Ökar e-cigaretter riskerna med Covid-19?

E-cigaretter och Covid-19. Kommer de som använder e-cigaretter drabbas hårdare än andra av Covid-19? I dagsläget finns inget som tyder på det. Men hälsoeffekterna efter lång tids rökning påverkar riskerna – även för den som slutat röka med hjälp av vejpning.

I dessa tider när COVID-19 sprider sig över världen så är lunghälsan fokus för oro. COVID-19 kan sätta sig djupt i lungorna, påverka syreupptagningsförmågan och orsaka andningssvårigheter. Det gör att personer som redan har problem med lungorna kan drabbas extra hårt av viruset. Risken för komplikationer ökar dessutom för personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Och eftersom rökning är en känd orsak till både hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar, är även före detta rökareen grupp som befinner sig i den högre riskzonen när det gäller coronavirus och sjukdomen COVID-19.

“Vad vi kan se är att färre rökare än väntat drabbats, men att dessa drabbas hårdare än icke rökare. Men det är svårt att dra några slutsatser ännu, vi har för lite tillförlitlig data”, säger Konstantinos Farsalinos, läkare och e-cigarettforskare vid universitetet i Patras, Grekland, i sin blogg E-cigarette Research

Röken är orsaken – inte ångan

Men hur är det för de som slutat röka och vejpar stället? Ökar risken för komplikationer med coronavirus på grund av e-cigaretter? Konstantinos Farsalinos menar att det beror på hur man ser det. E-cigaretter i sig innebär ingen riskfaktor, enligt honom.

“Men vi vet att de flesta som vejpar i dag är tidigare rökare, eller att de fortfarande röker vid sidan om vejpningen. Det är därför en grupp som förmodligen har problem med hälsan efter en lång tid som rökare. I många fall bär de med sig rökrelaterade skador, även långt efter rökstoppet. Det betyder en ökad risk, men inte på grund av e-cigaretterna. Det finns det absolut inga bevis för” säger Konstantinos Farsalinos.

E-cigaretter ökar inte risken för coronavirus

Han får medhåll av Linda Bauld, professor i folkhälsa vid universitetet i Edinburgh. Linda Bauld är en av författarna bakom Brittiska Hälsomyndighetens rapport ”Vaping in England” som uppdaterades senast förra veckan. Rapporten bekräftar att e-cigaretter är 95 procent mindre skadliga jämfört med cigaretter. Myndigheten uppmanar även aktivt rökare att använda e-cigaretter för att sluta röka.

”Det finns idag inga som helst bevis för att e-cigaretter skulle öka risken i samband med en coronainfektion. De vore oansvarigt att påstå något sådant” sade Linda Bauld till mediekanalen Regulator Watch i samband med att New Yorks borgmästare nyligen kallade vejpare för en riskgrupp för sjukdomen COVID-19.

E-cigaretter, covid-19 och rökstopp

Kliniska studier, utförda i Storbritannien på uppdrag av Brittiska cancerfonden, visar dessutom att rökare som bytt till e-cigaretter förbättrar tillståndet för sina blodkärl redan inom en månad efter rökstoppet. Och enligt Konstantinos Farsalinos har vejpare bättre möjligheter att klara Covid-19 än, exempelvis, aktiva rökare.

“Rökare bör sluta röka. Om inget annat fungerar för dem, så är vejpning ett klokt alternativ. Men de bör sluta helt med cigaretterna och inte använda e-cigaretter och analoga cigaretter parallellt. Och de som inte röker idag, bör inte heller inte börja vejpa” säger Konstantinos Farsalinos.

Not: Under 2020 har flera studier antytt att rökare, eller snarare nikotinanvändare, är underrepresenterade bland personer som injuknar i Covid-19. Du kan läsa mer om detta i de relaterade länkarna.

Källor till en här artikeln
Smoking, vaping and the coronavirus (COVID-19) epidemic: rumors vs. evidence

Exclusive | Linda Bauld Talks Public Health England 2020 Evidence Update | RegWatch (Live)


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *