikotinpåsar, skulle gälla för spritdrycker skulle det stå “smak=vattenmelon”. Punkt. Då undrar man: tycker våra myndigheter att det är värre att vi får fler icke rökande nikotinister än att vi riskerar att få fler alkoholister? Vilket gör mest skada?” säger Karl-Åke Johansson.


Källor till den här artikeln:
Rapport: Allvarliga brister i marknadsföring av tobaksfritt snus (Konsumentverket)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *