Vejpning leder till fler lyckade rökstopp i England

En ny forskningsstudie från University College i London har undersökt kopplingen mellan användning av e-cigaretter och rökares försök att sluta – samt framgången av dessa försök.
Studien, som omfattar data från 2007 till 2022, visade på tydliga samband mellan ökningen av e-cigarettanvändning och allt fler lyckade sluta-röka-försök.

E-cigaretter introducerades på den engelska marknaden 2005, men det var först kring 2011 som de började få ett märkbart fotfäste. De första enheterna var engångsprodukter, som ofta kallas ”cigalikes”, och utformades för att efterlikna utseendet och känslan av vanliga cigaretter. Under de 20 år som produkterna funnits på marknaden har små apparater bytts mot stora, stora mot små och under senaste åren har de allra minsta modellerna återigen tagit plats i butikshyllorna. I takt med ökad popularitet och att produkterna utvecklats så pekar forskningen i dag på att e-cigaretter blivit ett alltmer effektivt sätt att sluta röka. Det konstaterar forskarna bakom en studie från avdelningen Behavioural Science and Health på University College i London. 

Effektivt hjälpmedel

Som Vejpkollen skrivit om löpande så har tidigare forskning visat att e-cigaretter kan spela en väldigt positiv roll i rökavvänjning. Det visar sig inte minst i kallade randomiserade kontrollstudier. Men författarna vid University College London vill titta på vejpnningens roll ur ett annat perspektiv. De pekar särskilt på vikten av att komplettera klinisk forskning med observerande studier för att få en mer omfattande förståelse för effekter över tid.

Fler lyckade sluta-röka-försök

En sådan studie är ”The Smoking Toolkit Study”, en månatlig enkätundersökning som följer vuxna i England. Den har följt vejpning och rökavvänjningsbeteenden sedan 2006.

Forskarna analyserade genom det verktyget data från 67 548 personer som hade rökt under det senaste året, och fann att framgångsgraden för rökstoppförsök ökade med 0,040 procent för varje 1 procent ökning av e-cigarettanvändning.

50 000 fler som slutar varje år

I klartext betyder detta att antalet lyckade sluta-röka-försök ökade proportionellt,  ju fler som använde sig av vejpprodukter som hjälpmedel. 

Enligt forskarna tyder detta på att vejpning kan ha bidragit till att ytterligare 30 000 till 50 000 personer i England har lyckats sluta röka, varje år, sedan e-cigaretter blev populära år 2013.

Vill förstå effekterna på befolkningsnivå

Men medan ökad användning av e-cigaretter tycks vara kopplad till ökad framgång i rökstoppförsök, är det enligt studien fortfarande oklart huruvida vejpning har en direkt inverkan på frekvensen av antalet sluta-röka-försök. Rökare som använder e-cigaretter, har i större utsräckningar lyckats sluta röka,  men man vet ännu inte om fler faktiskt försöker sluta i landet överlag. Forskarna betonar därför vikten av fortsatt forskning för att bättre förstå effekterna av e-cigaretter på populationsnivå.

Vejpkollen bevakar kontinuerligt förhållandet mellan cigarettrökning och vejpning i olika länder:

Studie: Vejpning bland unga leder inte till fler rökare
Allt färre unga röker i USA – e-cigg bidrar till minskningen
Förbud mot smaker i e-cigg ledde till fler rökande ungdomar
Forskning: ”Smakförbuden ledde till ökad cigarettförsäljning”
Studie: Sambandet mellan nya nikotinprodukter och rökning
Fler unga röker när skatten höjs på e-cigaretter
Kanada: All färre unga börjar röka – ”Tydlig koppling till vejpning”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *