England satsar på e-cigg – ”Vi rör oss mot ett rökfritt samhälle”

I Storbritannien stödjer myndigheterna många metoder för rökavvänjning, inklusive e-cigaretter. Målet är att på kort tid minska rökningen. Och vejpning spelar en huvudroll.

Att sluta röka är en mödosam resa. De flesta rökare vill, men statistiken visar att de flesta försök att sluta utan hjälpmedel, slutar med återfall.

I Storbritannien satsar myndigheterna därför fullt ut på att stödja alla metoder av rökavvänjning, inklusive e-cigaretter. Public Health of England vill minska rökningen från dagens 15 procent till under 5 procent 2030. Och elektroniska cigaretter är en viktig del av det arbetet, menar den Brittiska Hälsomyndigheten. 

Det är inte helt okontroversiellt. E-cigaretter är en relativt ny teknik som bara funnits på marknaden i drygt 10 år. Och hälsoeffekterna vid lång tids användning är inte helt kända. 

”När e-cigaretter dök upp på marknaden för 10 år sedan blev vi väldigt intresserade av hur tekniken kunde användas”

Det säger John Newton, ansvarig för hälsofrämjande insatser vid brittiska hälsomyndigheten.

”Till en början var många givetvis avvaktande. Men vi samlade in data. Och det visade sig att e-cigaretter användes med framgång av rökare för att sluta röka” säger han till tv-kanalen CNBC.

”Ganska snart stod det klart att e-cigaretter hade få mätbara, skadliga, hälsoeffekter jämfört med vanliga cigaretter. De är inte helt riskfria, men för en rökare innebär den elektroniska cigaretten betydligt lägre risker för hälsan” säger John Newton.

Public Health of England har sedan 2015 sammanställt och analyserat en omfattande mängd forskningen kring e-cigaretter. På global nivå. Dokumentet är en levande rapport som uppdateras årligen, allt eftersom ny data publiceras. I dagsläget sammanfattar rapporten över 2000 studier med upp till 500 tillkommande varje år. Rapporten ”E-cigarettes – an evidence update” är ett riktmärke för politiska beslut och hälsofrämjande policys inom landet. Den ligger även till grund för information till läkare, barnmorskor, socionomer och andra organisationer som verkar inom hälsa- och friskvård. Budskapet är att e-cigaretter är 95 procent säkrare att använda, jämfört med cigaretter.

John Newton från Brittiska hälsomyndigheten intervjuas om e-cigaretter i tv-kanalen CNBC
John Newton från Brittiska Hälsomyndigheten slår fast att vejpning och e-cigaretter minskar skadorna av rökning i Storbrittannien, i en intevju med TV-kanalen CNBC

”Vi ville göra det tydligt att vejpning är betydligt mindre skadligt än rökning. Röken från tobak innehåller tjära, kolmonoxid och tusentals andra giftiga ämnen som orsakar cancer, hjärt-och kärlsjukdomar och nervskador; det är bland det absolut värsta du kan göra mot din kropp. Att minska risken för skador med 95 procent är livsavgörande.” Säger John Newton.

Myndigheten har fått kritik för sitt tydliga ställningstagande. Ett återkommande argument är att kunskapen om e-cigaretter är svag i dagsläget. Men det är något som John Newton inte håller med om.

”Ångan från en e-cigarett innehåller ytterst få av rökens skadliga ämnen. Vejpare har liknande värden som någon som använder klassiska nikotinläkemedel. Det är givetvis omöjligt att sätta en exakt siffra på hälsa och säkerhet, men när vi säger ’95 procent säkrare’ så är det så nära vi kan komma. Budskapet blir framförallt tydligt.” menar John Newton.

Under 2019 och 2020 har myndigheterna, tillsammans med andra statligt stödda ideella organisationer, lanserat flera kampanjer om fördelarna med e-cigaretter vid rökavvänjning. Folkhäksomyndigheten lyfter kontinuerligt fram forskning för att förmå rökare att byta ciggen mot e-cigg. 

I dag (2019) använder närmare 2,5 miljoner människor e-cigaretter regelbundet i Storbritannien. Public Health of England konstaterar att det finns två grupper som vejpar: de som använder e-cigaretter för att dra ner på rökningen och de som slutat röka helt.

Sommaren 2019 öppnade även vejpshoppar i två av landets sjukhus. Samtidigt totalförbjöds rökning på sjukhusområdet. Syftet var glasklart: rökare skulle uppmuntras att byta till e-cigaretter eller nikotinläkemedel – eller inte röka alls.

Ungdom med e-cigarett
Ungdomar som använder e-cigaretter är oftast rökare sedan tidigare, visar studier.

En fråga som väckt debatt är användandet av e-cigaretter bland ungdomar. Larmrapporter från olika länder pekar på att användandet har ”exploderat” och att ungdomar fastnar i ett nikotinberoende som de annars inte skulle gjort om det inte vore för e-cigaretter.  I England, däremot, pekar forskningen som Public Health of England tagit fram, på någonting helt annat.

”Jag tror att det som orsakar förvirring och oenighet mellan forskare beror på att man tittar på för olika typer av fenomen. Ungdomar kommer oundvikligen att testa nya saker och tittar man bara på de som någonsin testat en e-cigg så blir siffrorna givetvis jättehöga. Tittar man däremot på det regelbundna användandet och hur många som använder dem, exempelvis, varje vecka. Då ser vi ett helt annat mönster” säger John Newton

Han vill tona ner oron att e-cigaretter skulle leda till en ny generation rökare. Forskningen visar snarare en annan trend: att vejpningen sakta ersätter rökningen bland unga.

”Fyra procent av ungdomarna använder e-cigaretter någorlunda regelbundet. Majoriteten av dessa är redan rökare eller före detta rökare. Vi vet också att andelen som aldrig tidigare rökt och nu använder e-cigaretter är minimal, under en procent. Det handlar om ganska statiska siffror dessutom, de ser likadana ut över tid” säger John Newton.

Information från Brittiska cancerfonden (Cancer research UK)
Cancer research UK (motsvarande Svenska cancerfonden) har sammanställt material om e-cigaretter som delas ut till vårdinstanser i landet

I många länder betraktas fortfarande e-cigaretter och vejpning med misstänksamhet, av både politiker och hälsoorganisationer.

I Storbritannien ser det annorlunda ut. Förutom ett brett politiskt stöd via Hälsomyndigheten, jobbar organisationer som Cancer Reasearch UK, Actions on smoking and health (ASH) och British Heart Foundation aktivt med att informera och forska om e-cigaretter. Grundinställningen är att alternativa former av nikotinleverans är en effektiv metod för att sluta röka och att vejpning har en självklar plats att fylla för vissa rökare.

”Vejpning har visat sig vara den mest populära metoden. Och den forskning vi gör visar att e-cigaretter, gärna i kombination med rådgivning, fungerar bättre än traditionella nikotinläkemedel” säger Linda Bauld, professor i Folkhälsovetenskap vid universitetet i Edinburough, till BBCs Breifing Room (en podcast om vejpning och hälsorisker)

Bakom resonemanget en ligger en filosofi inom hälsovetenskapen, ”skadereducering”, eller ”Harm reduction” som är det internationella begreppet. Skadereducering som metod har länge diskuterats inom folkhälsoforskningen, i synnerhet i behandlingen av tyngre drogberoende.

Principen är att brukaren inte ändrar sitt beteende, utan istället minskar riskerna och skadeverkningarna som beteendet för med sig.

Utdelning av rena sprutor till narkomaner och metadonprogram är några exempel på framgångsrik skadereducering. 

För rökare handlar det om alternativa sätt att använda nikotin: nikotinplåster, nikotintuggummin, och faktiskt snus, är skadereducering i praktiken. Storbritannien är inte helt oväntat världsledande när det gäller metoden.

”Vi är väldigt tydliga med vår syn på nikotin. Nikotin är en stimulant, det är ett beroendeframkallande ämne, men det orsakar inte cancer och det är inte en direkt orsak till hjärtsjukdomar.  Vi har sedan länge erbjudit nikotin vid rökavvänjning, även till gravida rökare, något inte sker i andra länder. Ofta kopplas riskerna med nikotin till själva beroendet och man ser hälsorisker som vetenskapen helt enkelt inte bekräftar” säger Linda Bauld.

Enligt Linda Bauld har nikotinet en seglivad stämpel som skadligt just på grund av rökningen och dess omfattande skadeverkningar.

”Rökning är så pass skadligt att nikotinet ofta blandas ihop med egenskaper som röken har. Så är det även i Storbritannien. Den allmänna uppfattningen är att nikotin är väldigt skadligt och att det orsakar cancer, fastän forskningen tydligt visar att det inte är så. Våra myndigheter arbetar målmedvetet för att lansera e-cigaretter och göra dem tillgängliga för rökare som inte kan eller vill sluta röka på annat sätt. Vi har samtidigt en strikt lagstiftning, via Europeiska Tobaksdirektivet, TPD, som ska förhindra att icke-rökare och unga börjar använda dem. Men det handlar om en balansgång där flera hälsointressen måste bevakas.” säger Linda Bauld.

Antalet rökare har minskat snabbt i Storbritannien. Lokala sluta-röka-center och myndigheternas informationskampanjer är helt klart en orsak till detta, menar Linda Bauld.
Tillsammans med en uppmuntrande attityd till e-cigaretter.

”Vi har en evidensbaserad policy för skadereducering. Den får en del kritik, men jag tror det är viktigt att hålla kursen. Det fungerar, nämligen. Rökningen minskar i snabb takt. Rökning bland unga ligger på en lägre nivå än någonsin tidigare. Det beror på att vi satsat på forskning om hur rökare beter sig på marknaden och mött deras behov. Vi rör oss mot ett rökfritt samhälle”, säger Linda Bauld till BBC.

1 Kommentar till "England satsar på e-cigg – ”Vi rör oss mot ett rökfritt samhälle”"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *