Unga vejpare testas oftare för COVID-19

Men är e-cigarettanvändare mer utsatta för coronavirus?

Unga som provat e-cigaretter eller röker testar sig oftare för Covid-19 än genomsnittet. Det visar en studie från USA. Och enligt forskarna är risken högre för att få diagnosen Covid-19 om ungdomarna någonsin har använt en e-cigarett. Men studien får kritik.

Studien, som blivit publicerad i Journal of Adolescent Health, har fått stor uppmärksamhet i medierna då den pekar på ett samband mellan e-cigaretter och Covid-19. Enligt studien kan vejpning vara en bidragande orsak till att fler unga i åldersgruppen 13-23 år drabbas av sjukdomen. 

“Diagnosen var fem gånger vanligare bland de som någonsin använt en e-cigarett” skriver forskarna i sin analys av materialet.

Orsaken till detta kan vara att unga som vejpar umgås på ett mer riskfyllt sätt. Samtidigt menar forskarna att e-cigaretter kan ha effekter på lungorna och efterlyser mer forskning för att reda ut sambandet.

Tidigare rökning och hosta

Men studien får kritik från flera håll. Brittiske tobaksforkaren Peter Hajek, som länge forskat på hälsoeffekter av e-cigaretter, menar att analysen är motstridig. Och att en studie som bygger på självrapporterade uppgifter över nätet öppnar för stora brister. 

“Sannolikheten att få en diagnos ökar givetvis ju fler som testar sig inom en viss grupp. Och eftersom majoriteten av de som testar e-cigaretter är rökare eller före detta rökare så har de symptom som hosta och annat som leder till att de testar sig oftare” säger Peter Hajek i en kommentar till studien.

E-cigaretter inte kopplade till COVID-19

Han menar dessutom att en djupare analys av materialet visar på ett motsatt resultat.

“Det visar sig att de som aldrig använt en e-cigarett drabbas oftare av Covid-19 än de som bara testat en vejp någon gång. Så i motsats till vad forskarna säger så minskar risken för de som någonsin använt en e-cigarett. Fler test leder till fler positiva diagnoser, men i det här fallet visar faktiskt utfallet på att e-cigaretter inte går att koppla till högre risk för Covid-19, skriver Peter Hajek på Science Media Center.

Källor:

Association Between Youth Smoking, Electronic Cigarette Use, and Coronavirus Disease 2019

Experts react to study onyouth vaping and COVID-19


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *