Rapport: ”Läkare förstår sig inte på rökavvänjning”

Läkare saknar grundläggande kunskaper om nikotin och rökavvänjning, något som får stora konsekvenser för rökare. Det visar en ny rapport från Storbritannien. 
“Ett genomgående tema är att läkare runt om i världen tror att nikotin orsakar cancer, och att få har en aning om hur de ska använda nikotin för att hjälpa rökare sluta röka” säger Brittisk/Indiske läkaren Sud Patwardhan.

Rapporten “Confidence in nicotine for tobacco harm reduction—Bridging the policy–practice gap”. är en sammanställning av ett större antal studier där läkare från hela världen fick svara på frågor om nikotin och rökavvänjning.

“Vi började göra undersökningar bland läkare om deras kunskaper om nikotin och tobak redan 2010. Den första var en jämförelse mellan svenska och brittiska läkare och deras kunskaper om nikotin. Det visade sig att 40 procent trodde att nikotin orsakar cancer, något det verkligen inte gör.” säger författaren Sud Patwardhan till kanalen GFN TV.

Ett globalt mönster

Under åren har liknande studier från andra delar av världen visat samma mönster, främst i Indien, Sydostasien och Mellanöstern, men även i USA. Ytterligare fler studier bland sjukvårdspersonal, husläkare och andra specialister på fältet visade samma kunskapslucka. Sud Patwardhan, som själv är läkare verksam i Storbritannien, började fundera på orsakerna. Han fann den i utbildningen.

“Det enda läkarstudenterna får lära sig är att tobak i olika former orsakar en mängd sjukdomar och att de ska råda patienter att sluta. I bästa fall får de lära sig att det finns nikotinläkemedel som de kan skriva ut det till patienten. Och så är det bra med det.” säger Sud Patwardhan.

Brist på hållbara verktyg

Enlig Sud Patwardhan får kunskapsluckorna stora konsekvenser, inte minst för individer som röker eller använder andra farliga former av tobak. I Indien, där bruket av tobak är väldigt stort med närmare 300 miljoner brukare och 1,2  dödsfall årligen, står läkarna utan hållbara redskap för att vända utvecklingen. Prissättning och tillgång är centrala faktorer. Till skillnad från nikotinläkemedel är e-cigaretter och andra skadereducerande produkter som snus och nikotinpåsar förbjudna i Indien. Och de enda alternativen för rökavvänjning är för dyra, konstaterar Sud Patwardhan.

“Ett paket nikotintuggummi kostar tio gånger mer än ett paket gutkha, en oral tobaksprodukt som orsakar muncancer och leder till 300 000 dödsfall per år. Då hjälper det inte att bara be patienten sluta. Det krävs att hållbara alternativ kombineras med utbildning i rökavvänjning. Men det måste börja med en sansad diskussion om nikotin och skademinimering” säger Sud Patwardhan


Läkaren Sud Patwardhan menar att läkare måste lära sig mer om säkrare former av nikotinprodukter för att kunna hjälpa rökare att sluta röka.

E-cigg eller tuggummi spelar mindre roll

Sedan skadereducering för rökare introducerades, först i form av nikotintuggummi på 1970 talet, har olika verktyg sakta blivit accepterade för att minska skadorna av rökning. E-cigaretter, men även snus, har kommit på senare tid och har inte nått samma acceptans bland läkare och lagstiftare ännu. Men enligt Sud Patwardhan spelar det mindre roll vilken metod läkare förespråkar. Så länge den fungerar.

“Vi måste sätta individen i centrum här. Rökaren borde ha en mängd olika verktyg att tillgå, oavsett det är tuggummi, spray, plåster eller nikotinpåsar och reglerade e-cigaretter. Studierna visar kanske att e-cigaretter är mer effektiva än nikotinläkemedel i kliniska tester. Men då får vi inte glömma att den gemensamma faktorn i de här testerna faktiskt är beteendeterapi. Oavsett verktyg så är det stödet som rökaren får som blir avgörande. Det är därför läkare måste förstå de olika produkterna som finns på marknaden och sedan lära patienten att använda dem rätt, oavsett om det är e-cigaretter eller nikotintuggummi.” säger Sud Patwardhan.

Olika rekommendationer

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten samt flera läkargrupper endast olika former av nikotinläkemedel för rökavvänjning. I Storbritannien och Nya Zeeland rekommenderar motsvarande myndigheter även e-cigaretter som ett verktyg för att fimpa. 


Källor till den här artikeln:
Rapporten Confidence in nicotine for tobacco harm reduction—Bridging the policy–practice gap
WHO:s statistik – tobaksskador i Indien

Sud Patwardhan intervjuas av GFN TV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *