SD: ”Inför skadereducering i tobakspolitiken”

En bättre utredning om relativa risker med olika nikotinprodukter och ett nytt ramverk för att hantera tobaks- och nikotinprodukter. Det föreslår nu Sverigedemokraterna inför den kommande debatten om ANDTS-frågor i socialutskottet.