Allt färre unga röker i USA – e-cigg bidrar till minskningen

Rökningen bland unga i USA har minskat rekordartat, till de lägsta nivåerna någonsin. Samtidigt som vejpningen ökar. Det visar en ny studie av unga och tobaksvanor i USA.

”Användande av e-cigaretter verkar inte leda till mer rökning, som vi tidigare befarat. Trenden visar snarare på motsatsen” säger epidemiologen Rafael Meza till Michigan News.

Det är en forskargrupp vid universiteten i Michigan och Georgetown som har analyserat hur unga använder tobak i USA. Studien sker i ljuset av att allt fler unga använder e-cigaretter och att tidigare studier antytt att vejpning skapar en ny generation rökare.

“Men samtidigt som vi uppmärksammar den ökande användningen av vejpprodukter, så har intresset för hur ungdomar använder cigaretter och andra rökfria tobaksprodukter som snus, tuggtobak och cigarrer minskat. Särskilt under de senaste två åren” skriver forskarna

Tobaksvanor under 30 år

I sin rapport “Trends in Tobacco Use Among Adolescents by Grade, Sex, and Race, 1991-2019”  har de amerikanska forskarna därför tittat närmare på hur det sett ut under en längre period. Studien bygger på statistik om tobaksvanor bland unga i åldrarna 12 till 18 mellan åren 1991 fram till 2019. Det rör sig om uppgifter från miljontals amerikanska ungdomar som svarat på enkäter i närmare 30 års tid.

Enligt studien ökade tobaksanvändandet stadigt bland ungdomar på 1990-talet, för att sedan minska under början av 2000-talet. Det rörde sig dock om små ändringar, mellan 2 till 8 procent årligen fram till 2012. 
Sedan hände något. 

”Rökningen på väg bort”

Mellan 2011 och 2019 sjönk det dagliga användandet av cigaretter i snitt med 17 procent årligen. Det gällde oavsett kön, ålder och ursprung. Det dagliga användandet av cigaretter 2019 låg på två (2) procent bland barn i åldrarna 12 till 18 år. Det är historiskt låga siffror, konstaterar forskarna. 

”Rökningen verkar vara på väg att försvinna bland unga. Vi ser det över åldrarna och det verkar vara en genomgående trend. Unga intresserar sig inte lika mycket för cigaretter längre” säger Rafael Meza, professor i epidemiologi och folkhälsa vid universitetet i Michigan, som lett den omfattande studien.

Politiken har bytt fokus

Samtidigt så har intresset från politiker, hälsovetare och tobaksforskare följt samma trend. Cigaretter tar mindre plats i debatten, konstaterar forskarna.

“Från att fokusera på cigaretter, tobak och rökning till att handla mer om vejpning och e-cigaretter. Tobakspolitiken har förändrats” skriver de i sin analys.

E-cigaretter påskyndar minskningen

Tidigare studier har även antytt på att användandet av e-cigaretter skulle öka risken för att ungdomar börja röka traditionella cigaretter. En så kallad “Gateway”-effekt. Men forskarna bakom studien, som publicerades i slutet av november, drar en helt annan slutsats. 

“Trots att andelen unga som testar eller använder e-cigaretter har ökat mellan åren 2011 och 2019 så har rökandet och användandet av rökfri tobak minskat i mycket snabbare takt jämfört med tidigare år. Det är ett klart trendbrott. Och introduktionen av e-cigaretter verkar snarare ha påskyndat minskningen” skriver forskarna.

Viktigt för folkhälsan

Enligt brittiska folkhälsomyndigheten, som sedan länge uppmuntrar rökare att använda e-cigaretter för att bryta sitt tobaksbruk, kan vejping minska skadorna av rökningen med 95 procent.

”Det är ett bekymmer att e-cigaretter breder ut sig bland ungdomar. Och vi bör hantera det och vända även den trenden” säger Rafael Meza. ”Men det är samtidigt viktigt att cigaretten, som är ett större bekymmer när det gäller skadlighet, är på väg bort. Och att det sker i allt snabbare takt. Ur ett folkhälsoperspektiv är det värt att fira”

Som vejpkollen tidigare rapporterat blev staten Michigan, där studien utfördes, den första delstaten i USA att tillfälligt förbjuda smaksatta e-juicer, 2019. Liknande förbud väntar även i Europa, bland annat i Danmark och Nederländerna.

Källor:
Smoking, tobacco use among teens continues to drop even as use of e-cigs grows – Michigan University news

Trends in Tobacco Use Among Adolescents by Grade, Sex, and Race, 1991-2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *