Vänsterpartiet: ”EU ska inte reglera det vita snuset – det gör vi bäst själva”

EU ska inte reglera det vita snuset, utan det ska ske lokalt. Det säger Vänsterpartiets förstanamn Jonas Sjöstedt till Vejpkollen inför valet till EU-parlamentet. Samtidigt vill han inte gå in på några detaljer kring hur vänsterpartiet tänker agera i frågan om eller när frågan om reglering dyker upp i EU-parlamentet.
“Men EU ska inte styra allt. Det här är frågor som vi i Sverige bättre avgör själva.” säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets förstanamn i valet till EU-parlamentet, den tidigare partiledaren Jonas Sjöstedt,  är väldigt fåordig när det gäller frågan om nikotin och tobak.

I föreningen Lärare mot Tobaks enkät, som skickats ut till samtliga partier, undrar organisationen hur Vänsterpartiet ställer sig till ett eventuellt totalförbud av nikotinportioner. Organisationen nämner Nederländerna och Belgien på exempel där nikotinportioner kommer att bli förbjudna inom kort.

“Tar ej ställning” svarar vänsterpartiets toppkandidat.

”EU ska ägna sig åt annat”

Detsamma gäller frågan om smaksättningar i det vita snuset. I den utredning som EU-kommissionen beställt för att bereda direktivsförslaget finns, enligt många uppgifter, även en del som berör just smaksättningarna. Resonemanget lyder, att om inte det vita snuset blir förbjudet i samma anda som det traditionella snuset, så bör åtminstone smakerna begränsas, enligt utredarna.
Detta är i alla fall vad som framgår av de läckor som rapporterats i olika medier, även i Vejpkollen, under det senaste året. 

“Vänsterpartiet tycker att EU ska ägna sig åt andra saker än vilka nikotinprodukter som ska vara tillåtna. Det är frågor som vi i Sverige bättre avgör själva.” blir det övergripande svaret från Jonas Sjöstedt när Vejpkollen frågar.

Vill förbjuda smaker lokalt

Lokalt tycker dock Vänsterpartiet att ett smakförbud åtminstone bör utredas i Sverige. Partiet lämnade nyligen in en motion till riksdagen där man föreslår en sådan utredning. Samtidigt vill partiet att alla smaksättningar, förutom något man kallar ”tobakssmaker”, ska bli förbjudna i e-cigaretter och e-vätskor.

“För att elektroniska cigaretter ska kunna utgöra ett alternativ för användare av röktobak bör det även i fortsättningen vara tillåtet att sälja vätska som smakar tobak. Däremot bör det inte vara tillåtet att använda tillsatser av smakämnen som gör de elektroniska cigaretterna attraktiva för barn, unga och icke-rökare.” skrev partiet i sin motion.

Förslaget röstades dock ner av en majoritet i riksdagen.

”Förknippat med hälsorisker”

Till tidningen Alkohol & Narkotika bekräftar dock Jonas Sjöstedt att även ett smakförbud för vitt snus fortfarande är aktuellt för partiet.

“Vitt snus innehåller höga doser nikotin, som är förknippat med hälsorisker. Idag smaksätts snuset för att vara attraktivt för barn, unga och icke-rökare, med en tydligt märkbar doft eller smak av något annat än tobak. Vänsterpartiet anser att politiken ska sätta stopp för tobaksindustrins fokus på barn och unga, t.ex. genom att begränsa hur snuset får smaksättas.” säger han till Alkohol&Narkotika.


Inför valet till EU-Parlamentet 2024

Vejpkollen kommer under våren att kontinuerligt bevaka vägen till det kommande parlamentsvalet i EU som sker den 6-9 juni 2024. Givetvis sker bevakningen ur ett användarperspektiv och fokuserar på frågor om nikotin och skadereducering för rökare. Har du tips på politiker eller orgaisationer du vill att vi tar pulsen på? Tveka inte att kontakta redaktionen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *