Utredning: ”Nikotingräns för snus, nikotinförbud på skoltid och förbud mot langning”

Nikotingräns för både snus och nikotinpåsar.
Förbud mot att langa nikotinprodukter samt ett totalt förbud mot att använda rökfritt nikotin, som snus eller e-cigaretter, under skoltid.
Det föreslår nu en statlig utredning med syfte att minska bruket av nikotin bland unga.
“Vi har valt att inte skilja på rökning och rökfria nikotinprodukter, utan anser att de här ändringarna ska gälla över hela fältet” säger utredaren Inga-Lill Askersjö.

Efter ett halvårs förlängning, tilläggsdirektiv och fokusförflyttning, kom under måndagen den utredning kring ny reglering av nikotinprodukter som påbörjades redan 2022. Det huvudsakliga uppdraget var att utreda förutsättningarna för att ändra målet för det nuvarande ramverket för tobakskontroll. Den så kallade ANDTS strategin fokuserar idag på att minska bruket av all nikotinanvändning. Samtidigt vill en majoritet i riksdagen separera bruket av cigaretter från bruket av snus, e-cigaretter och andra rökfria nikotinprodukter i kommande strategier.

“Vi anser att det är viktigt med en politik som gör tydlig åtskillnad mellan olika produkters skadlighet och som fokuserar på det förebyggande arbetet och på att reducera skador. Därför behövs ett nytt övergripande mål för ANDTS-politiken och en ny ANDTS-strategi.” sade Johan Hultberg (m), ledamot i socialutskottet, nyligen under en debatt i riksdagen.

”Haft ett barnperspektiv”

Nu blev det i slutändan inte skademinimering som stod i fokus för utredningen, konstaterar utredaren Inga-Lill Askesjö.

“Vi har haft ett barnperspektiv på de här frågorna. Och då finner vi att det inte finns skäl att ha en annan lagstiftning på området eller att skilja på vilka krav vi ställer på de här olika produkterna. Oavsett det handlar om snus eller cigaretter. Om det sen finns andra skäl att ha en olik reglering på de här produkterna på andra områden, det vet inte jag” säger Inga-Lill Askesjö till Vejpkollen.

Högsta nikotinhalt för snus och nikotinportioner

Utredningen föreslår att såväl tobakssnus som nikotinpåsar inte ska få ha högre nikotinhalt än 12 mg/gram. I dagsläget ligger nikotinhalten på en “normal” tobaksprilla på mellan 8 och 10 mg/gram. Men det är även andra faktorer, som fukt och ph-värde som avgör nikotinleveransen i slutändan.

“Det var väldigt svårt att sätta en gräns. Men efter att ha jämfört hur olika länder gör, hur producenterna bedömer styrkan och experter på området säger så landade vi  på 12 mg/gram. Men jag är säker på att den här diskussionen kommer att fortsätta innan det här förslaget kan bli verklighet” säger Inga-Lill Askersjö.

Förbud mot allt nikotinbruk under skoltid

Utredningen föreslår äve att helt förbjuda bruk av nikotinprodukter under skoltid – hela vägen upp i gymnasiet. Enligt Inga-Lill Askersjö är det inte bara ett problem att bruket av nikotinpåsar har ökat i skolorna. Det handlar även om att bruket av nikotinpåsar blivit alltför synligt, menar hon.

“Unga gör som kompisarna gör. Om de ser att en kompis snusar eller viftar med sin dosa så är risken större att andra tar efter. Det är den användningen som vi vill förhindra. Om det inte är tillåtet att använda snus under skoltid, så syns det inte lika mycket längre och då kanske färre börjar” säger Inga-Lill Askersjö.

”Behöver diskuteras mer”

Exakt hur förbudet ska kontrolleras och efterföljas vill Inga-Lill Askersjö inte fördjupa sig i. 

“Det är en fråga som behöver diskuteras, hur skolorna ska hantera det här i förhållande till eleverna. Även idag anser man ju att man inte ska avhysa elever som bryter mot rökförbudet, eller att beslagta cigaretter. Det handlar mer om att informera eleverna och föräldrarna om att det finns ett förbud. Men det är något som de inblandade behöver diskutera mer.” säger Inga-Lill Askersjö.

Uppmaning till snusande lärare

Även lärarna förväntas följa andan i förbudet, även om det rent tekniskt inte gäller dem. Enligt Inga-Lill Askesjö är det egentligen inte så problematiskt att lärare vejpar eller snusar. Så länge det inte syns.
”Jag hoppas att lärare och annan personal tolkar det som om de faktiskt inte ska visa att de snusar öppet för eleverna. Det tror jag bli naturligt. Det är klart att man inte lägger upp sin snusdosa på katedern om man precis sagt till sina elever att stoppa ner sina.” säger Inga-Lill Askersjö till Vejpkollen.

Förbud mot langning

Målet är att minska bruket av nikotin bland de som inte heller får lov att köpa produkterna, menar Inga-Lill- Askersjö. Ytterligare ett förslag är därför ett förbud mot langning av nikotinprodukter till minderåriga. Detta ska utformas på ett liknande sätt som förbudet mot att langa alkohol. I dagsläget är det bara olagligt att sälja nikotinprodukter till minderåriga.

“Det blir straffbart att ge eller att köpa de här produkterna till någon som är under arton. Det betyder även att polisen kan beslagta nikotinprodukter från en minderårig. Det blir i alla fall möjligt, med logiken att det sannolikt har begåtts ett brott när den minderåriga skaffade produkterna” säger Inga-Lill Askersjö.

Åtgärder mot svarthandel

Även så kallad lagerhållning av nikotinprodukter ska bli förbjuden. Tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter ska inte få förvaras i en komersiell lokal eller tillhörande lager om de inte får säljas i lokalen. Det betyder att exempelvis oregistrerade e-cigaretter eller cigaretter inte ens får finnas i butikerna, även om ägaren inte tänker sälja dem.

“Anledningen till förbudet är att den illegala handeln med nikotinprodukter vuxit sig stor och har blivit en viktig del av den organiserade brottslighetens inkomster. Det här är ett sätt att öka möjligheterna att ingripa mot de som skaffar varor som helt uppenbart är avsedda för den svarta marknaden.” säger Inga-Lill Askersjö.

Se hela presskonferensen här:

Jakob Forssmed tar emot betänkande från utredning om lustgas, alkohol och tobak

Lyssna på Vejpkollens intervju med utredaren Inga-Lill Askersjö (via YouTube):

7 Kommentarer om "Utredning: ”Nikotingräns för snus, nikotinförbud på skoltid och förbud mot langning”"

  1. Jag anser att det är upp till var och en om man vill snusa eller röka.Det finns viktigare saker för regeringen att ta tag i, den utsträckta brottsligheten t ex.

  2. Langning är väl redan förbjudet?
    I övrigt, total idioti, som vanligt i statens utredningar…

    1. Nej, langning är inte förbjudet när det gäller nikotinprodukter. Det är däremot förbjudet att sälja till personer under 18. Det vill säga, en 18 åring kan köpa och langa vidare till yngre kompisar utan påföljd.

  3. Det viktigaste är att förbjuda vidarutvecklling av tobaksprodukter/Nikotinprodukter. Då får de som är fast fortsätta med sitt bruk men undomarna kommer inte att lockas med att ta över det som gamla gubbar och käringar sysslar med.

    1. Det där med att förbjuda ”utveckling” är alltid vanskligt. Går det ens? Dessutom. Om ”utvecklingen” betyder att nikotinbruket (som trots allt verkar vara ganska konstant, till och med över landsgränserna) blir mindre och mindre skadligt, så är det väl snarare bra med ”utveckling”, för alla inblandade?

  4. Går inte att förbjuda allt bättre upplysa ungdomar om farorna med rökning och snusning visa dom bilder på tex lungor och andra organ efter lång tids rökning och snusning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *