Varningen: ”EU vill förbjuda vitt snus – även i Sverige”

EU:s hälsobyråkrater vill förbjuda vitt snus, det vill säga nikotinportioner, i alla EU länder, inklusive Sverige. Det konstaterar Charlie Weimers, ledamot i EU-parlamentet, sedan han läst en läckt rapport som EU-kommissionen beställt inför en revidering av EU:s tobaksdirektiv.
“Rapporten menar att EU:s snusförbud varit väldigt framgångsrikt och rekommenderar att samma förbud bör gälla för nikotinportioner” skriver Charlie Weimers i ett uppmärksammat inlägg på X (fd Twitter).

Debatten om nikotinpåsar har rasat i många Europeiska länder sedan produkterna blivit populära. Det svenska snuset blev förbjudet i början av 1990-talet men systervarianten går numera går att köpa vid sidan av cigaretter i flera tobaksbutiker, men kanske främst via nätet. Trots den växande populariteten är det dock främst i de nordiska länderna som nikotinportioner säljer som allra bäst. Enligt Charlie Weimers, konservativ ledamot i EU-parlamentet, har nikotinpåsarna, vid sidan av det svenska snuset, bidragit till att inte bara svenska män röker mindre än det europeiska medelsnittet. Han pekar på att nikotinpåsarna blivit särskilt populära bland kvinnor i Sverige, en grupp vars andel rökare länge varit betydligt högre än bland männen.

“Män har i stor utsträckning valt bort rökning till förmån för snus medan kvinnor som söker mindre farliga alternativ väljer oftare väljer det vita snuset. Därför skulle ett förbud mot nikotinpåsar slå extra hårt mot kvinnor.” skriver Charlie Weimers.

Varnar för olika förbud

EU-kommissionen har i flera års tid förberett en revidering av TPD, det Europeiska tobaksdirektivet, där även e-cigaretter ingår. Arbetet har präglats av flera öppna konsultationer, där tusentals berörda har fått komma med synpunkter på hur dagens regler fungerar samt hur man förhåller sig till eventuellt hårdare regler i framtiden. Senast under våren 2023 varnade Sveriges största snusåterförsäljare för att det vita snuset sannolikt blir hårt beskattat, riskerar att beläggas med smakrestriktioner eller i värsta fall förbjudas helt om inte konsumeneter och politiker börjar agera inom EU. 

Det svenska snuset är fredat genom ett undantag gentemot EU-lagstiftningen, konstaterar Charlie Weimers.

“Det svenska undantaget för tobakssnus gäller dessvärre inte för nikotinportioner. Ifall EU-kommissionen och medlemsstaterna accepterar rapportens rekommendation kommer det vita snuset även förbjudas i Sverige.” skriver Charlie Weimers.

Han menar även att författarna till den beställda rapporten grovt feltolkat effekten av snusförbudet inom EU som en framgång. Han menar att det snarare är tvärtom.

”Att EU:s snusförbud är en framgång är helt fel. Det är faktiskt snuset som gör att Sverige är det enda landet i EU som är på väg att nå FN:s mål om rökfritt samhälle (definierat som mindre än 5% rökare) vilket räddat många liv. Ett förbud mot vitt snus hade varit ett svårt slag mot försöket att utrota rökning i EU.” skriver Charlie Weimers i sitt inlägg på X.

”Mörklägger kommande förbud”

I samband med att Charlie Weimers publicerade, den än så länge inofficiella, rapporten, avslöjade intresseorganisationen Pouch Forum att det sannolikt inte var meningen att de mest berörda, företagen och användarna, skulle får reda på att ett förbud är i görningen. Enligt dokument som Pouch Forums skribenter tagit del av, har två versioner av rapporten cirkulerat: en för så kallade ”stakeholders” (det vill säga företagare och konsumenter) och en annan för politiker inom EU-apparaten. 

“Texten som skickats ut till ekonomiska aktörer säger att ”ekonomiska aktörer tror att en utvidgning av snusförbudet till att även gälla nikotinpåsar kommer att vara skadligt för användare som avser att byta ”till säkrare alternativ”, medan texten som skickas till medlemsländerna säger att ”nya produkter som omfattas av relevanskriteriet, kräver att förbudet utvidgas till att omfatta nikotinhaltiga orala produkter.” skriver Pouch Forum på sin hemsida.

Ignorerar snusets roll

Enligt skribenterna på Pouch Forum tyder detta på en mörkläggningstaktik, där de med ekonomiska eller användarrelaterade intressen i största möjliga mån ska hållas borta från diskussionen. En neutral redogörelse för snusets effekt på rökningen i Sverige (nära gränsen för att räknas som “rökfritt”) ska inte framträda i ett positivt ljus inför kommande beslut i parlamentet, menar Pouch Forums skribenter.

“De vill att beslutsfattarna ignorerar situationen i den enda medlemsstat där rökare har tillgång till många alternativ till cigaretterna. Sverige visar att ett bredare sortiment av nikotinprodukter på marknaden leder bättre resultat för folkhälsan oavsett hur det mäts” skriver Pouch Forum.

Regleras olika i EU-länderna

Nikotinpåsar är idag tillåtna att sälja i de flesta EU-länderna. Belgien har förbjudit försäljningen. I länder som Nederländerna har endast nikotinportioner med extremt låg nikotinhalt varit tillåtna att köpa på recept. (men kommer att förbjudat helt) Ett liknande system avskaffades nyligen i Finland, där nikotinportioner sedan maj 2023 får säljas i ordinarie butiker. I länder som Sverige röker endast 6 procent av befolkningen, medan 10 till 20 procent använder snus, e-cigaretter och nikotinpåsar.

Fakta: Debatten om rökfritt nikotin.

 • Konsensus inom den internationella forskningen, bland annat i sammanställningar brittiska Royal College of Physicians, menar att rökfria nikotinprodukter med stor sannolikhet orsakar en bråkdel av de skador som rökningen orsakar. Man menar dock att det med undantag för Sverige, saknas långtgående epidemiologiska studier som styrker detta. 
 • Svenska politiker har delade åsikter om snuset (och sedemera nikotinpåsarnas roll) i förhållande till Sveriges låga andel rökare. I dagsläget bejakar en majoritet i riksdagen (inklusive de partier som bildat regering) en princip om skademinimering. Det betyder regeringen vill att snus och andra rökfria nikotinprodukter, som e-cigaretter, ska regleras annorlunda gentemot röktobak.
 • Nyligen meddelade regeringen att skatten på snus ska sänkas, och att sänkningen ska finansieras med höjda skatter på cigaretter. Nikotinpåsar regleras på samma sätt som e-cigaretter, med beskattning, åldersgränser och restriktioner av marknadsföring.
 • Svenska folkhälsomyndigheten å sin sida, lierar sig med oppositionen, och tycker att snus och vejpprodukter ska regleras likadant som cigaretter. Folkhälsomyndigheten har bland annat drivit frågan om smakförbud för e-cigaretter, ett förslag som blev presenterat av den tidigare socialdemokratiska regeringen, men som röstades ner i riksdagen.
 • Även WHO menar att det är viktigare att stävja marknaden för alla nikotinprodukter än att främja skademinimering för nuvarande och blivande rökare. WHO förväntas införa hårdare riklinjer för alternativa nikotinprodkter vid kommande revidering av Tobakskonventionen i November, under det tionde mötet med de länder som skrivit under konventionen (COP10).

6 Kommentarer om "Varningen: ”EU vill förbjuda vitt snus – även i Sverige”"

 1. Why can’t they stop harassing us? I was able to stop smoking cigarettes using nicotine pouches! It means my blood pressure is down, I only need a small dose of medicine for normal blood pressure. When I smoked it couldn’t be normal.
  Why should I be forced to give up nicotine? Why do politicians think they have the right to control our lives? 😫

  1. if you didnt start smoking in the first place you wouldnt be in this situation and probably wouldnt have the need for your daily nicotine.

   Nicotine isnt good for your health, it can make you sick in the long run and some medication wont help while you have nicotine in your blood.

   Our politcians is just trying to protect our children from starting an addiction problem

   white pouches is just nicotine and flavor that makes it exremly dangerous to get addictive to.

   1. So your answer to smokers who would be able to quit smoking using, for example, flavoured nicotine pouches is: no, your life is forfit, because you made a bad choice earlier? Thats one hell of a policy you got brewing there 😉

    There seems to a great missunderstanding regarding the risk of these products. According to numerous studies both, small, lagom and meta, the absolute risks of using snus, pouches or vaping are small, but not insignificant. Addiction is only as dangerous as the drug itself (per example alcohol is destructive on its own while caffeine and nicotine are not), the delivery system (drinking coffe is not harmless but not dangerous, vaping or oraly digesting nicotine is not harmless but acceptable, while smoking nicotine is witout a doubt very, VERY harmful). But the addiction itself is not the deadly part. Thats just a moral question, where we all have different opinions.
    Think about it: whats the difference between a nicotine pouch, nicotine gum och nicotine patch sold by a pharmacy (by a pharmaceudical company), compared to a nicotine pouch or vape sold on the open market by a tobacco company or independent vapeshop, according to you? The risk assesement is nearly the same for these products, regardless of who sells them.

    Also: why should we allow cigarettes to be sold in every store on the planet while we basically ban all the ”cool” alternatives ”to protect the kids”? Well, welcome to reality: These are subsitute products on a very big market. Restrict one, ande the other will florish – especially among kids. Is that what you want?

 2. Harlie ör ju inte mycket att lita på i dessa tider, han vill ju till ich med att Sverige ska närma sig Putin… skulle inte lita på honom en bråkdel av en sekund ens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *