Finland: Nu får butiker sälja starka nikotinpåsar

Finland lättar på reglerna för nikotinpåsar. Åtminstone tillfälligt. Det innebär att tobaksfritt snus med hög nikotinstyrka, en produkt som tidigare klassats som läkemedel, nu går att köpa i butiker samt importeras av privatpersoner i Finland.

Det blir nu möjligt för finnar att köpa nikotinpåsar med högre nikotinstyrka, utan recept. Enligt ett myndighetsbeslut kommer nikotinpåsar inte längre generellt att klassas som läkemedel vilket innebär att även företag utan licens får importera och sälja nikotinportioner med över 4mg/per påse.

Samtidigt har Finlands regering på förslag att totalförbjuda import av snus till landet. Sannolikt vill man även inkludera nikotinpåsar i det förbudet, något som kan göra tillgängligheten väldigt tillfällig, enligt YLE

Ska regleras som tobak

Enligt Fimea, det verk som övervakar läkemedel i Finland, är det inte längre möjligt att klassa nikotinpåsar som läkemedel. Detta gäller i synnerhet om produkterna inte uttryckligen marknadsförs som ett läkemedel. Däremot anser man att nikotinpåsar bör bevakas på samma sätt som tobaksprodukter, eftersom de vanligtvis innehåller nikotin.

”Nikotinpåsar uppfyller i huvudsak definitionen av ett tobakssurrogat, det vill säga motsvarar till sitt användningsändamål en tobaksprodukt, men innehåller inte tobak. I fortsättningen tillämpas därmed i tillämpliga delar bestämmelser tobakslagen om tobakssurrogat. Dessutom kommer kemikalielagstiftningen i fortsättningen att tillämpas på nikotinpreparat” skriver Fimea i ett uttalande.

Låg nikotinstyrka ineffektiv

Nikotinpåsar uppfanns i Sverige som ett verktyg för rökavvänjning. De första varianterna fick bara innehålla 4mg/påse, då detta varit praxis för andra läkemedel inom segmentet, exempelvis nikotintuggummi. Den låga nikotinstyrkan har dock visat sig vara förhållandevis inneffektiv för att hålla rökare rökfria under längre tid.

I samband med att e-cigaretter och e-vätska blev reglerade, enligt EUs tobaksdirektiv, med en högsta nikotinkoncentration på 20mg/ml, så kunde även nikotinpåsar säljas med en högre styrka utan att klassas som läkemedel. Idag innehåller nikotinpåsar i snitt lika mycket nikotin som svenskt snus, det vill säga runt 10mg/påse.

Substitut för cigaretter

Nikotinpåsar i stor utsträckning som substitut för cigaretter bland rökare. Samtidigt har upptaget varit stort bland unga, i både Finland och Sverige, något som lett till hårdare lagstiftning och åldersgränser för att få köpa nikotinpåsar. Konsumentverket i Sverige konstaterade tidigare i år att man kommer att öka trycket på svenska återförsäljare för att följa restriktionerna kring marknadsföring och försäljning som kan rikta sig mot personer under 25 år i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *