Hälsoministern tar ton för skadereducering inför nya EU-regler

Nu ger sig hälsominister Jakob Forssmed in i debatten om nikotinpåsar och skadereducering för rökare. I ett svar på den senaste tidens turer kring Svenska myndigheters agerande i samband med EU:s kommande nikotinlagstiftning vill han lugna svenska användare.
“Jag vill framhålla att i förhållande till snus, utgör cigaretter och röktobak en relativt större hälsofara. Detta synsätt återspeglas i beskattningen av dessa produkter i Sverige, en diversifiering som regeringen har föreslagit ska förstärkas” konstaterar Jakob Forssmed.

Den politiska diskussionen kring nikotinpåsar och skademinimering för rökare inom EU fortsätter i svenska riksdagen. Kritiska frågor kring att socialdepartementet inte agerat kraftfullt nog för att försvara nikotinpåsar inför EU:s kommande revidering av tobaksdirektivet har nu fått hälsominister Jakob Forssmed att reagera.

“Jag vill framhålla att i förhållande till snus, utgör cigaretter och röktobak en relativt större hälsofara. Detta synsätt återspeglas i beskattningen av dessa produkter i Sverige, en diversifiering som regeringen har föreslagit ska förstärkas” skriver Jakob Forssmed som svar på en fråga från Tobias Andersson (sd).

Komplicerad situation i EU

Som Vejpkollen tidigare berättat har flera kritiska röster höjts för att belysa den kommande EU-lagstiftningen för nya nikotinprodukter. Det handlar främst om e-cigaretter, men även nikotinpåsar – en produkt som uppfanns i Sverige och som konkurrerar med andra produkter på nikotinmarknaden i hela EU.

Nikotinpåsar är reglerade i Sverige sedan 2022, men till skillnad från cigaretter och e-cigaretter är produkterna inte reglerade på EU nivå. Detta vill EU-kommissionen ändra på och inför den kommande revideringen av tobaksdirektivet bad kommissionen en fristående konsultfirma att ta in synpunkter på den nuvarande lagstiftningen. Detta gjordes bland annat genom en enkätundersökning där enskilda länder samt andra berörda fick svara på frågor kring nya nikotinprodukter. Detta gällde även det svenska socialdepartementet. 

“Politiskt vinklad konsultation”

Men enligt uppgifter till tidningen Dagens Nyheter fick departementet, under ledning av hälsominister Jakob Forssmed, även en inbjudan att delta i en fördjupad konsultation kring just den svenska lagstiftningen kring nya nikotinprodukter. Detta avböjde dock departementet.

Enkätundersökningen som cirkulerade under våren 2023, men även den efterföljande konsultationen under hösten, har fått skarp kritik för att vara tendensiös.

”Det blir ren politisk propaganda för att driva igenom hårdare lagstiftning” sade Markus Lindblad, kommunikationschef på Haypp group (som äger återförsäljaren Snusbolaget) till Vejpkollen i samband med att han uppmanade kunder att anmäla enkäten som vinklad med politiska intentioner.

Bara bidragit med information

Men enligt Jakob Forssmed var detta inget som regeringen reagerade på vid tillfället

“Regeringskansliet har med stöd av berörda myndigheter svarat på enkäten från Open Evidence kring det nationella genomförandet av tobaksproduktdirektivet. Sverige har på så sätt bidragit med den information som utifrån frågorna i enkäten, har bedömts relevant.” svarar Jakob Forssmed på frågan i riksdagen.

JO-anmälan mot departementet

Departementet har som sagt fått kritik för sitt agerande i frågan, något som bland annat resulterat i en JO anmälan från Snusarnas riksförbund. Enligt förbundets ordförande Samuel Lundell borde departementet ha redovisat sina svar. 

“Vi är väldigt många i Sverige som använder nikotinpåsar och snus och det borde vara självklart att våra folkvalda visar hur de agerar för att bevaka våra intressen. Regeringen och riksdagen har beslutat att göra skillnad i hur olika nikotinprodukter regleras utifrån sin skadlighet. Hur ska vi veta att de gör det i praktiken även på EU nivå, när vi inte får veta hur de hanterar en sån här konsultation?” säger Samuel Lundell.

“Gällde inte nikotinportioner”

Men Jakob Forssmed menar att frågorna i enkäten bara gällde hur Sverige gjort för att följa det Europieiska tobaksdirektivet, ett direktiv som i dagsläget gäller för röktobak och elektroniska cigaretter.

“Enkäten rörde frågor om implementeringen av nuvarande reglering och inte specifikt nikotinportioner, vilka i nuläget inte omfattas av den harmoniserade lagstiftningen.” skriver Jakob Forssmed.

“Inte officiella ståndpunkter”

Regeringen har även fått kritik för att man tackat nej till att delta i en workshop och sedemera en fördjupande intervju med den konsultfirma som stod bakom enkäten. Denna har nu sammanställt en rapport till EU kommissionen, med tillhörande förslag om framtida lagstiftning.

“Av inbjudan till den workshop som Open Evidence anordnade i oktober 2023 framgick inte att en rapport skulle presenteras. Inbjudan riktades till medlemsstaternas behöriga myndigheter. Det var inte ett möte där deltagarna förväntades uttrycka några officiella ståndpunkter för medlemsstaternas räkning.” skriver Jakob Forssmed.

Står fast vid skademinimering

Samtidigt bedyrar Jakob Forssmed att den svenska regeingen försvarar sina beslut kring skademinimering inom tobak- och nikotinpolitiken.

“Jag vill i detta sammanhang också framhålla att i förhållande till snus, utgör cigaretter och röktobak en relativt större hälsofara. Detta synsätt återspeglas i beskattningen av dessa produkter i Sverige, en diversifiering som regeringen har föreslagit ska förstärkas. Undantaget i anslutning till Sveriges EU-inträde, som tillåter försäljning av och reglering av innehållet i snus i Sverige, var en viktig del när Sverige blev medlem i EU. Regeringen värnar detta undantag” skriver Jakob Forssmed.

EU kommissionens representanter har under flera år vid upprepade tillfällen beskrivit nya nikotinprodukter som en fara för folkhälsan. Enligt flera organisationer som jobbar med skademinimering för rökare kommer kommissionen sannolikt att föreslå någon form av förbud mot nikotinpåsar samt förbud mot smaksättningar i e-cigaretter under våren. Men detta är än så länge spekulation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *