“Svenska vejpföretag censureras av staten”

Konsumentverket går för långt, menar branchorganisationen för e-cigg

Konsumentverkets tolkning av lagen försämrar kraftigt möjligheterna för rökare att hitta hälsosammare alternativ. Det menar Niklas Linder, ordförande i svenska Branschorganisationen för elektroniska cigaretter, BELC.

BELC organiserar ett tiotal svenska företag som handlar med och producerar vejpprodukter och e-vätska. Och BELC:s medlemmar är långt ifrån stora aktörer som lägger miljoner på marknadsföring. Tvärtom, menar Niklas Linder.

“Den svenska e-cigarettbranschen är oberoende och har inga kopplingar till tobaksindustrin. Det finns ingen agenda att lura in ungdomar i ett nikotinberoende. Men möjligheterna att visa tobaksrökare att bättre alternativ faktiskt är nästan omöjlig idag.” säger Niklas Linder.

Statlig censur av vejpning

Enligt konsumentverkets tolkning av lagen är i princip all marknadsföring av e-cigaretter och nikotinhaltig e-vätska helt förbjuden. Nikotinfria vätskor får marknadsföras, men lagen påverkar samtidigt företagens möjligheter att uttrycka sig fritt på sina hemsidor. Varje text och inlägg, med exempelvis länkar till forskning, bedöms utifrån sitt syfte. Det betyder att ett inlägg som, enligt Konsumentverkets bedömning syftar till att främja försäljning på hemsidan, blir olagligt.  Niklas Linder menar att det är att gå för långt.

“Deras definition av marknadsföring är företag inte ens bör tala om studier eller rapporter om dessa ger intrycket att e-cigaretter kan vara hälsosammare än tobak. Vilket det ju inte råder något tvivel om att de är idag. Det är statlig censur och inskränkningar i medborgarnas möjligheter att lära sig mer om ett hälsosammare alternativ” säger Niklas Linder

Vågar inte yttra sig

Organisationer som Non Smoking Generation och Hjärt-lungfonden har på sistone i flera sammanhang anklagat aktörer på e-cigarettmarknaden (här i Göteborgs Posten) för att vilseleda sina kunder. Att företagen medvetet lockar ungdomar att testa e-cigaretter. Men den bilden stämmer inte, menar Niklas Linder. Men många i branschen vågar inte yttra sig, av rädsla för repressalier.

“Företag som tjänar miljarder på att sälja sluta-röka produkter betalar stora summor till organisationer som vid en första anblick verkar opartiska. Men de sprider dagligen rena faktafel och lögner om e-cigaretter som går stick i stäv med modern och oberoende forskning. Men vi får inte ens bemöta dessa påståenden, med hänvisning till sådan forskning, utan att riskera straff och viten” säger Niklas Linder

Finns det inte en risk att en oreglerad, aggressiv marknadsföring lockar “fel” kunder, som ungdomar?

“Den svenska branschen ser inte det proaktiva arbetet med att förhindra ungdomars bruk av nikotin som ett bekymmer. Tvärtom välkomnar vi den. Begränsad marknadsföring av nikotinprodukter är en självklar del i varför europeiska länder ser mycket lägre adoptionsnivåer av e-cigaretter hos ungdomar. Detta jämfört med länder där marknadsföringen är fri, som i USA” säger Niklas Linder

Källor:

Läs Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av e-cigaretter här.

Vill du bidra till bättre nyhetsrapprtering om e-cigaretter? Stöd Vejpkollen på Patreon!
KLICKA HÄR! 🙂

Och följ Vejpkollen på Facebook för snabba uppdateringar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *