Nikotindebatt: Vill se langingsförbud och ID kontroller i rökrutorna

Generationsförbud mot tobaksköp. ID-kontroller i rökrutan för att stoppa minderåriga från att använda cigaretter. Exponeringsförbud och förbud mot lagning av tobaksprodukter. Det är några förslag som ligger på bordet när svenska riksdagen debatterar tobaksfrågor i slutet av mars.

Angelica Lindberg (sd) vill införa förbud mot lagning av cigaretter till minderåriga. Hon föreslår även ett så kallat generationsförbud som förbjuder försäljning av cigaretter till alla som är födda efter ett visst år aldrig ska vara tillåtet.

“De som idag är yngre än 18 år, och således inte får köpa cigaretter, skulle inte heller efter sin 18-årsdag lagligen kunna göra det. Att även göra det till en brottslig handling att köpa ut, sälja eller ge bort cigaretter åt någon som inte har åldern inne, likt de lagar som idag finns gällande alkohol, skulle också förhindra langning.” skriver Angelica Lindberg i en motion till riksdagen.

Generationsförbud för tobaksköp har diskuterats i andra länder och var nära att införas i Nya Zealand så sent som förra året. Den Nya Zealändska regeringen backade dock i samband med att kostnaderna för lagstiftningen bedömdes för höga samt att rökningen bland unga redan var på väg ner till väldigt låga nivåer, i takt med att bruket av e-cigaretter ökade.

Vill förbjuda exponering

Markus Wiechel, även han riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, vill förbjuda exponering av tobaksprodukter i butikerna. Enligt honom leder synen av olika tobaksprodukter till ett dubbelt budskap till minderåriga.

“Flertalet studier har visat att tobaksprodukter som är synliga ökar risken för att barn och ungdomar ska börja experimentera med och testa tobaksprodukter och i värsta fall börja använda dem regelbundet. Med tobaksvaror helt öppet ges också en farlig signal som på sätt och vis gör att varorna normaliseras, vilket underminerar faran när de exponeras och säljs bland livsmedel. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utreda och verkställa krav på dold tobaksförsäljning även i Sverige.” skriver Markus Wiechel (sd).

Vänsterpartiet har i likhet med Mikael Wiechel lämnat in en motion som föreslår exponeringsförbud för tobaksprodukter i butikerna.

Ålderskontroll vid bruk

Markus Wiechel vill även utreda möjlighetet att kunna ålderskontrollera personer som använder tobaksprodukter.
“Det har blivit en vanligare syn att minderåriga står och röker, vilket gjort att det till och med blivit en accepterad del av vardagen i flera högstadie- och gymnasieskolor. Att därmed belägga samtliga tobakskonsumenter med krav på att kunna uppvisa giltig legitimation i samband med att de använder tobak bör således förenkla det preventiva arbetet med att försvåra konsumtionen bland minderåriga. Regeringen bör därför återkomma med förslag som syftar till tydligare krav på att kunna uppvisa giltig legitimation i samband med tobakskonsumtion.” skriver Markus Wiechel i sin motion.

Tobakspolitiken och en framtida strategi för alkohol, narkotika, tobak, doping och spel kommer att debatteras i svenska riksdagen den 21 mars 2024.

Källor:
Motverkande av ungas tobaksrökning – motion från Angelica Lundberg (sd)
Åtgärder för att minska rökning – motion från Markus Wiechel (sd)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *