Studie: Vejpning bland unga leder inte till fler rökare

Även om bruket av e-cigaretter bland ungdomar kan kopplas till rökning senare i livet, så betyder det inte att rökningen ökar bland populationen i stort. Det visar en ny studie från USA.
“Förekomsten av cigarettrökning på grund av e-cigarettanvändning på befolkningsnivå är mycket liten” skriver forskarna som jämfört beteendemöster bland tonåringar över en treårsperiod.

Hur mycket ökar risken för att någon som använder e-cigaretter i unga år går över till att röka senare? Den frågan ställde forskare vid universiteten i Michigan och Birmingham (Alabama). För att ta reda på detta jämförde forskarna ungdomar som aldrig tidigare rökt cigaretter men som började vejpa, med ungdomar som varken rökte eller vejpade vid samma tidpunkt. Totalt jämförde man mönster i beteende mellan närmare 9000 ungdomar, över en period på tre år. Ungdomarna var 12 till 17 år gamla i början av mätningarna.

Marginellt ökad risk för rökning

Det visade sig att riskerna för att unga vejpare går över till rökning var förhållandevis små – även om de var högre än för de som gjorde varken eller i början av mätningen.

“Totalt sett var den absoluta risken för fortsatt rökning hos dem som hade vejpat 2,07 procent jämfört med 1,19 procent bland icke-vejpare.” säger forskarna i tidningen Pulmonology Advisor

Yttre faktorer påverkade

Forskarna kunde även se ett tydligt samband hos de blivande rökarna genom att väga in andra faktorer. Rökande föräldrar, passiv rökning, betyg, etnicitet, rökande vänner, bruk av andra droger (alkohol och cannabis), utåtagerande eller inåtvänd  problemlösning var alla faktorer som påverkade i slutändan.

Rökningen på lägsta nivån hittills

Samtidigt påpekar forskarna att resultaten inte ska tolkas som att vejpning bland unga ökar rökningen över populationen i stort. De senaste mätningarna visar att rökningen bland den vuxna befolkningen i USA är lägre än någonsin, närmare 11 procent. Bland unga har andelen rökare minskat i allt snabbare takt sedan e-cigaretter vuxit i popularitet. Endast två procent röker medan 14 procent uppger att de använt en e-cigarett de senaste 30 dagarna.

Mycket liten påverkan

Men att det ser lite annorlunda ut på individnivå, behöver inte betyda en motsättning, menar forskarna.

“Å ena sidan finns det ett positivt samband mellan e-cigarettanvändning och efterföljande rökning. Å andra sidan, med tanke på den låga förekomsten av rökning, är de absoluta riskerna med fortsatt rökning för både e-cigarettanvändare och icke-användare, och riskskillnaderna mellan dem, mycket små. Förändringen i förekomsten av cigarettrökning på grund av e-cigarettanvändning på befolkningsnivå är alltså mycket liten” skriver forskarna i sin analys.

1 Kommentar till "Studie: Vejpning bland unga leder inte till fler rökare"

  1. Den marginella ökningen hade nog varit en klar minskning om spelreglerna varit rättvisa.
    Myndigheter gör allt vad dom kan för att försvåra anskaffandet av e-cigaretter och ser till att dom både är så opraktiska som möjligt och med så ofördelaktig smak som möjligt medans vanliga cigaretter finns att få tag i precis överallt och innehåller obegränsade mängder tillsatser för att vara så tilltalande som möjligt.
    Hade e-cigg fått säljas på samma premisser hade antagligen användare som startat med e-cigaretter genererat mindre antal rökare än kontrollgruppen.
    Tror att det finns en andel e-cigarette användare som ger upp krångliga regler och tar till dom betydligt enklare och mer lättillgängliga cigaretterna. Gruppen är nog inte stor på barriären att gå från vejp till rökning är gigantiskt hög men den existerar, det vet jag. I länder med smakförbud är skillnaden mindre och risken för övergång från vejp till rökning högre

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *