Uppmanar WHO: ”Gör som England och rädda rökares liv”

Inför WHO:s toppmöte om tobak och rökning växer oron för att e-cigaretter och andra alternativa nikotinprodukter blir föremål för fler restriktioner än tidigare. Nu arrangerar organisationen INNCO flera aktioner i London för att uppmärksamma frågan för britternas delegation i COP9.

”Tack för att ni gör rätt!”
Det är budskapet när företrädare för paraplyorganisationen INNCO samlas utanför parlamentet i London under måndagen. Demonstrationen sker i samband med att COP9, ett möte om WHO:s ramverk för tobakskontroll, drar igång bakom virtuella, men likväl stängda dörrar i veckan.

“Vi vill tacka brittiska regeringen för deras arbete med tobaksskadereducering. Samtidigt vill vi uppmuntra dem att driva frågan även inom WHO och sprida sin evidensbaserade strategi över världen” säger Charles Gardner, vejpare och generalsekreterare på INNCO, International network of nicotine consumer organisations.

”Vi räddar våra liv”

INNCO är en paraplyorganisation med medlemmar i 37 länder. Medlemmarna består av ideella föreningar som på olika sätt arbetar för tobaksskadereducering (harm reduction) lokalt och internationellt.

”Vi är före detta rökare som använder mindre skadliga nikotinprodukter för att inte återfalla till rökning. Det är så vi räddar våra liv. Samtidigt blir vi stigmatiserade och misstänkliggjorda, bara för att vi använder nikotin – en drog som i en renare form egentligen inte orsakar mer skada än koffein” säger Charles Gardner.

Bryta stigmatisering och sprida kunskap

Att bryta stigmatiseringen av nikotinanvändande är kärnan i skadereducering för rökare. 

Det är även en av anledningarna till att brittiska modellen har väckt en del uppmärksamhet. Att  lyfta fram mindre skadliga nikoitnprodukter som verktyg för att minska rökningen, går dessutom stick i stäv med WHO:s hållning i frågan. Enligt WHO är produkter som e-cigaretter, snus och nikotinpåsar att betrakta som minst lika skadliga som cigaretter. Detta är något som flera brittiska hälsoisntitutioner, läkare och forskare vid flera tillfällen protesterat mot.

“Just nu sprider sig vilseledande information om skadereducering runt hela världen i en rasande fart. Och det är det enda sättet att motverka det är att sprida välgrundad vetenskap och att översätta den till evidensbaserade strategier, så som man gör i Storbritannien” säger Charles Gardner.

Stoppas av hård lagstiftning

Han menar att Storbritanniens engagemang för rökare väger tungt. Deras strategi skulle gynna folkhälsan, särskilt i låg och medelinkomstländer, där tillgången på cigaretter är i det närmaste obegränsad men tillgången till mindre skadliga alternativ blivit nästan obefintlig.

“Med WHO i ryggen inför många länder, inte sällan de med statliga tobaksbolag,  en oproportionerlig och restriktiv lagstiftning som bygger på fördomar skadereducering och okunskap om nikotin” säger Charles Gardner.

Han betonar att även om Storbritannien kommit långt när det gäller tobaksskadereducering, så de inte är ensamma om det.
“Nya Zeeland, Frankrike, Estland, till och med USA,  går i samma riktning. Amerikanska FDA slog nyligen fast att e-cigaretter, heat-not-burn-produkter och snus kan vara lämpliga för att skydda folkhälsan. De har i och med det erkänt konceptet med skadereducering. Det kanske inte sker på det bästa möjliga sättet, men det är inte desto mindre viktigt” säger Charles Gardner.

Politiker för e-cigaretter

I samband med demonstrationen arrangerar INNCO en träff med brittiska läkare och politiker.

Mark Pawsey leder en partiövergripande grupp i parlamentet för främjandet av e-cigaretter som alternativ för rökare:

”Sedan vi införde vejpning som ett verktyg för att minska rökningen har andelen rökare stadigt minskat. Vi ser en liknande utveckling på Nya Zeeland. I kontrast till detta ser vi att länder, som har en mer skeptisk syn på e- cigaretter, fortfarande kämpar med att minska rökningen. Och WHO hyllade nyligen Indien, ett land där närmare en miljon årligen dör på grund av rökningen, för att man förbjudit e-cigaretter” skriver Mark Pawsey i The Daily Express.

Storbritannien har efter Sverige minst andel rökare i Europa, med ett genomsnitt på 14 procent. I Sverige, där c:a 1 miljon föredrar snus framför cigaretter, ligger snittet på 7 procent.

Följ INNCO live under måndagen: Everyone deserves harm reduction – rally

INNCO:s hemsida: Nothing about us, without us”Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON1 Kommentar till "Uppmanar WHO: ”Gör som England och rädda rökares liv”"

  1. Hej!

    Jag undrar om du någon gång har frågat David Eberhard om han skulle vilja bjuda in dig till hans podd ”Hälsa för ohälsosamma”? Dem har haft flera avsnitt om tobaksskademinimering, som det senaste men då har dem nästan bara pratat om snus och bara nämnt vejpning i förbifarten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *