Stort engagemang för att rädda nikotinpåsar

”Reglera istället för att föbjuda”
Det blev det tydliga svaret när den Nederländska regeringen bad allmänheten att tycka till om ett lagförslag som ska totalföbjuda nikotinpåsar.

Nikotinpåsar kan bli totalförbjudna i Nederläderna. Det stod klart sedan Holländska regeringen lämnat förslag om att reglera nikotinpåsar som tobaksprodukter i stället för livsmedel. I dagsläget får endast nikotinportioner med mycket låg nikotinhalter säljas i Nederländerna och den nya lagen skulle förbjuda all försljning av nikotinpåsar.

Uppmuntrade användare

Reaktionerna från användare och andra intressegrupper lät inte vänta på sig. ETHRA, European Tobacco Harm Reduction Advocates uppmuntrade användare att höra av sig till den Nederländska regeringen och på mindre än en månad har närmare 130 kommentarer lämnats in

”Vill de att ungarna ska röka igen?”

De flesta kommentarerna kommer från holländska privatpersoner. En majoritet anser att regeringen är inne på fel spår och att nkotinpåsar borde bli mer tillgängliga, snarare än tvärtom.

“Det här är den sista i en lång rad nikotinrelaterade produkter som regeringen vill förbjuda. Man måste fråga sig varför? Det är som om regeringen vill uppmuntra ungdomarna att börja röka igen” skriver en anonym användare från staden Roermond.

Tar exempel från Sverige

Många svar hänvisar till Sverige och att rökfria nikotinprodukter, som nikotinportioner har haft stor effekt för att driva ner rökningen till låga nivåer. I dagsläget röker närmare 20 procent av den holländska befolkningen, mot närmare 5 procent i Sverige. Ett tiotal kommentarer kommer även från svenska organisationer och företag. 

Enligt EPHI – Environment and Public Health Institute – en svensk tankesmedja som förespråkar innovation för att hantera miljö-och hälsoutmaningar, riskerar Nederländerna att förlora viktiga verktyg för att förbättra folkhälsan. VD Marie Söderqvist menar att EUs mål att minska rökningen i Europa till svenska nivåer (5 procent av befolkningen) blir svåra att uppnå i Nederländerna om nikotinpåsarna regleras bort.

“Orala nikotinprodukter är en avgörande anledning till att så få svenskar röker idag. Vi har nått EU-målet på fem procent 18 år före utsatt tid. Vi uppmanar därför den nederländska regeringen att tänka om och överväga en svensk modell för lagstiftning istället” skriver Marie Söderqvist och EPHI.

”Reglering – inte förbud”

Nätverket EU for Snus, liksom lobbyorganisationen Nordic Nicotine Pouches Alliance (NNPA) och Helix Sweden AB (som tillverkar vitt snus) enas om att reglering är ett bättre alternativ till förbud när det gäller nikoktinpåsar.

“Nikotinpåsar med hög nikotinhalt är redan de fakto förbjudna i Nederländerna. Trots det använder 200 000 nederländare nikotinportioner med högre nikotinhalter än vad som är tillåtet. De köper dem i butiker som säljer dem olagligt, eller importerar dem själva. Den stora efterfrågan på alternativa nikotinprodukter borde leda till reglering – inte mer förbud” skriver Jonas Lundqvist vd för NNPA.

Undrar vad syftet är

Svenska Snustillverkarföreningen påpekar att nikotinpåsar varken är förbjudna eller reglerade i resten av EU. Och att den Nederländska regeringen inte föreslagit ett förbud mot betydligt farligare nikotinprodukter, som cigaretter.

“Ett förbud ska ha ett syfte, som att förbättra folkhälsan eller skydda miljön. Genom att förbjuda nikotinpåsar, utan att samtidigt förbjuda cigaretter, faller logiken bakom hela resonemanget om att “skydda” befolkningen. Man undrar vad syftet är, egentligen?” skriver Patrik Strömer, generaldirektör för Snustillverkarföreningen. 

Patrik Strömer föreslår åldersgränser, hälsovarningar, begränsning av marknadsföringen och ingrediensförteckning på dosorna som alternativ till förbud mot nikotinpåsar.

Smakförbud i oktober

Den nederländska regeringen ska ta ställning till kommentarerna under våren. Det nederländska smakförbudet för e-cigaretter och e-vätska (mer om detta här) kommer däremot att börja gälla 1 oktober 2023.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *