Stor läkargrupp uppmanar till kampanjer för e-cigaretter

Anrika läkarförbundet Royal College of Physicians uppmanar brittiska politiker och myndigheter att aktivt stötta rökare att byta till e-cigaretter, Bland annat genom statliga informationskampanjer i media.

Höga skatter på cigaretter, men låga skatter på e-cigaretter. Fler varningar om skaderisker med rökning på cigarettpaketen, men tydligare information om att e-cigaretter är betydligt mindre skadliga än rökning. Mediekampanjer för att förmå rökare att byta till vejpning.

Det är några av råden från Brittiska läkarförbundet, Royal College of Physicians, som representerar över 40 000 läkare i Storbritanninen. De uppmanar nu politiker och myndigheter i landet att ta tydligare ställing, i och med sin senaste rapport “Smoking and Health – 2021 – a coming of age in tobacco control?”

“Rökningen slår Covid-19 när det gäller dödsfall i Storbritannien 2020. 94 000 dog av rökrelaterade sjukdomar. Dessa dödsfall sker i onödan och beslutsfattare kan göra mycket mer för att förhindra dem” skriver RCP i sin rapport.

Kampanjer för e-cigaretter

Brittiska regeringen har ambitionen att miska andelen rökare i Storbritannien till under fem procent 2030. Idag ligger den på 14 procent. Men för att nå det målet krävs mer kraftfulla åtgärder än de som finns på plats idag, menar Brittiska läkarförbundet. Förutom hårdare restriktioner av röktobak vill förbundet underlätta för rökare att byta nikotinkälla.

“Vi rekommenderar kampanjer i medierna som stödjer användandet av elektroniska cigaretter som ett verktyg för att sluta röka. Samtidigt måste vi förtydliga budskapet om att e-cigaretter är betydligt mindre skadliga än cigaretter, att de är säkra och effektiva verktyg vid rökavvänjning. Det råder en spridd missuppfattning om skaderiskerna med e-cigaretter bland rökare idag” skriver Brittiska läkarförbundet.

För att göra budskapet tydligt föreslår förbundet att e-juice och andra förpackningar för e-cigaretter ska märkas med texter som upplyser om den relativt lägre risken med vejpning jämfört med rökning.

Betydligt lägre risk

Brittiska Läkarsamfundet har tidigare, i en uppmärksammad rapport från 2016, konstaterat att vejpning är 95 procent mindre skadligt än rökning. En siffra som är omdebatterad men fortfarande allmänt accepterad bland hälsovetare och medicinska institutioner i Storbritannien. Samtidigt menar förbundet att e-cigaretter även i fortsättningen ska regleras hårt. 

”E-cigaretter ska locka rökare, men inte icke-rökare. Unga ska skyddas genom restriktiva regler för marknadsföring och en höjd åldersgräns, från 18 till 21. Andelen icke-rökande unga som använder e-cigaretter regelbundet är lågt idag, men det är något som måste följas upp kontinuerligt” skriver förbundet.

Rökförbud ska inte gälla vejpning

Enligt RCP är det viktigt att skilja på olika typer av nikotinprodukter. Inte bara när det gäller skadeverkningar utan även när det gäller policybeslut. Som rökförbud.

“Att kunna använda tobaksfria nikotinprodukter, inklusive e-cigaretter, på platser där rökning är förbjuden, är ett viktigt led för att hålla före detta rökare rökfria” skriver organisationen. “Därför bör rökförbud inte automatiskt inkludera e-cigarettanvändande.”

Högre risk för återfall i rökrum

Enligt RCP bör förbud mot vejpning vara möjligt, men det ska alltid vara upp till lokalansvariga att göra den bedömningen från fall till fall.

“Vejpning kan upplevas som störande, men ofta bygger förbud på missförstånd om riskerna med ångan, som måste bedömas som små till försumbara. Vejpare som bytt från cigaretter riskerar däremot att återfalla till rökning om de alltid tvingas befinna sig i rökiga miljöer, som rökrum, för att använda sin e-cigarett” skriver förbundet.

Behöver inte följa EU-lagar längre

Rapporten från RCP kommer samtidigt som Storbritannien lämnar EU och därmed inte längre behöver följa det Europeiska tobaksdirektivet, TPD. Detta har öppnat för en mindre restriktiv lagstiftning kring just e-cigaretter och är en fråga som just nu är under utredning i brittiska parlamentet.

I Sverige har riksdagsledamoten David Josefsson (m) nyligen tagit upp Brittiska Läkarförbundets rapport i en fråga till socialminister Lena Hallengren.


Fakta: E-cigaretter i England


Fakta: Royal College Of Physicians

  • Brittiska Läkarförbundet var tidigt ute med att varna för skadorna med cigarettrökning. 1962 släppte organisationen första rapporten i serien “Smoking and Health”. 
  • Rapporten kopplade, för första gången, samman rökning med lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar och andra skador på andningsorganen. 
  • Rapporten möttes av misstro från både politiker och rökare. 50 år senare har det visat sig att organisatinens analys var rätt. Skadorna från rökningen har kostat miljontals liv. 
  • Royal College of Physicians har under en stor del av 2000-talet fått stort inflytande på tobakskontroll och policy i Storbritannien. 
  • Organisationen representerar 40 000 läkare i landet. 
  • I rapporten ”Nicotine without smoke” konstaterar Royal College of Physisicans att risken för för skador med vejpnig av nikotin är mindre än 5 procent av riskerna , ämfört med tobaksrökning. Förbundets uttalande är grunden för Brittiska Folkhälsomyndighetens ställningstagande och budskap att ”e-cigaretter är 95 procent mindre skadliga än cigaretter”

Källor till den här artikeln:
Pressmeddelande: A coming of age for tobacco control?
Rapporten (ladda hem pdf): Smoking and health 2021: A coming of age for tobacco control?Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *