Foundation For a Smoke Free World bryter med Phillip Morris

Foundation for a Smoke Free World har bytt ledning och bryter nu alla kontrakt man tidigare haft med tobaksindustrin. Enligt den nye verkställande direktören Cliff Douglas sker förändringen för att komma vidare med arbetet för skademinimering inom tobak och nikotin.
“Stiftelsen kommer inte att acceptera pengar från varken tobaksbolag eller läkemedelsbolag i framtiden. Det var ett av villkoren jag ställde när jag tackade ja till uppdraget och något som krävs för att utveckla nya samarbeten” säger Cliff Douglas.

Stiftelsen för en rökfri värld har sedan starten sponsrat en rad projekt och forskningsinsatser för att öka kunskapen om skademinimering och rökfria nikotinprodukter. Samtidigt har organisationen alltid varit kontroversiell. Grundaren, en nyckelperson bakom WHO:s tobakskonvention, Derek Yach, startade stiftelsen 2017 med ambitionen att påskynda arbetet med att minska skadeverkningarna av rökningen i världen. Genom ett avtal med Philip Morris International, en av världens största cigarettillverkare, fick stiftelsen finansiering för att driva projekt inom stiftelsens verksamhetsområde.

Räknades som industrilobby

Trots att avtalet innehöll tydliga klausuler som förbjöd PMI att villkora eller styra verksamheten, möttes samarbetet av skepsis bland aktiva inom anti-tobaksröreslen. I de flesta sammanhang räknas Foundation for a smoke free world som en del av tobaksindustrins lobbyapparat.

Detta vill den nya ledningen nu ändra på.

“Från och med hösten 2023 tar stiftelsen inte emot några pengar från tobaksindustrin, eller för den delen läkemedelsbranschen. Vi ser det som ett viktigt steg för att komma vidare och bredda diskussionen om skademinimering” säger nye vd:n Cliff Douglas i ett pressmeddelande.

Jobbade för “andra sidan”

Cliff Douglas har ett långvarigt förflutet inom anti-tobaksrörelsen och har varit drivande i frågor som berör rökning i flera decennier. Inte minst i hård kamp mot tobaksbolagen.

“Jag var med på tiden när vi drev igenom rökförbud på flygplanen. Det var en stor framgång för att bekämpa rökningen och rökningens skadeverkningar. Det är 35 år sedan nu. Jag ser mitt nya uppdrag som ett väldigt viktigt steg för att skynda på utvecklingen mot ett rökfritt samhälle” säger Cliff Douglas.

“Måste hitta gemensam grund”

Han menar att diskussionen om rökning och möjligheterna att minska skadorna av rökningen har kantrat de senaste åren. Det gäller i synnerhet inom den vetenskapliga världen, där forskare är oense om möjligheterna med det som kallas “tobacco harm reduction”, det vill säga skademinimering för rökare. Cliff Douglas menar att kopplingen till tobaksbolagen har stått  ivägen för utvecklingen.

“Men forskning är forskning, och vi som arbetar med tobakskontroll är egentligen överrens om väldigt mycket. Exempelvis vet vi att rökningen dödar miljoner människor årligen. Vi kan rädda liv genom att etablera en rad evidensbaserade strategier för att minska rökningen. Det handlar givetvis om att utveckla metoder för att minska upptaget och att öka möjligheterna att sluta röka. Men det handlar även om att utveckla och etablera strategier för skademinimering. Riskerna med nikotinbruk går att mäta på en skala där olika former av bruk innebär olika risker för brukaren” säger Cliff Douglas

Stödjer många projekt

Enligt Cliff Douglas kommer foundation for a smoke free world inom kort även att byta namn, som ett led i att förändra organisationens finansiering. Stiftelsen stödjer idag olika utbildningsprogram och stipendier och denna finansiering kommer, enligt uppgift, att fortsätta. Stiftelsen publicerar även Tobacco Transformation Index, en årlig granskning av hur stor del av tobaksbolagens inkkomster och resurser går till rökfria nikotinprodukter respektive röktobak och cigaretter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *