Studie: Snuset hjälper flest att sluta röka i Norge

Snuset är det hjälpmedel som hjälper flest att sluta röka i Norge. Det visar en studie som nyligen publicerades av forskare vid Norska folkhälsomyndigheten.

Snus, e-cigaretter, tuggummi, plåster och receptbelagda mediciner. Det är alla rökavvänjningsprodukter som är tillgängliga för rökare i Norge som vill sluta röka. Men hur effektiva är de olika verktygen, och hur används de av Norska rökare? Det vill forskare vid norska Folkhälsoinstitutet ta reda på, genom att analysera statistisk data från 1424 personer som slutat eller försökt sluta röka de senaste åren.

Snuset sticker ut i statistiken

Cirka en fjärdedel av de rökare som deltog i studien hade aldrig försökt sluta. Bland de som hade försökt, använde hälften inget verktyg alls vid det senaste försöket. I förhållande till e-cigaretter, nikotinläkemedel och receptbelagda mediciner som vareniklin (champix) så var så kallad “cold turkey” förknippat med lika stor andel lyckade försök som bruk av verktygen. Snuset var det enda som stack ut i statistiken.

“Snus var det enda hjälpmedlet som verkligen hade effekt. Samtidigt pekar resultaten på att tillgång till många hjälpmedel oavsett det är läkemedel, e-cigaretter eller sluta-röka-appar är viktiga för att fler slutar röka” skriver forskarna i rapporten

Förvånande resultat

Att varken traditionella nikotinläkemedel eller e-cigaretter kunde kopplas till fler framgångsrika försök att sluta röka i Norge, förvånade forskarna. Resultatet går nämligen stick i stäv med stora internationella studier.

“Vi har sett i tidigare studier, bland andra Cochrane Reviews, att e-cigaretter har potential att hjälpa betydligt fler att sluta röka, jämfört med exempelvis nikotinläkemedel. Vi kunde inte se ett sådant samband i Norge.” Skriver forskarna.

E-cigg svårtillgängliga

Förklaringen kan ligga i hur tillgången till e-cigaretter ser ut i Norge. E-vätska med nikotin är olaglig att sälja, och kräver att brukaren importerar detta själv.

”Även om nikotinvätskor är relativt lätta att köpa från utlandet i onlinebutiker, kan bristen på fysisk tillgänglighet utgöra en barriär som leder till att vissa av de som vill prova e-cigaretter för rökavvänjning istället använder nikotinfria vätskor. Detta gäller särskilt individer som felaktigt tror att nikotin är den mest skadliga ingrediensen i cigaretter” skriver forskarna.

Rädsla för nikotin

När det gäller traditionella nikotinläkemedel har forskarna en liknande förklaring, även om så kallade NRT produkter är öppet tillgängliga i Norge.

“NRT är den nikotinprodukt som rekommenderas av hälsomyndigheterna som ett effektivt avvänjningshjälpmedel. Men trots riklig marknadsföring och hög tillgänglighet, med försäljning från livsmedelsbutiker och apotek, fann vår studie inget samband med rökavvänjning. Låga doser nikotin har rapporterats som en av NRT produkternas begränsningar som ett substitut för cigaretter, vilket blir tydligt i verkliga miljöer, utan något beteendestöd.” skriver forskarna.

Källa till den här artikeln:
Quit smoking: methods and outcomes for Norwegian adults

1 Kommentar till "Studie: Snuset hjälper flest att sluta röka i Norge"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *