Studie: E-cigaretter hjälpte KOL patienter förbättra hälsan

Rökare med KOL kan förbättra sin hälsa genom att byta cigaretter mot e-cigaretter. Det visar en ny långtidsstudie som följt KOL patienter under 5 års tid.

Uppdaterad juli 2023.

Att sluta röka är det enda som hjälper för att minska skadorna av kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Orsaken till sjukdomen är gifter i cigarettröken som med tiden kan utlösa en kronisk inflammation i luftvägar och lungor. Prognosen för KOL-patienter, som inte slutar röka, är dålig och ofta livshotande. 

Använde e-cigaretter istället för att röka

I en nyligen publicerad långtidsstudie har italienska forskare nu kartlagt effekterna av hur KOL-patienter reagerade på att byta cigaretter mot e-cigaretter. I fem års tid följde forskarna 39 patienter. Hälften rökte fortfarande medan hälften använde e-cigaretter, vejpning, som hjälp för att sluta röka. I gruppen som vejpade ingick även patienter som kraftigt minskat på rökningen, men inte slutat helt.

”Fördelen med e-cigaretter är att att de inte bygger på förbränning av tobak. Vätskan som hettas upp förångas vid mycke lägre temperaturer än de som utlöser den höga koncentration av gifter som finns i cigarettrök” skriver forskarna.

Olika e-vätskor och nikotin

Patienterna som vejpade använde olika typer av e-cigaretter, e-juicer och nikotinstyrkor under de 5 år som studien pågick. Trenden visade att nikotinhalten i e-vätskan sänktes över tid. Bland de som använde e-cigaretter i kombination med vanliga cigaretter minskade rökningen med närmare 80 procent, konstaterar forskarna. Patienterna testades i intervaller om 12 månader.

Stora förändringar med e-cigg

KOL ger permanenta skador som inte kan läka, och förvärras i regel över tid. Forskarna jämförde därför i vilken utsträckning patienternas tillstånd blev försämrat, påverkan på olika lungfunktioner samt hur de klarade att utföra dagliga sysslor, som att röra sig och träna.

Resultaten visade patienter som bytt till elektroniska cigaretter förbättrade sin prognos på flera nivåer.

”Patienterna som använde e-cigaretter visade tydliga förbättringar i sin prognos, jämfört med rökarna. Förvärrningstakten minskade med 50 procent” skriver forskarna.

Bättre lungfunktioner

De vejpande patienterna utvecklade även färre relaterade sjukdomar och infektioner som krävde sjukhusvård, visar studien.

”I enlighet med tidigare studier uppvisade e-cigarettanvändarna även förbättrade lungfunktioner samt förmåga att röra sig och träna. Vi ser ingen skillnad mellan dessa och patienter och de som slutat röka med traditionella nikotinläkemedel” skriver forskarna.

Största studien om KOL och e-cigaretter

Studien är den hittills längsta när det gäller e-cigaretter och KOL. Tidigare studier har antytt att e-cigaretter kan förvärra KOL.

”Men dessa studier har inte byggt på kliniska undersökningar” menar forskarna.

I sin analys pekar de på värdet av kliniska långtidsstudier, inte bara för att veta om e-cigaretter är skadliga för KOL-patienter på lång och kort sikt, utan även för att ge läkare fler verktyg för att hjälpa sina patienter.

”Det handlar om att identifiera olika förutsättningar för att byta till en rökfri livsstil” skriver forskarna.

Svårt att sluta röka trots KOL

De förtydligar att e-cigaretter inte är riskfria, men att flera studier, både kliniska och teoretiska, visar att vejpning är ett betydligt mindre skadligt alternativ till att fortsätta röka cigaretter.

”Många rökare med diagnosen vill inte eller har väldigt svårt att sluta röka med traditionella metoder. E-cigaretter låter dem behålla sina varor, men samtidigt förbättra sin prognos. Det har visat sig vara ett ”accepterat” sätt för patienterna att sluta röka. E-cigaretter blir ett användbart verktyg i behandlingen och kan minska det ofrånkomliga lidandet som KOL orsakar” skriver forskarna i sin analys.

Källor:

COPD smokers who switched to e-cigarettes: health outcomes at 5-year follow upLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *