Brexit: nya lagar för e-cigg på gång

Politiker i Storbritanninen vill ändra lagarna för vejpprodukter i landet. En motion i underhuset föreslår nu att e-cigaretter blir undantagna från de regler som bygger på EU:s tobaksdirektiv, TPD.

”Motionen är ett första steg för att ta bort reglerna för tankstorlekar, flaskstorlekar för nikotin och taket för högsta tillåtna nikotinstyrka”. Skriver webbtidningen Planet of the Vapes.

Det Europieska Tobaksdirektivet (TPD) reglerar alla tobaks- eller tobaksliknande produkter i EU:s medlemsländer. För e-cigaretter handlar det om högsta tillåtna nikotinhalter (20 mg/ml), flaskstorlekar (10 ml för nikotinhaltiga vätskor), tankstorlekar (max 2 ml vid försäljning) och märkning på förpackningarna (tydlig hälsovarning för nikotin).

Liksom andra direktiv har TPD implementerats i samtliga EU-länder och på olika sätt blivit del av nationell lagstiftning. Men i och med att Storbritannien nu officiellt lämnar EU, behöver lagarna egentligen inte bygga på EU:s tobaksdirektiv längre. Och det öppnar för förändringar.

Lägre nikotinhalter hjälper inte rökare

Redan 2018, när underhusets vetenskapliga kommitte granskade EU:s direktiv för e-cigaretter, lyftes farhågor om detaljerna i direktivet. Storbitannien har sedan 2016, betraktat e-cigaretter som viktiga verktyg för att minska på rökningen i landet. Enligt brittiska hälsomyndigheten innebär vejpning möjligheter att minska skadorna med 95 procent för de som röker. Men direktivet blev en del av lagen för tobaksprodukter, trots att det inte stämde överrens med vad den inhemska forskningen lyfte fram.

”Taket på 20 mg/ml för nikotin har förmodligen hindrat många rökare från att utforska e-cigaretter. Orsaken är att de helt enkelt inte tycker att vejpning tillräkligt tillfredsställande, jämfört med rökning.”
Det säger Lynne Dawkins, professor i tobaks- och nikotinforskning vid London South Bank University till nyhetskanalen RegWatch.

Varningar för nikotin skrämmer i onödan

Enligt Lynne Dawkins, som forskat på beteende- och användarvanor hos vejpare i Storbritannien i snart 10 år, innebar TPD att möjligheterna att använda e-cigaretter som ett verktyg för rökavvänjning försämrades. Förutom lägre nikotinstyrkor pekar hon på de varningar som direktivet kräver ska finnas på förpackningarna. Texterna ska avskräcka nya användare, men slår ofta fel, menar hon.

”30 procent av alla rökare har inte ens testat e-cigaretter. En av anledningarna är rädsla för att de ”byter ett beroende mot ett annat”. Vi har också sett att kraftfulla varningstexter om nikotin på paketen bara förstärker den rädslan hos rökarna.” säger Lynne Dawkins som nu hoppas att Brexit innebär positiva förändringar.

”Lagstiftningen bör bygga på modern forskning. TPD kom till när forskingen om e-cigaretter inte hade kommit så långt. Nikotintaket är ett bra exempel. Idag vet vi att vejpare kompenserar lägre nikotininnehåll med högre effekt, längre puffar och en större konsumtion av e-juice. De följer samma mönster som rökare som använder svagare cigaretter. Även om hälsoriskerna är betydligt lägre jämfört med rökning så är det en onödig risk som vi borde kunna undvika”. Säger Lynne Dawkins till RegWatch.

Öppnar för förändringar

Motionen om att ändra lagarna för e-cigaretter ligger i skrivande stund i underhuset för en andra genomgång. Och enligt Planet of the Vapes är det långt kvar innan någon förändring kan komma.

”Även om förslaget inte betyder att lagarna försvinner över en natt, så öppnar det för stora förändringar i framtiden” skriver Planet of the Vapes.

Källor:
Electronic Cigarettes (Regulation) Bill 2019-21 (planet of the vapes)

NICOTINE NAYSAYERS | Could Nicotine Restrictions Do More Harm Than Good? (RegWatch)


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *