”Rökare borde behandlas med nikotin mot Covid-19”

Forskare vill ersätta cigaretter med nikotinläkemedel på sjukhusen

Ytterligare en stor studie stödjer hypotesen att nikotin skyddar mot covid-19. Samtidigt misstänker forskarna att rökare som blir inlagda på sjukhus förlorar det eventuella skyddet – när nikotinintaget upphör.
“Det skulle delvis förklara varför rökare drabbas hårdare av sjukdomen när de väl läggs in för behandling” skriver forskarna.

Rökare drabbas ofta hårdare av covid-19 än andra. Men de löper också mindre risk att få sjukdomen, jämfört med icke-rökare. Och nikotin kan spela en viktig roll. Det visar den hittills största studien som undersöker kopplingen mellan rökning, nikotin och covid-19

Bakom studien står en grekisk forskargrupp som analyserat över 11 000 fall, varav 960 rökare, från hela världen. Slutsatsen är att rökare är underrepresenterade bland de som blir vårdade på sjukhus. 

”Rökarna var fem gånger färre än de borde vara med hänsyn till andelen rökare i befolkningen” skriver forskarna.

Därför hämmar nikotin Covid-19

Liknande studier väckte tidigare uppmärksamhet i Frankrike. Rökare var även där underrepresenterade bland covid-19 patienter.  Däremot visar analysen att de rökare som faktiskt får vård på sjukhus löper 60 procent högre risk att utveckla en mer allvarlig sjukdom. 

Forskarna spekulerar om orsakerna. Men enligt en nyligen presenterad hypotes kan rökare, eller snarare nikotinanvändare, ha ett skydd ot initial infektion. Nikotin verkar nämligen hämma de celler som coronaviruset brukar använda för att ta sig in i kroppen. Rökare tillför ständigt kroppen nytt nikotin, och minskar risken för att bli infekterade.

Immunförsvaret blir svagare av nikotin

Ytterligare en aspekt på Covid-19 och nikotin är nikotinets effekt på immunsystemet. Kroppen hanterar viruset genom att angripa de infekterde cellerna med cytokiner. Om infektionen är långt gången, och antalet drabbade celler är många, kan en så kallad cytokinstorm även skada friska celler. Detta kan leda till ett livshotande tillstånd. Även här kan nikotin ha en skyddande effekt, menar forskarna. Nikotin hämmar nämligen produktionen av cytokiner. Detta gör cykotinstormen mindre ”aggressiv” och risken för skador minskar. Försök att behandla Covid-19 genom att hämma immunförsvaret har redan varit aktuellt i andra studier. Men nikotinspåret är ytterligare en hypotes som behöver bli utredd kliniskt, menar forskarna.

Bör sluta röka ändå

”Det skulle delvis förklara varför rökare verkar utveckla en allvarligare form av Covid19, när de väl bir inlagda för behandling. Då försvinner nikotinintaget helt och eventuellt skyddande effekter upphör.” Skriver forskarna.

Enligt forskarna bör rökare fortfarande försöka sluta röka. Samtidigt efterlyser forskarna mer resurser till forskning, som utreder möjligheten att använda läkemedelsklassat nikotin i behandlingen av vissa covid-19-patienter. Exempelvis rökare.

Källor:

Smoking and COVID-19 – Press release (Univeristy of Patras)


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *