Inte fler covid-19 fall bland e-cigarettanvändare

E-cigaretter verkar inte påverka risken för att få covid-19. Det visar en ny studie från Storbritannien. Däremot har pandemin ändrat vanorna hos de som vejpar.

Forskare vid UK College of London ville ta reda på hur covid-19 pandemin påverkat e-cigarettanvändare i Storbritannien. 2800 personer ingick i en statistisk studie, varav en fjärdedel var nuvarande eller före detta vejpare. Även icke-rökare, rökare och personer som använder nikotinläkemedel fanns med i underlaget, som samlades in under landets första stora lockdown under våren 2020.

Covid-19 och e-cigaretter

De preliminära resultaten visar att det inte fanns någon skillnad mellan icke-rökare, vejpare eller de som använder nikotinläkemedel när det gäller inrapporterade symptom för Covid-19. Däremot var frekvensen betydligt högre bland rökare.

“Nuvarande rökare hade högre odds att få symptom på covid-19. Detta gällde även de som slutat röka för länge sedan. Men vi såg ingen skillnad mellan de som använder e-cigaretter eller nikotinläkemedel som substitut för cigaretter” skriver forskarna i sin analys.

Inte mindre risk med nikotin

Tidigare studier har pekat på att rökare är underrepresenterade bland patienter som vårdas för covid-19. Och enligt en hittills oprövad teori kan det vara nikotinet som skyddar rökare mot initial infektion. Den aktuella studien visade dock inte på ett sådant samband. 

“Förutom rökningen i sig så kunde vi inte se någon skillnad som pekade på att just nikotinet skulle vara en faktor. Men studien bygger på självrapportering, inte diagnoser. Det kan vara så att rökare upplever andra symptom, som liknar covid-19, oftare än icke-rökare” skriver forskarna.

Forskarna noterade även att handhygienen var god hos alla grupper i undersökningen, oavsett om de använde nikotin eller inte. Runt 85 procent uppgav att de tvättade händerna noga när de kom hem och före måltider. Här var dock skillnaden störst mellan icke-rökare och de som nyss slutat röka, där icke-rökarna var bättre på att tvätta sig.

Vejpade mer under pandemin

Ytterligare en observation som forskarna gjorde var att nuvarande vejpare och ex-vejpare ändrat sina vejpvanor på grund av pandemin. Hälften av e-cigarettanvändarna uppgav att de vejpat som vanligt under perioden, medan hela 40 procent uppgav att de vejpade mer än tidigare. Cirka hälften av ex-vejparna i studien uppgav även att de hade börjat vejpa igen.

“Vanliga orsaker var ökad känsla av stress och abstinens. Inte nödvändigtvis kopplade till pandemin” skriver tidningen News Medical i en artikel om studien.

E-cigaretter ökar inte risker

Forskarna bakom rapporten konstaterar att pandemin inte ökat britternas försök att sluta röka i någon större utsträckning. Däremot hade var tionde e-cigarettanvändare slutat vejpa, på grund av rädsla för Covid-19.

“En orsak till rädslan kan vara uppgifter i medierna om att e-cigaretter ökar risken för Covid-19. Men det finns idag inga vetenskapliga belägg för att detta skulle vara fallet” skriver forskarna

Mest populära sluta-röka-metoden

Även om e-cigaretter innebär vissa hälsorisker, så uppskattar brittiska myndigheter, läkarsamfund och hälsoorganisationer riskerna som betydligt lägre än för cigaretter. Vejpning är i dagsläget den mest populära metoden för att sluta röka i Storbritannien.

Studien vid College of London finansierades av Cancer Research UK (Brittiska cancerfonden)

Källor:

Studie: Associations between vaping and Covid-19: Cross-sectional findings from the HEBECO study

Artikel: Associations between vaping and COVID-19: cross-sectional findings from the HEBECO study

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *