De kämpar för skademinimering i EU – ”Risk för förbud mot nikotinpåsar i vår”

Frågan om nikotinpåsar har hettat till inom EU. Envisa rapporter, förvisso obekräftade från officiellt håll, tyder på att tillgången till rökfria nikotinprodukter som vitt snus, kan komma att begränsas kraftigt. Om EU kommissionen nu får som den vill.
“Det finns en överhängande risk för att kommissionen kommer med ett förslag att förbjuda nikotinpåsar redan i februari eller mars. Men har ingenting konkret på bordet ännu” säger EU-parlamentarikern Johan Nissinen (SD) till Vejpkollen.

I flera års tid har han drivit frågan om skademinimering, rökfritt nikotin och det svenska snuset i Bryssel. Är det inte tröjor och snusdosor med budskapet “EU ska ge f*n i snuset” så dyker han upp med seminarier om relativa risker med olika former av nikotinbruk, eller ställer kritiska frågor till kommissionen i parlamentet. Johan Nissinen snusar inte själv, men har många vänner som gör det, berättar han. 

“De flesta av dem för att sluta röka, andra för att de bara gillar det. En del vejpar också, även om det inte är lika många hemma i Sverige. För mig handlar det här om att rädda liv. Visst, det handlar om starka nikotinprodukter, men de hjälper ju faktiskt väldigt många att sluta röka. Det är därför jag valt att driva den här frågan” säger han till Vejpkollen.

Intresset växer – sakta

Tillsammans med Sara Skytterdal (kd) och partikollegan Charlie Weimers har Johan Nissinen blivit en högljudd förespråkare för skademinimering i den Europeiska tobakspolitiken. Han vill att nikotinpåsar och e-cigaretter regleras betydligt mildare än cigaretter. Och att EU tillåter det svenska snuset.

“Vi är inte så många som driver frågan och motståndet mot snus, nikotinpåsar och vejps är stort. Mycket handlar om okunskap, men många anser att skademinimering för rökare är en ganska oviktig fråga. Samtidigt har vi sett en viss förändring i attityden från vissa håll i parlamentet, även om det inte är en majoritet.” säger Johan Nissinen.

Fler röker i länder utan alternativ

I dagsläget röker i snitt 20 procent av den vuxna befolkningen inom EU. Bruket av nikotin skiljer sig dock mellan länderna. I norden, men även den tidigare medlemmen Storbritannien, där bruket av alternativa, rökfria nikotinprodukter ökar allra mest, är andelen rökare betydligt lägre än i länder där cigaretterna är det enda alternativet för nikotinbrukare. Sverige har dessutom lägst andel rökare i hela EU, närmare fem procent av befolkningen, medan bruket av snus och nikotinpåsar ligger på närmare 15 procent. 

Färre som dör av nikotinbruk

Siffrorna kommer från EUbarometer, som regelbundet publicerar mätningar och analyser av rökning och annat nikotinbruk inom EU. I sin analys tillskriver EUbarometer snuset och andra orala nikotinprodukter som den uppenbara orsaken till den låga andelen rökare i Sverige. Ytterligare statistik visar också att andelen svenskar som dör av rökrelaterade sjukdomar är betydligt lägre än i andra länder.
För Johan Nissinen är det tillräckligt övertygande för att driva en politisk linje.

”Det går liksom inte att förneka att det svenska snuset, och numera nikotinpåsarna, har lett till bättre hälsa för oss i Sverige jämfört med andra länder där folk röker mer. Det gör det här till en väldigt angelägen fråga, enligt mig” säger han till Vejpkollen.

Känslig fråga i Bryssel

Enligt Johan Nissinen är den svenska modellen nyckeln till att minska skadorna av rökningen även inom EU. Men det är en idé som inte riktigt hittat hem i parlamentet.

“Intresset har växt, även om det inte är enormt” säger han. “Det är en liten fråga som ändå är väldigt känslig inom EU. Parlamentet bjöd vid ett tillfälle in en professor från Sverige som skulle berätta om sin forskning kring risker med nikotin och snus. Det blev en bra intervju, men han blev samtidigt riktigt otrevligt bemött av vissa ledamöter, även om det han föreläste om bara handlade om väldigt stela och tydliga forskningsresultat. Han sade rakt ut att rökfritt nikotinbruk inte skadar kroppen ens i närheten av lika mycket som att röka. Då anklagades han för att jobba för tobaksindustrin, något som verkligen inte stämmer. Det var absurt och något som även andra parlamentariker reagerade på.” säger Johan Nissinen.

EU-kommissionen varnar istället

Oavsett reaktioner från vissa parlamentariker verkar andra åtminstone funderat ett varv till kring skademinimering. Röster höjs för att kommissionen ska utreda möjligheterna med rökfria nikotinprodukter i samband med nya tobaksdirektiv, och enligt Sara Skytterdal ställde sig en majoritet nyligen försiktigt positiva till just en sådan utredning.

Det är samtidigt uppenbart att EU-kommissionen, EU:s de facto regering, har en helt annan inställning till både nikotinbruk och skademinimering.

“Nikotinpåsarnas växande popularitet utgör ett växande folkhälsoproblem och blir en allt större utmaning för den inre marknaden.” skrev nyligen Stella Kyriakides, EU-kommissionär för frågor som berör hälsa och livsmedel i ett uttalande till EU-parlamentet

Det var ett svar på frågan om när och hur nikotinpåsar kommer att regleras i framtiden. Frågeställaren , en Nicolás González Casares från EU:s vänsterblock, menade att nikotinpåsar är mer beroendframkallande än cigaretter, alldeles för välsmakande och dessutom visat sig vara billigare än cigaretter. Han ställde krav och Stella Kyriakides betonade att regleringen av de nya nikotinprodukterna är kärnan i den pågående utvärderingen av tobaksdirektivet. Tobaksdirektivet ska revideras i år, efter en process som skjutits på framtiden på grund av Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina.

“Målet är skapa den ”tobaksfria generationen”, att bättre skydda medborgarnas hälsa, och i synnerhet ungdomar, från de risker som följer av tobak och relaterade produkter” skrev Stella Kyriakides.

Stor risk för förbudsförslag redan i vår

Enligt envisa rykten under det senaste året, nu senast i form av en artikel i tidningen Politico, kommer kommissionen, med stöd av en ännu inte offentliggjort rapport från en utomstående hälsoorganisation, att föreslå ett förbud mot nikotinpåsar. Och det inom kort. Förbudet ska gå i linje med det förbud som gäller för det svenska snuset, något som rapporten beskriver som “lyckat”.

Johan Nissinen menar att det finns stor risk att förslaget kommer redan i februari. Och då kan det gå illa för nikotinpåsarna i sin nuvarande form, även i Sverige.

“Det skulle bli kaos. Med tanke på hur många svenskar som använder nikotinpåsar, de flesta av dem för att hålla sig rökfria, så vore det förödande. Folk skulle bli fly förbannade och vi skulle se ännu fler krav på swexit. Inte bra för EU alls, skulle jag säga”

Vad kan konsumenter göra för att påverka ett eventuellt förslag om förbud?

“Kontakta svenska politiker och berätta vad ni tycker och vad de här produkterna betyder för er. Svenska politiker kan ställa sig upp och säga nej. Men de måste bli lite osvenska, brukar jag säga. De kan inte kompromissa i den här frågan. Nikotinpåsarna betyder lika mycket som snuset för svenskar och det måste politikerna inse och kanalisera. Om även länder som Finland och Ungern, där nikotinpåsar är populära, säger ifrån så kanske det går att stoppa den här utvecklingen”

Hur tror du EU-parlamentet ställer sig till ett förbud mot nikotinpåsar idag?

“Just nu ser det mörkt ut. Det vi kan hoppas på är att förslaget inte ligger framför parlamentet förrän efter valet i juni. I dag är det en röd/grön majoritet i parlamentet, och den falangen är i stor utsträckning motståndare till skademinimering. De ser hellre förbud och begränsningar mot rökfria nikotinprodukter än en mer liberal lagstiftning. Det kan dock bli en annan majoritet efter valet, och då ökar chanserna att stoppa kommissionens förmodade förslag” säger Johan Nissinen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *