E-cigaretter fokus för forskningen 2020

Hur påverkar e-cigaretter barnet under graviditeten? Kan e-cigg förvärra KOL? Och hur är det egentligen med ungdomarna som väljer bort cigaretter och vejpar istället. Det är några frågor som forskare sökte svaren på 2020.

2020 var ett intensivt år för forskning om e-cigaretter. Störst fokus har legat på hur ungdomar använder e-cigaretter samt hur tekniken egentligen fungerar för att sluta röka. Samtidigt har e-cigaretter och nikotin i allt större utsträckning blivit en het politisk fråga. Forskning och resultat har blivit slagträn i en ideologisk debatt. Begrepp som skadereducering och absoluta risker laddas med sprängkraft som lätt exploderar i medierapporteringen. Vejpkollens uppdrag är dock att ge läsarna möjlighet att skilja agnarna från vetet. Åtminstone lite grann.

E-cigaretter för att sluta röka

Årets mest uppseendeväckande rön handlar faktiskt om rökavvänjning. I mitten av hösten publicerade ansedda Cochrane Library en rapport om e-cigaretter som metod för att sluta röka. Det var egentligen ingenting nytt. Att e-cigaretter mer effektiva än traditionella nikotinläkemedel har forskare konstaterat genom randomiserade studier i några år nu. Men det har varit enskilda, mindre studier som i sig inte brukar påverka politiker eller folkhälsomyndigheter i någon större utsträckning.

Dubbelt så effektiva som nikotinläkemedel

Men Cochrane är någonting annat. Institutets rapporter ligger till grund för behandlingar av sjukdomar och hälsovård i hela världen, även i Sverige. Institutets roll leder till höga krav på trovärdighet och integritet. Rapporten från Cochrane är en sammanställning av över 50 randomiserade studier där effektiviteten av e-cigaretter jämförs med traditionella nikotinläkemedel. Och enligt Cochrane är e-cigaretter med nikotin det i särklass mest effektiva sättet att sluta röka, dubbelt upp jämfört med plåster och tuggummi, i synnerhet i kombination med professionellt stöd. Vad forskningen betyder för framtiden återstår att se.

Gravida och e-cigaretter i fokus

Men att e-cigaretter är ett effektivt sätt att sluta röka, innebär inte att vejpning i sig är ofarligt. För rökare handlar det om en relativ risk, där rökens bekräftade skadlighet ställs mot ångans okända risker. Under året har flera studier fokuserat på studera vejpningens effekter i speciellt utsatta grupper. Forskare vid Infants University Hospital i Dublin ville studera den relativa risken mellan rökning och vejping under graviditet. Genom att följa gravida rökare, icke rökare och före detta rökare som nu vejpade kunde de dra slutsatsen att nyfödda barn till vejpande mödrar hade samma födelsevikt som barn till icke rökare. Forskningen publicerades under våren i International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

E-cigaretter hjälpte KOL-patienter

Vejpning som alternativ till rökning hamnade även under lupp i en kvalitativ studie av rökande KOL patienter i Italien. Läkare följde patienter som bytt cigaretter mot ett elektroniskt alternativ under en period på fem år. De konstaterade dels att e-cigaretter var effektiva för att hålla cigaretterna borta, men även att vejpning inte verkade förvärra KOL-förloppet. Tvärtom: vejparna följde samma mönster som patienter som utnyttjade nikotinläkemedel och fick mer positiva prognoser. E-cigaretter är helt enkelt pålitliga verktyg för att förbättra diagnosen för KOL-patienter, var budskapet när långtidsstudien publicerades under hösten.

Olika smaker – olika risker

Smaker är viktiga för vejpare som väljer bort cigaretter. Det visar flera studier. Men smaksättningar innebär även att olika kemikalier, förutom propylenglykol och glycerin, kommer in i riskbilden. Ångan innehåller förvisso bara fem procent av de skadliga ämnen som finns i tobaksrök. Och även om smakämnen utgör en väldigt liten del av ångan så handlar det ändå om en så kallad absolut risk. Studier om enskilda smaksättningar är få, men de är nog så viktiga då många användare som vill uppnå så stor skadereducering som möjligt. En studie från USA, som tyvärr fick begränsad uppmärksamhet i allmänna medier, handlar om just det här. Vejpkollen skrev om studien under hösten.

The kids are allright

Trots den växande mängden studier om vejpning och skadereducering, så är det frågan om ungdomar och e-cigaretter som överskuggar det mesta. Och det är framför allt här som forskning och politik börjar ta famntag om varandra. I de större medierna har rapporter om att vejpning lockar unga icke-rökare till rökning dykt upp med jämna mellanrum. Samtidigt visar allt fler studier att förhållandet förmodligen är det motsatta. Majoriteten av de ungdomar som använder e-cigaretter regelbundet, är redan vanerökare. Och precis som vuxna, använder de e-cigaretter för att sluta röka.

Unga väljer hellre e-cigaretter

Under 2020 har Vejpkollen rapporterat om forskning som försöker blottlägga bakomliggande faktorer bland unga som intresserar sig för att använda nikotin. Rökare, vejpare och snusare har mycket gemensamt vad gäller bakgrund: rökande föräldrar, social tillhörighet, risktagande och situation i hemmet är viktiga gemensamma faktorer. Tidigare har rökningen varit det mest populära sättet att nyttja nikotin i den här gruppen. Idag lockar e-cigaretter istället. Det leder till en viktig diskussion, som alltför ofta hamnar i skymundan. En stor amerikansk studie konstaterade nyligen att e-cigaretter håller på att utrota rökningen bland unga. Frågan är väl vad som händer när e-cigaretter som alternativ blir mer begränsat? Vi får väl se.

E-cigaretter och stroke?

Avslutningsvis bjöd året på en större skandal inom forskarvärlden. Den kände anti-tobaksaktivisten Stanton Glantz publicerade uner 2019 en rapport som hävdade att vejpare löper lika stor (eller större) risk att drabbas av stroke som traditionella rökare. Hans rapport slog ner som en bomb och påerkade lagstiftare över hela världen. Men när andra forskare granskade materialet visade det sig att Glanz påstående inte hade någon som helst täckning i grundmaterialet (statistik från amerikanska undersökningar). Flera av de vejpare Glanz studerat visade sig ha fått sin stroke före de började använda e-cigaretter. Men det valde Glanz att bortse ifrån. I början av 2020 valde tidsriften som publicerat studien att dra tillbaka den.

Politisk forskning ett hot mot folkhälsan

Stanton Glanz har varit inflytelserik bland stora organisationer som jobbar för hårdare reglering av e-cigaretter, bland annat WHO. Men att en forskare, medvetet eller omedvetet, undanhåller fakta bara för att driva en politisk linje (i det här fallet för att begränsa utvecklingen av skadereducerande konsumentprodukter) är inte bara oroväckande. Det är ett direkt hot mot folkhälsan, menar många hälsoforskare. För varför skulle rökare välja bort cigaretter till förmån för ett mindre skadligt alternativ, om det ändå inte spelar någon roll?
Stanton Glanz gick något oväntat i pension, sommaren 2020.

Nytt år – nya rön om e-cigg

Vejpkollen ser fram emot ett 2021 med många fler studier om e-cigaretter och vejpning. I början av året uppdaterar Brittiska hälsodepartementet sin löpande sammanställning om vejpning, hälsorisker och skadereducering. Samtidigt följer vi några större långtisstudier om vejpning bland tidigare icke-rökare. Och så får vi inte glömma de oberoende studier om nikotin och Covid-19 som just nu pågår på en global skala. Det blir ett spännande år!

Vill du läsa mer om e-cigaretter 2020? Vejpkollens årskrönika hittar du här!


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON1 Kommentar till "E-cigaretter fokus för forskningen 2020"

  1. Suveränt väl skrivet! Jag skall kolla studien som inte rönt så stor uppmärksamhet (rönt saknas i texten f ö) samt blev osäker själv på om Professor P. N. S. Glans under året fick dra tillbaks story om MI eller Stroke, det var MI förra året vilket är hjärtattack. Frej Larsson har just släppt skiva med en trudilutt om Hjärtattack. Helenamiraklet som också är P. Glans är också hjärtattacker men den är bara utskälld, inte återdragen, tyvärr får man väl säga. Jag har för mig att man skummade ett par hundra ”hålor” med mycket liten befolkning. Sådana ställen kan lätt ha dubbelt ena året o hälften tredje året och snitta året däremellan av någonting, ren slump alltså. De småstäder som under undersökningsperioden var i ”hälften” läget togs med i Studien. Staden Helena var med och slutsatsen var att rökförbud o framför allt förbud på krogen gav omedelbart massiva positiva effekter, som till exempel att sänka frekvensen hjärtattacker med sisådär 50%. Stroke av Nikotin däremot är rimligen ganska genomundersökt och för den enda gångens skull just i Sverige och faktiskt kommunicerat hederligt internationellt. Man nämner det säkert inte om man inte får frågan, men om man nu får det. Högre dödlighet första 30 dagarna när det är ”kritiskt” är vad man kan se jämfört med aldrig gruppen. Även om det inte är kritiskt så man måste ligga på IVA. De i studien tillhör dock definitivt IVA kategorin patienter och rimligen de svårast slagna (slagfärdig) av sitt slaganfall för att använda lite gamla ord.
    Förresten var är frågan?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *