Forskare: ”Vi ser den första rökfria generationen”

I de länder där rökningen minskar allra snabbast är det varken skatter, förbud eller restriktioner som driver nedgången. Allt fler rapporter pekar nu på att det är övergången till alternativa nikotinprodukter som är den gemensamma nämnaren, även om det sker i takt med andra mer officiella åtgärder. Det märks inte minst i Storbritannien, Nya Zeeland, USA men även i Norge, där ungdomarna väljer snus och e-cigaretter, på bekostnad av cigaretter.
”Vi ser snart den första rökfria generationen i Norge” konstaterar tobaksforskaren Karl Erik Lund.


Vejpkollen bevakar E-cigarette summit 2022 i London
Reporter: Stefan Mathisson


I England, USA och Nya Zealand handlar det om e-cigaretter. I Sverige och Norge handlar det om snus och nikotinpåsar. Cigaretter som huvudsaklig källa till nikotin håller helt enkelt på att fasas ut och ersättas av nya produkter, konstaterar Karl Erik Lund, tillsammans med representanter från Nya Zeeland och Storbritannien. Fenomenet visar sig i synnerhet bland de unga. Vejpkollen har tidigare berättat om situationen i Nya Zealand och England. Men det händer även i Norge.

 “Rökningen har i princip försvunnit bland våra ungdomar i Norge. Mindre än två procent röker och cigaretter är inte längre en del av ungdomskulturen. Vi kan lugnt räkna med med att den nya generationen inte bidrar till fler rökare i samhället.” säger norske tobak- och beroendeforskaren Karl Erik Lund under E-cigarette Summit 2022 i London.

”Rökning inte längre ungdomskultur”

Karl Erik Lund är anställd som utredare vid norska Hälsoinstitutet. Vi träffas i foajen i Brittiska läkaresällskapets pampiga byggnad i centrala London. E-cigarette summit 2022 pågår för fullt runt omkring oss. Forskare, hälsovetare, aktivister, politiker minglar med användare, representanter för tobaksbolag och journalister. En något annorlunda sammankomst, då det ofta är vattentäta skott mellan industri, akademi och beslutsfattare under konferenser som angriper frågor om nikotin och rökning.

Verktyg för att minska risker

För den som är intresserad av skademinimering, oavsett det gäller rökning eller andra skadliga vanor, är Royal College of Physicians mer eller mindre helig mark. Det var här grundplåten för den brittiska strategin för tobacco harm reduction lades för snart 10 år sedan. Rapporten “Nicotine without smoke” från 2016 (och igen 2020) bekräftade det som många läkare, forskare, aktivister och debattörer hävdat i åratal: Om du separerar nikotinet från förbränningen av tobak återstår endast marginella hälsorisker för brukaren. Att få rökare att byta till rökfria alternativ borde därför vara prio ETT i kampen mot rökningens skadeverkningar, menade Royal College of Physicians.

Men riktigt så enkelt skulle det givetvis inte bli.

Accepterar bara nikotinläkemedel

Utanför Storbritannien och Nya Zeeland, betraktar de instanser som är upprättade att bekämpa rökningen i samhället systematiskt skademinimering för rökare med skepsis. I bästa fall som en obevisad metod, i värsta fall som en slags myt spridd av tobaksbolagen för att skydda sin försäljning.

“Man pratar inte om relativa skaderisker så länge som det finns onda tobaksbolag som har intresse av att sälja produkterna. Nikotinläkemedel är det enda man egentligen accepterar när substitut kommer på tal”, konstaterar Karl Erik Lund.

”Snusets beskyddare”

Karl Erik Lund länge studerat rökningen i förhållande till alternativa nikotinprodukter i Norge. Han har ibland kallats för “snusets beskyddare” i Norge. Inte för att han har någon som helst koppling till varken industri eller några lobbyorganisationer. Det handlar snarare om att hans forskning pekar på att rökfria produkter faktiskt lockar de som antingen är, eller kan bli, rökare, bort från cigaretterna. Att det kan få viktiga konsekvenser för folkhälsan.

“Jag var länge skeptisk till nya produkter med nikotin. Men det går inte att förneka att nikotinbruk i form av snus och e-cigaretter har betydligt lägre skadeverkningar jämfört med rökningen. Och vi kommer att se det i takt med att de nya generationerna slutar röka och går över till andra produkter” säger Karl Erik Lund.

Nya produkter utmanar cigaretten

Till skillnad från kollegorna vid norska hälsomyndigheten ser Karl Erik Lund utvecklingen i Norge i ett positivt ljus, och som något helt annat än bara resultatet av hårda anti-rök kampanjer. Han ser den minskande rökningen som en direkt konsekvens av att nya, och attraktiva, nikotinprodukter dyker upp på marknaden.

“Statistiken visar att andelen rökare bland unga har minskat stadigt sedan 30 år tillbaka, men det är först i slutet på 1990 talet som kurvan börjar slutta brant nedåt.” säger Karl Erik Lund.

Det var då det nya portionssnuset lanserades, med nya smaker, och i ett mer användarvänligt format (portionspåsar istället för lösvikt). Samtidigt spreds ett tydligt budskap från företagen om att snuset är mindre skadligt än rökning. 

Ett populärt sätt att sluta röka

Men det är bara en del av förklaringen, menar Karl Erik Lund. Även traditionella åtgärder har spelat in.

“Skatterna på cigaretter höjdes kraftigt. Det blev dessutom förbjudet att röka i många allmänna lokaler. Att inte behöva gå ut för att få i sig sitt nikotin lockade givetvis många i ett land som Norge. Snus blev snabbt det mest populära sättet att sluta röka, i synnerhet för de äldre rökare som inte gillade klassiska metoder som nikotintuggummi och plåster.” säger han.

Nikkotinportioner kryper under lagen

Men den riktigt stora förändringen bland just ungdomar inträffade för bara några år sedan, långt efter att snuset blivit populärt i Norge, konstaterar Karl Erik Lund

Det var då de nya nikotinpåsarna dök upp på marknaden. 

Nikotinpåsar i Norge är annorlunda än i resten av världen. Förutom växtcellulosa innehåller de även en liten mängd tobak. Förklaringen till detta ligger i den norska lagstiftningen kring nikotin. Sedan mitten av 1990-talet godkänner staten inga nya produkter som innehåller nikotin på marknaden, förutom nikotinläkemedel. Cigaretter och snus var redan reglerade och fick givetvis finnas kvar. När bolagen ville lansera nikotinpåsar, helt syntetiska, hittade de snart ett kryphål och utnyttjade det till fullo. Med en procent tobak i nikotinportionen förvandlas den nämligen per definition till snus och får säljas som just snus. Andra nya nikotinprodukter, som e-vätska, e-cigaretter med nikotin är fortfarande förbjudna, även om lagen just nu är på väg att ändras

”Vi har en väldigt konstig och gammalmodig lagstiftning. Den fungerar inte riktigt, kan man säga utan att överdriva” säger Karl Erik Lund.

En fluga bland unga

2020 blev det vita snuset, med alla sina smaksättningar, en riktig fluga bland unga. Det är den utvecklingen Karl Erik Lund kommit att  intressera sig mest för.

“Snusanvändadet bland ungdomarna steg snabbt, samtidigt som rökningen minskade. Det visade sig snart att det, i första hand, var redan rökande ungdomar som började snusa. Vi kan även ana att den lilla andel som var icke-rökare initialt sannolikt löpte risk för att börja röka ändå. Snuset kan ha haft en avledande effekt för de här ungdomarna, men vi kan av naturliga skäl inte peka på ett direkt kausalt samband” säger Karl Erik Lund.

En rökfri generation – på ”fel” sätt

Någonstans här blir saker och ting riktigt problematiska. Norge har fått en rökfri generation. Men det skedde inte på det sättet som det “var tänkt”. Enligt modellen som råder inom traditionella kontrollapparaten skulle rökningen motas bort med höga skatter, minskad efterfrågan genom goda förebilder och drömmar om en hälsosammare livstil. Dessutom skulle roten till det onda, tobaksbolagens profit, försvinna i takt med att deras produkter blev oönskade.

Från rökfritt till nikotinfritt

Nu försvinner rökningen, men tobaksbolagen finns kvar, nikotinet är fortfarande populärt och någon tjänar dessutom pengar på det. Inte blir det bättre av att statligt anställd tobaksforskare påpekar att det faktiskt kan vara en positiv utveckling att ungdomar snusar, istället för att röka. En känslig punkt, konstaterar han.

“I takt med att rökningen minskar, så har narrativet som trumpetas ut av etablerade kontrollinstanser ändrat karaktär. Det är inte tydligt uttalat, men målet har skiftat från det “rökfria” till det “nikotinfria” samhället. Men att lågriskprodukter som snus kommer att minska skadorna av ett bibehållet nikotinbruk råder det inga tvivel om. Det har gjort det i Sverige och det finns ingen anledning att tro att vi inte får en liknande utveckling i Norge.” säger Karl Erik Lund.

En ideologisk reflex

Reaktionen från den traditionella kontrollapparaten är som sagt allt annat än positiv. Hårdare retorik och krav på att mer eller mindre eliminera allt bruk av nikotin står som spön i backen, i Norge liksom i Sverige, resten av EU och egentligen hela världen. Budskapet sprids i medierna, lobbas mot politiker, mot läkare och hälsoarbetare, mot forskare som söker anslag. Snus och e-cigaretter har blivit måltavlan, oftare i skottgluggen än cigaretterna. Det är en motreaktion som Karl Erik Lund mer tolkar som en ryggmärgsreflex än ett vetenskapligt grundat ställningstagande. 

“Den springande punkten” enligt Karl Erik Lund, “är att skadeverkningarna av nikotinbruk  kommer att minska dramatiskt i takt med att marknaden förändras”

Påverkas av andra intressen än folkhälsan

I och med detta påverkas givetvis incitamentet för att begränsa bruket, något som kan få ekonomiska konsekvenser för de institutioner som verkar inom området, menar han. Besluten som berör nikotin, rökning och skademinimering riskerar därför att påverkas av andra intressen än en pragmatisk hänsyn till folkhälsan.

“Det som håller på att hända har varit väldigt svårt att acceptera för människor som har kämpat i decennier, ibland hela karriärer, för att driva fram hårdare lagar för att begränsa tobaksbruket. Deras insatser har förvisso haft väldigt stor betydelse, men räckte inte hela vägen. Nya tekniker och produkter har visat sig vara lika, om inte mer betydelsefulla för att skapa det rökfria samhället. Och det tar emot ”, säger Karl Erik Lund.

Frågan berör hela samhället

Men vad händer härnäst? Frågar Karl Erik Lund publiken in den välfyllda salen i läkarsällskapets aula. Svaret på den frågan beror på hur frågan hanteras, och vilka som deltar i diskussionen.

“Det behövs nytt blod i debatten. Som tur är ser vi att diskussionen faktiskt håller på att sprida sig utanför de här, historiskt sett stängda, grupperna inom kontrollapparaten. I dag sker diskussionerna i politiska forum, i tankesmedjor, inom politiska partier och till och med i regeringen. Det är nyttigt. Skademinimering är en fråga som berör hela samhället, inte bara en liten grupp ”

Konsumenternas röster viktiga

Karl Erik Lund tror dock att det allra viktigaste inslaget i debatten om nikotin och skademinimering kommer att bli konsumenternas röster.

“Jag misstänker att det starkaste argumentet för att kunna behålla skademinimerande produkter, som snus och e-cigaretter, i det rökfria samhället, är rätten att faktiskt få bruka nikotin om man så vill. Frågan om självbestämmande och personlig frihet är central. Åtminstone i ett läge när rökningen håller på att försvinna helt ur ekvationen och skademinimerande produkter tar över. Som de har gjort bland unga idag” säger Karl Erik Lund.


Karl Erik Lunds presentation vid E-cigarette summit London 2022 går att se här.


Du kan läsa mer om Karl Erik Lunds forskning här.

Fler röster om ”nya” nikotinprodukter och hur de påverkar rökvanor:
Engångsmodeller ersätter cigaretterna – bland unga
”Rökningen är på väg bort ur vår generation”
Allt färre unga röker i USA – e-cigg bidrar till minskningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *