Cochrane: ”E-cigaretter hjälper folk att sluta röka”

”Det råder vetenskapligt konsensus om att e-cigaretter är mindre skadliga för rökare och deras omgivning än traditionella cigaretter. Det finns även tydliga bevis på att ecigg hjälper rökare sluta, mer effektivt än nikotinläkemedel.”
Det säger Jamie Hartmann-Boyce från Cohcrane Tobacco Addiction Group.

(Uppdaterad artikel november 2022.)

WHO vill förbjuda e-cigaretter. Svenska regeringen ville förbjuda i princip alla smaksättningar i e-vätskan, något som Danmark och Finland redan har gjort. Lobbyarbetet för att begränsa tillgängligheten till vejpprodukter är intensivt och ofta framgångsrikt. Men i Storbritannien, där myndigheter och en rad hälsororganisationer satsar miljarder på forskning om e-cigaretter, är förbud och hårdare restriktioner fel väg att gå.

“Rökning är unikt när det gäller dödliga konsekvenser och för vissa är det väldigt svårt att sluta röka. E-cigaretter är inte riskfria, och tidigare icke-rökare bör inte börja använda dem. Men från folkhälsomyndigheterna måste budskapet till rökare vara glasklart. Nikotin är beroendeframkallande men inte orsaken till skadorna som rökning för med sig” säger Jamie Hartmann-Boyce, läkare och forskningsledare vid institutionen för Health Behaviours vid University of Oxford.

Bevisen pekar på att e-cigg fungerar

Jamie Hartmann-Boyce, ansvarar för Cochrane Tobacco Addiction Group – en del av Cochrane Library som utvärderar vårdmetoder utifrån evidens- och kvalitetsstudier från hela världen. Gruppen publicerade nyligen en uppdaterad sammanställning av randomiserade kontrollstudier där e-cigaretter som metod att sluta röka stod i fokus. Totalt sammanställde forskarna 56 studier med sammalagt 12 800 deltagare. I studierna jämfördes e-cigaretter med andra nikotinläkemedel under en period på minst 6 månader.

“Bevisen pekar på att e-cigaretter med nikotin verkligen kan hjälpa rökare att sluta röka. Bevisen säger också att vejpning är betydligt mindre skadligt än rökning.” säger Jamie Hartmann-Boyce.

Får biverkningar med e-cigaretter

Enligt rapporten (som påbörjades redan 2014) är e-cigaretter förknippade med dubbelt så många lyckade försök att sluta röka jämfört med traditionella nikotinläkemedel. E-cigarettanvändare rapporterar även få problem i samband med rökstoppet. Hosta, huvudvärk, munntorrhet  och yrsel är vanliga men övergående biverkningar. 

“Vi kunde inte hitta många rapporter som visade på skador från e-cigarettanvändande, men de studier som följde upp detta sträckte sig bara två år bakåt i tiden. Det är viktigt att vi följer upp detta kontinuerligt” skriver Jamie Hartmann-Boyce och hennes kollegor i rapporten.

Kritisk mot WHO

Jamie Hartmann-Boyce reagerar dock starkt på WHO:s senaste uttalanden om e-cigaretter. Organisationen föreslår kraftiga begränsningar eller rent utav förbud mot elektroniska cigaretter. Motiveringen är av produkterna ska klassas som skadliga.

”Att WHO väljer att stämpla e-cigaretter som ”uppenbart skadliga” riskerar att skrämma tveksamma rökare från att testa. Men det sår även tvivel hos de som vejpar för att hålla sig rökfria. Det råder i verkligheten vetenskaplig konsensus om att vejpning är betydligt mindre skadligt än rökning, både för rökare och personer i deras omgivning” säger Jamie Hartmann-Boyce.

”Lika säkra som nikotinläkemedel – fast bättre”

Hon får medhåll av John Britton, professor emeritus i epidemiologi vid univeristetet i Nottingham och rådgivare i tobaksfrågor vid Brittiska läkaresällskapet (Royal College of physicians, RCP). Enligt honom är det tydligt att WHO inte förstått vad forskningen egentligen visar: att e-cigaretter är ett viktigt verktyg för att komma till bukt med rökningen i världen och att tekniken överträffar tidigare metoder.

“WHO fortsätter att förespråka metoder som bygger på nikotinläkemedel. Det är rent hyckleri, när de samtidigt föreslår förbud mot konsumtionsprodukter som är lika säkra, fungerar på samma sätt, fast mycket bättre” säger John Britton till Science Media Centre.

Skademinimering del av svensk strategi

Sedan 2021 har svenska riksdagen har beslutat att skademinimering ska bli en del av det svenska ramverket för att motverka rökningens skadeverkningar. 2022 tillsatte den socialdemokratiska regeringen därför en utredning för att bedöma skadlighet och skillnader mellan olika nikotinprodukter. 2022 röstade svenska riksdagen ner ett förslag om smakförbud i e-cigaretter och e-vätska.

Källor:

Electronic cigarettes for smoking cessation


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *