(S) Inför EU-Valet: “Förbud mot det vita snuset fel väg att gå”

Frågan om det vita snuset borde inte ligga på EU:s bord, utan bör regleras nationellt. Det menar socialdemokraterna inför valet till EU-parlamentet. Samtidigt vill man inte att det vita snuset blir förbjudet att sälja i EU.
“Dagens ensidiga EU-förbud mot det svensktillverkade snuset går inte att motivera samtidigt som övriga tobaksprodukter får säljas fritt. Att förbjuda vitt snus vore helt fel väg att gå” säger Johan Danielsson, andra namn på (s)-listan, inför parlamentsvalet.

Frågan om det vita snuset engagerar svenska EU-politiker. Inte minst då det under det senaste åren blivit alltmer tydligt att nikotinpåsar, som idag får säljas i de flesta EU-länderna, står i tur att regleras under det Europeiska Tobaksdirektivet, TPD. Läckor från en omfattande utredning som EU-kommissionen beställt avslöjar att det vita snuset kan komma att beläggas med omfattande skatter och smakbegränsningar eller till och med blir helt förbjudet att sälja i alla EU länder.

“Även om vi socialdemokrater menar att det finns all anledning att vara försiktig med konsumtion av nikotin, tobak och andra beroendeframkallande ämnen tror jag att det vore fel väg att gå att förbjuda det vita snuset.” säger Johan Danielsson, 2:a namn på socialdemokraternas lista, till organisationen Lärare mot Tobak vid en utfrågning inför valet till EU-parlamentet 2024.

”Rimligt med begränsningar”

Han får medhåll av första namnet socialdemokraternas EU-lista, Heléne Fritzon. Hon tycker dock att det vita snuset ska regleras av samma hårda regler som röktobak när det gäller marknadsföring och information kring produkterna

“Socialdemokraterna är för en mycket restriktiv hållning till reklam för nikotin och tobak. Det är rimligt att samma begränsningar som gäller för marknadsföring av tobaksprodukter också gäller andra nikotinprodukter, inklusive kravet på varningstexter.” säger hon till Lärare mot Tobak.

”Upp till Sverige att reglera”

Båda toppkandidaterna tycker dock att det vita snuset i första hand ska vara produkter som regleras av enskilda länder. Inte via EU:s tobaksdirektiv. Johan Danielsson utvecklade resonemanget när organisationen Snuskommissionen nyligen frågade ut EU-kandidaterna.

“Vi socialdemokrater tycker främst att det ska vara upp till Sverige och andra medlemsländer att själva besluta om detta. Om det ska regleras på EU-nivå så är det naturligt med den typen av reglering det finns på andra tobaksprodukter” säger Johan Danielsson i ett svar på Snuskommissionens enkät.

Varje land ska få bestämma

Till Vejpkollen säger Johan Danielsson att den svenska lagstiftningen kring det vita snuset inte ska behöva hämmas av EU.
”Sverige har sedan lång tid ett särskilt undantag för det svenska snuset och vi värnar möjligheten för rökare att kunna byta till snus. Men det är också viktigt att inte EU-reglerna förhindrar att vi i Sverige t.ex. kan förbjuda alldeles för höga nikotinnivåer.” säger Johan Danielsson.

Tveksamma till skademinimerng

I Sverige har Socialdemokraterna som parti förhållit sig kritiska till skademinimering för rökare. Senast 2022 valde partiet att föreslå omfattande begränsningar av smaksättningarna i e-cigaretter och e-vätska. Något liknande har man inte föreslagit för nikotinpåsar. Åtminstone inte ännu. Men i förarbetena till EU-kommissionens (än så länge ej publicerade) motion finns förslag om att begränsa smaksättningen av både e-vätskan i e-cigaretter och nikotinportioner. Vejpkollen frågade Johan Danielsson hur han ställer sig till ett sådant förslag, om det kommer?

”Vi har inte sett förslagen än. Men vi socialdemokrater tycker det är det viktigt att länderna har ett stort mått av nationellt självbestämmande i dessa frågor. Vi vill i Sverige se en restriktiv lagstiftning, framförallt för sådana produkter som riktar sig mot ungdomar.” säger Johan Danielsson till Vejpkollen.

Det brukar finnas två sidor i debatten om nikotin, inte minst på den Europeiska arenan: Den ena ställer sig helt emot att bruket av rökfritt nikotin tar plats på marknaden vid sidan av cigaretterna. Den andra menar att de rökfria nikotinprodukterna öppnar för att cigarettförsäljningen konkurreras ut av, vad man menar är, betydligt mindre skadliga produkter. I vilket läger hamnar du, som Socialdemokrat? 

”Samma svar som ovan. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt med ett stort mått av nationellt självbestämmande i dessa frågor. Sverige har sedan lång tid ett särskilt undantag för det svenska snuset och vi värnar möjligheten för rökare att kunna byta till snus.”

Hur stora utsikter tror du att just ditt partis linje i den här frågan får gehör i parlamentet?

”Med hårt arbete är inget omöjligt” säger Johan Danielsson.


Inför valet till EU-Parlamentet 2024

Vejpkollen kommer under våren att kontinuerligt bevaka vägen till det kommande parlamentsvalet i EU som sker den 6-9 juni 2024. Givetvis sker bevakningen ur ett användarperspektiv och fokuserar på frågor om nikotin och skadereducering för rökare. Har du tips på politiker eller orgaisationer du vill att vi tar pulsen på? Tveka inte att kontakta redaktionen!

1 Kommentar till "(S) Inför EU-Valet: “Förbud mot det vita snuset fel väg att gå”"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *