Studie: Nikotinvarningar avskräcker rökare från att sluta

FORSKNING: Nikotin- och beroendevarningar på e-cigaretter leder sannolikt till färre försök att sluta röka. Det visar en studie från Storbritannien där rökare och icke-rökare reagerade på alternativa budskap på e-cigarettförpackningar.
“Ett budskap om relativa risker är mer effektivt för att uppmuntra sluta-röka-försök, utan att det samtidigt lockar icke rökare” skriver forskarna.

Varningar för nikotinberoende på e-cigarettförpackningar ser likadana ut i hela EU. Så även i Storbritannien, som införde EU:s tobaksdirektiv i lagen före utträdet 2020. Sedan utträdet har hälsoforskare inlett en översyn av tobakdirektivets effektivitet för att minska rökningen i relation till de skademinimerande åtgärder, som också blivit en del av landets tobakspolitik.

Jämförde olika budskap

Nu har forskare vid South Bank University tittat närmare på hur de EU-gemensamma varningarna på e-cigarettpaketen påverkar potentiella konsumenter. Både rökare och icke-rökare deltog i studien, där olika budskap presenterades för deltagarna. 

Forskarna testade tre olika varianter: det lagstadgade budskapet, ett alternativt budskap och inget budskap alls. 

Det lagstadgade budskapet enligt TPD har fokus på nikotinberoende lyder:
“Denna produkten innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne”

Det alternativa budskapet i studien innehöll en jämförelse enligt principen om skademinimering:
“Att använda den här produkten är mycket mindre skadligt än att röka”

Nikotinvarningar avskräcker även rökare

Icke rökare som såg budskapet som är lag enligt EU:s tobaksdirektiv, upplevde risker och skadlighet med e-cigaretter i högre utsträckning än när de såg det alternativa budskapet. De var även mindre beredda att testa produkten samt mindre benägna att acceptera produkterna i sociala sammanhang. 

Resultatet för rökare var i princip detsamma. Denna grupp visade även mindre benägenhet att använda e-cigaretter vid ett framtida försök att sluta röka när de såg det EU-stadgade budskapet om beroende.

Budskap om skademinimering mer effektivt

När deltagarna så det alternativa budskapet visade det sig att icke-rökarna upplevde i princip samma sak som med EU-budskapet, förutom att den sociala acceptansen var något större. Rökarna däremot, reagerade annorlunda, både när det gällde riskuppfattning och benägenhet att testa produkterna. Betydligt fler uppgav att de kunde tänka sig att använda e-cigaretter vid ett framtida försöka att sluta röka.

“Det alternativa budskapet hade en potentiellt högre skademinimerande effekt för rökare, jämfört med tobaksdisrekitvets budskap. Däremot verkade det inte öka risken för att icke-rökare ska intressera sig mer för e-cigaretter än med det EU-stadgade budskapet” skriver forskarna.

Vill minska rökningen

Den brittiska regeringen har med stöd av folkhälsomyndigheten beslutat att minska rökningen i landet till under 5 procent år 2030. För att uppnå det målet uppmuntrar myndigheterna rökare att byta nikotinkälla till mindre skadliga alternativ, som e-cigaretter. Enligt brittiska folkhälsomyndighetens sammaställning minskar riskerna med nikotinbruk dramatiskt för den som byter från rökning till vejpning.

Mer effektivt än nikotinläkemedel

Bruket av e-cigaretter har ökat stadigt i landet i takt med att rökningen har minskat från 20 procent 2011 till 11 procent 2022, enligt en rapport från brittiska folkhälsomyndigheten. Utvecklingen bekräftades nyligen av löpande systematisk utvärdering där e-cigaretter har visat sig vara betydligt mer effektiva vid rökavvänjning än traditionella nikotinläkemedel. Enligt myndigheterna har e-cigaretter blivit det mest populära sättet att sluta röka i landet, på bekostnad av bruket av nikotinläkemedel. Samtidigt har antalet sluta-röka-försök ökat stadigt.

Budskapet spelar roll

Enligt forskarna kan en förändring av budskapen på e-cigaretter ytterligare öka upptaget av e-cigaretter bland rökare. Detta till skillnad från EU-direktivets budskap som snarare verkar minska upptaget i målgruppen.

“Det alternativa budskapet kan bli ett effektivt verktyg för skademinimering utan att upptaget ökar bland icke-rökare” skriver forskarna i sin sammanfattning.

Totalt deltog 2495 (1283 rökare och 1212 icke-rökare) i studien vid South Bank University.

Källor:
Communicating the relative health risks of E-cigarettes: An online experimental study exploring the effects of a comparative health message versus the EU nicotine addiction warnings on smokers’ and non-smokers’ risk perceptions and behavioural intentions

1 Kommentar till "Studie: Nikotinvarningar avskräcker rökare från att sluta"

  1. Ja, det finns en skrämmande okunskap om att nikotin skulle vara någon slags cancerframkallande drog när det i själva verket är tjäran som är det. Och kolmonoxiden är det som i huvudsak orsakar hjärtinfarkt och stroke. Vissa stoners tror t.ex. att röken från när man eldar cannabis på något sätt skulle vara annorlunda än den när man eldar tobak vilket den inte är. Även där är det väldigt klokt att skaffa en vaporizer. Bisarrt nog är det t.ex. förbjudet för en barägare i Amsterdam att tillåta cigaretter inomhus, men helt OK med cannabisjointar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *