Smugglingen minskar kraftigt sedan nikotinpåsar blivit tillgängliga

Smugglingen av nikotinportioner och snus har minskat drastiskt i Finland. Detta sedan nikotinpåsar blivit lagliga att köpa i vanliga butiker. Det rapporterar nättidningen YLE

Sedan maj 2023 är det tillåtet att sälja nikotinportioner med hög nikotinstyrka i finska butiker. Detta sedan den finländska läkemedelsverket beslutat att lyfta produkterna från att vara läkemedelsklassade inför ett förväntat regeringsbeslut om att reglera dem  som tobaksprodukter. Som Vejpkollen tidigare berättat var åtgärden tänkt som ett led i att förbjuda produkterna helt i Finland. 

Så blev det emellertid inte. Sedan valet under sommaren, som ledde till ett regeringsskifte, meddelade den nya regeringen att nikotinpåsar i stället ska regleras, beskattas och därmed tillåtas på den öppna marknaden i Finland. Motiveringen var att få bukt på den stora svarta marknaden och ta in skatt på försäljningen.

Minskade med 80 procent

Och enligt Hannu Sinkonnen, chef vid tullens verkställande enhet verkar beslutet ha fått effekt redan efter bara några månader. Enligt Finska tullen har antalet beslag av snus och nikotinpåsar minskat med hela 80 procent jämfört med samma period förra året. Under perioden januari till september 2022 beslagtog tullen närmare 3500 kilo olagligt snus och starka nikotinpåsar. Under samma period i år rör det sig om 700 kilo.

”Vi gjorde förvisso stora beslag av snus förra året. Men trots detta så är skillnaden väldigt anmärkningsvärd” säger Hannu Sinkonnen, till tidningen Yle.fi.

Inte längre läkemedel

Nikotinpåsar var tidigare klassade som läkemedel i Finland. En finsk rökare som ville använda nikotinportioner för rökavvänjning var därför tvungen att köpa dem via recept från en läkare. Samtidigt ökade populariteten i takt med försäljningen av nikotinpåsar tog fart i Sverige, men det gällde inte de svaga påsarna från läkemedelshyllan på apoteken, utan den starkare varianten med en nikotinstyrka motsvarande svenskt traditionellt snus. Bruket av traditionellt snus var vanligt i Finland redan före EU inträdet 1995 och sedan landet implementerade EU:s tobakslagar med tillhörande snusförbud har importen från Sverige varit omfattande. Detsamma gäller sedermera även för nikotinpåsar.

Påverkar den privata smugglingen mest

Smuggligen av snus och nikotinpåsar från Sverige till Finland har i samband med diskussionen om nikotinpåsarna, väckt mycket uppmärksamhet i medierna i både Finland och Sverige. I snitt beslagtar tullen 9000 kilo snus årligen och den organiserade olagliga handeln med snus sker främst via gränsen i norr mot Sverige och i söder via vattenvägarna. 

Avregleringen har, sannolikt, än så länge mest påverkat den privata smugglingen, tror Hannu Sinkonnen. En finsk medborgare får importera ett kilo snus åt gången för privat bruk och mycket av den handeln sker via Hapraanda och Torneo.

“Där har vi sett att den spontana, privata smugglingen har minskat, helt klart. Det är nästan bara organiserad smuggling som sker över Torneo just nu” säger han till Yle

Blir lagliga – men med smakförbud

Den Finländska lagstiftningen för nikotinprodukter hör till de mest restriktiva i hela EU. Förutom snusförbudet, gäller även smakförbud på alternativa produkter som e-cigaretter och höga skatter på allt som förknippas med vejpning, inklusive glycerin och propylenklokol – om det säljs i en vejpshop. Även onlineförsäljnig av vejputrusting är förbjuden, liksom import. Samtidigt röker närmare 14 procent av befolkningen betydligt högre andel än i Sverige där motsvarande siffra är 6 procent.

Enligt regeringen kommer reglerna kring nikotinpåsar att likna dem för e-cigaretter, inklusive ett eventuellt smakförbud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *