Förslag om nikotinfri skoltid och gränser för nikotin i snus ute på remiss

Förslaget om att begränsa nikotinhalterna i alla former av snus, införa nikotinfri skoltid samt förbud mot langning av nikoktinprodukter, är nu ute på remiss. Berörda parter har nu till den 30 augusti på sig att tycka till innan regeringen lägger fram ett konkret förslag till riksdagen.

I mars presenterade den statliga utredningen ”En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas” för socialminister Jacob Forssmed. Utredningen föreslår flera åtgärder för att minska tillgängligheten för olika ämnen, substanser och produkter inom ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Förutom ett nytt omfattande förbud mot försäljning av lustgas föreslår utredningen att:

  • Bestämmelser om en rök-, tobaks- och nikotinfri skoltid ska införas. 
  • En förpackning med portionsförpackade tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter (styckförpackning) ska innehålla minst 20 portioner,
  • Den högsta tillåtna nikotinhalten för båda sorterna av snus ska bestämmas till 12 milligram per gram,
  • Ett förbud mot langning av nikotinprodukter ska införas,
  • Att tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter inte ska få förvaras i en kommersiell lokal eller i ett tillhörande utrymme, om produkten inte får säljas i lokalen.

Berörda parter har nu fram till 30 augusti att svara på remissen.

Källor till den här artikeln:
Remiss SOU 2024:23, En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas


1 Kommentar till "Förslag om nikotinfri skoltid och gränser för nikotin i snus ute på remiss"

  1. Saknar ekonomiska incitament i form av skattehöjning för att motverka ett ökat bruk av snus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *