Dyrare e-juice och mindre hårdvara – höjda avgifter hotar utbudet

Sämre utbud och betydligt högre priser på hårdvara och färdigblandad e-juice. Det kan svenska vejpare räkna med i framtiden. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten vill höja avgifterna för att registrera produkter i Sverige. Med 350 procent.

Folkhälsomyndigheten vill höja avgifterna för att registrera vejpprodukter i Sverige. Och det handlar inte om någon liten höjning. I en begäran till riksdagen föreslår myndigheten att höja avgiften från 3000 kronor till 10 500 kronor, per produkt.

“Det är en höjning på 350 procent och det kommer effektivt att minska antalet produkter som går att sälja i Sverige. Priset på de som finns kvar blilr givetvis mycket högre” säger Niklas Linder som driver vejpföretaget Swedish Mixology i Motala och är aktiv i Branschorganisationen för elektroniska cigaretter (BELC).

”E-cigg är inte som cigaretter”

I enlighet med Europeiska Tobaksdirektivet, TPD, måste i princip varje beståndsdel av en elektronisk cigarett registreras i det land där den ska säljas. Detta måste ske minst 6 månader innan försäljningen börjar. Även färdig e-juice med nikotin ska registreras, liksom engångsmodeller, så kallade disposables. Anmälan görs oftast av företaget som tillverkar eller distribuerar produkterna.

För att hantera registreringarna får den berörda myndigheten, i Sveriges fall Folkhälsomyndigheten, ta ut en avgift för att täcka kostnaderna. Avgiften ska täcka hantering av en anmälan, dokumentering, kontroll och andra byråkratiska sysslor.

“Systemet för registrering bygger på samma modell som för tobaksprodukter. Där handlar det om ett fåtal produkter, en cigarett, en variant på rulltobak och så vidare. Registreringen sker då oftast via ett större distributionsföretag och fungerar säkert bra för just tobak. Men e-cigg är inte som cigaretter. Varje enskild e-cigarettsmodell kan behöva mellan 3 och 10 registreringar för att fungera som det är tänkt”, säger Niklas Linder.

75 000 kronor för ett start-kit

Hanteringen av vejpprodukter har visat sig vara mer kostsam än väntat. I dagsläget betalar företagen 3000 kronor per registrering. Ett enkelt poddsystem, bestående av en tank och ett batteri kostar idag 6000 kronor att registrera. Ett mer avancerat system, ett nybörjar-kit med separat och fyllbar tank, batteri samt fem olika varianter av förångare (coils), 7 produkter sammanlagt, kostar idag 21 000 att registrera. 

Om Folkhälsomyndigheten får sin vilja igenom ökar kostnaden för ett poddsystem till  20 000 kronor. För ett mer avancerat nybörjar-kit blir kostnaden närmare 75 000 kronor. Detsamma gäller e-vätska som är färdigblandad med nikotin. En TPD-registrerad e-juicelinje innehåller inte sällan upp till 20 olika smakvarianter och nikotinstyrkor. Varje smak och niktotinstyrka ska registreras separat.

Inte värt det för företagen

Enligt Niklas Linder kommer höjningen att drabba både svenska företagare och kunder i slutändan.

“Sverige är en liten marknad. Vi finns knappt för många Kinesiska techjättar och vi ska inte räkna med att företagen blir mer intresserade av att registrera sina produkter här om kostnaden blir högre. Återförsäljarna kommer att få tillgång ett väldigt begränsat sortiment, något som sannolikt leder till att färre kunder hittar det system just de behöver för att sluta röka. Det kommer givetvis att få en negativ effekt för både företag och kunder” konstaterar Niklas Linder.

”Ett tjuvnyp mot konsumenter och butiker”

Han får medhåll av Karl-Åke Johansson, ordförande i konsumentföreningen NNA Sweden. Karl-Åke Johansson ser en dyster framtid, för de svenskar som vejpar idag men även för rökarna som skulle kunna sluta röka, med hjälp av e-cigaretter.

“Utbudet i våra vejpbutiker kommer att minska rejält. De vejpare som vet hur man gör, kommer att importera direkt från Kina istället, som man var tvungen att göra för 10 år sedan. Men för nybörjare, och rökare som vill testa e-cigaretter, blir det mycket svårare att hitta rätt produkter. Det här är ett slags tjuvnyp från Folkhälsomyndigheten som kommer att döda många vejpshoppar och därmed förhindra att fler rökare väljer e-cigaretter framför att röka” säger Karl Åke Johansson.

Billigare om fler betalat

Enligt Folkhälsomyndighetens begäran, som är en del av propositionen “Hårdare regler för nya nikotinprodukter” är höjningen motiverad av att arbetsinsatsen per registrering är hög, samtidigt som antalet registrerade och betalda produkter är relativt få. Av de produkter som är anmälda i Sverige har utländska företag i praktiken bara betalat avgifter för 16 procent av registreringarna.

“Om denna andel varit högre skulle avgiften kunnat ligga på en lägre nivå. Höjningen kommer främst att belasta utländska företag, eftersom denna grupp är i majoritet och har fler produkter tillgängliga på den svenska marknaden än de övriga företagen” skriver Folkhälsomyndigheten i sin begäran.

Beslut i riksdagen

Riksdagen kommer att rösta om propositionen “Hårdare regler för nya nikotinprodukter” den 21 juni. Socialutskottet bereder ärendet fram till 14 juni. I propositionen ingår även ett förslag om smakförbud för e-vätska och nya regler för nikotinpåsar. Vejpkollen har samlat artiklar om det föreslagna svenska smakförbudet här.

Källor till den här artikeln:
Hemställan: ändring av avgifter för tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållareGillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *