Debatten om nikotin: ”Smak är inte skadligt”

“Smak är inte skadligt. Nikotin, däremot, är både beroendeframkallande och hälsovådligt. Att begränsa nikotinnivåerna i nikotinportioner är därför viktigt” Det menade Johan Hultberg (m) i samband med att riksdagen debatterade nikotinfrågor och...

SD: ”Inför skadereducering i tobakspolitiken”

En bättre utredning om relativa risker med olika nikotinprodukter och ett nytt ramverk för att hantera tobaks- och nikotinprodukter. Det föreslår nu Sverigedemokraterna inför den kommande debatten om ANDTS-frågor i socialutskottet.