Nya Zeeland skrotar generationsförbud för cigaretter

Nya Zeeland kommer varken att införa ett generationsförbud för cigarettförsäljning eller införa krav på lågnikotincigaretter. Det meddelade nyligen den nya regeringen i landet. Anledningen är risken för förlorade skatteintäkter, men även att rökningen är på väg ner i snabb takt även utan den planerade reformen.

Det står nu klart att Nya Zeeland skrotar planerna på att införa ett så kallat generationsförbud för cigarettköp. Man kommer heller inte att kraftigt minska antalet inköpsställen samt backar helt från lagstiftning som skulle reglera nikotinhalten i cigaretter till väldigt låga nivåer.

Enligt den nya regeringen skulle reformerna helt enkelt kosta för mycket, i ett läge där landet står inför ekonomiska utmaningar.

“Vi räknar med att smoke-free-reformen skulle landa på nära en miljard Nya Zeeländska dollar. Vi räknade med att kunna finansiera det med andra skatteinkomster. Men dessa uteblir nu, samtidigt som vi planerar stora skattesänkningar på andra områden.” sade finansminister Nicola Willis till tidningen NewsHub i december 2023.

Färre butiker – svart marknad

Reformen var tänkt att minska antalet butiker med tillstånd att sälja cigaretter med hela 90 procent. Förutom ett skattebortfall skulle detta kunna leda till stora svarta marknader för cigarettförsäljning, konstaterar premiärminister Christopher Luxon i tidningen the Guardian.

“Att koncentrera cigarettförsäljningen till en liten butik i varje stad kommer att bli en magnet för organiserad brottslighet” säger Christopher Luxon.

Även planerna på att sänka nikotinhalten i de cigaretter som skulle få lov att säljas har drabbats av bakslag. Det enda företaget som i dagsläget säljer sådana cigaretter, 22nd Century Group, har haft svårt att klara den förväntade efterfrågan på grund av ekonomiska bekymmer. 

E-cigaretter viktiga för rökfritt 2025

Den nya Zeeländska tobakspolitiken har fått mycket uppmärksamhet över hela världen och har beskrivits som både banbrytande och progressiv. Samtidigt har den tidigare regeringen fått kritik för att inte tillräckligt framhålla e-cigaretternas roll i strategin att minska rökandet i landet.

”Om vi tittar närmare på den utveckling vi har sett de senaste åren så blir det uppenbart att vi redan är på rätt väg, om vi bara fortsätter att göra det vi gör. Rökningen kommer att ligga på under fem procent 2025. Bland ungdomarna röker 1 procent dagligen, medan 10 procent vejpar. Vi har redan nu en rökfri generation och förklaringen till detta ligger i en tydlig strategi där e-cigaretter, det vill säga skademinimering, har fått en central roll” sade Ben Youdan som leder organisationen Smoke Free 2025 i Nya Zeeland i Vejpkollen 2022.

Satsar på bättre rökavvänjning

Beslutet om att slopa den planerade reformen är nu fattat i parlamentet och det innebär att den globalt omtalade reformen läggs på is. Samtidigt vill regeringen satsa mer på rökavvänjning och reglera marknaden för e-cigaretter hårdare, meddelar man via Reuters.

Reckomenderar e-cigg vid rökavvänjning

Nya Zeeländska myndigheter har sedan några år tillbaka satsat på flera sluta-röka-kampanjer. Via dessa uppmanar man rökare att söka hjälp och informerar samtidigt om olika verktyg som är idag är evidensbaserade för rökavvänjning. Dessa verktyg inkluderar traditionella läkemedel samt e-cigaretter och vejpning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *