E-cigg hjälper 50 000 britter att sluta röka – varje år

”Dubbelt så effektivt som nikotinplåster och tuggummi”

50 000 rökare slutar årligen med hjälp av e-cigaretter i Storbritannien. Det visar forskning från Brittiska cancerfonden, Cancer research UK.

”Vi verkar ha hittat en bra balans mellan regleringar och marknadsföring av e-cigaretter i England. ” skriver forskarna i sin rapport som publicerades i tidningen Addiction i veckan.

Den nya studien bygger på uppgifter som samlats in mellan åren 2007 och 2016. Forskarna har intervjuat rökare som använder e-cigaretter för att sluta och sedan följt upp deras utveckling ett år senare.

”Den här studien läggs till tidigare forskning, kliniska studier, som visar att e-cigaretter verkligen hjälper rökare att sluta” säger Dr Emma Beard, chefsforskare vid Londons Universitet, till tidningen The Evening Standard.

Ökar möjligheten att sluta röka

Tidigare forskning har visat att e-cigaretter är nästan dubbelt så effektiva för att sluta röka jämfört med traditionella nikotinersättningsmedel. Senast i januari 2019 publicerade Cancer Research UK och Brittiska National Institute for Health research en randomiserad studie med 1000 deltagare som jämförde olika metoder för rökavvänjning.

1000 personer deltog i studien och dessa delades slumpvis in i två grupper: en som använde tuggummin, plåster och sprayer och en grupp där deltagarna fick använda e-cigaretter. Samtliga fick under en period på några veckor stöd från sitt lokala sluta-röka-center.

Efter ett år hade nio procent av deltagarna som använde traditionella medel slutat röka utan att återfalla. Bland de som använde e-cigaretter var motsvarande siffra 18 procent.

Mindre risk för återfall

Brittiska hälsomyndigheten, Public Health of England, menar att studierna tydligt visar att e-cigaretter spelar en betydande roll för rökare som försöker sluta. Dessutom menar de att just vejpning sticker ut bland de olika metoderna, genom att användarna faktiskt verkar tycka om produkterna, något som minskar risken för återfall även efter längre perioder.

Uppmanar rökare att använda e-cigg

Brittiska hälsomyndigheten lägger sedan en tid tillbaka stora resurser på forskning kring vejpning och uppmanar aktivt rökare att välja bort analoga cigaretter till förmån för e-cigaretter. Och det är något som blivit uppskattat av Cancer Research UK.

”E-cigaretter är en relativt ny produkt, och vi vet inte alla långtidseffekter. Men vi vet, med den forskning som är tillgänglig idag, att e-cigaretter skadar användaren betydligt mindre än vanliga cigaretter. Och det är glädjande att så många som 50 000 rökare årligen slutar röka med hjälp av vejpning”, säger George Butterworth, Cancer Research UK, till The Evening Standard.

Samtidigt är forskarna oroade av att det växande e-cigarettanvändandet i Storbritannien stannat av något sedan 2015.

Orsaken är alarmistisk, och enligt forskarna, snedvriden information om riskerna med e-cigaretter. Risker som inte blir ställda i relation till riskerna med cigarettrökning.

Felaktig kunskap om nikotin

Endast hälften av brittiska rökare tror att e-cigaretter är mycket mindre skadliga än cigaretter. Det visade en studie från februari 2019. Missuppfattningen var störst bland rökare som aldrig testat att vejpa.

”Det är möjligt att rökare väljer att inte att testa e-cigaretter på grund av felaktig kunskap om både nikotin och vejpning. Mycket av den offentliga debatten i våra medier fokuserar på eventuella skadeverkningar som e-cigaretter kan föra med sig. Men vi ser sällan debatt om hur skadliga cigaretter verkligen är för folkhälsan” säger Dr. Leonie Brose, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience till den medicinska tidskriften Medical Express.

Enligt statistiken dör 1500 rökare varje vecka i Storbritannien av skador relaterade till rökning. Men genom att rätta till missuppfattningar om nikotin kan samhället hjälpa rökare att hitta en mindre skadlig metod för att få i sig nikotinet, menar Leonie Brose.

Källor:

Association of prevalence of electronic cigarette use with smoking cessation and cigarette consumption in England: a time–series analysis between 2006 and 2017 (Addiction)

E-cigarettes more effective than nicotine replacement therapies, finds major trial (Medical Express)

Misperceptions about vaping common among UK smokers (Medical Express)

Följ gärna Vejpkollen på Facebook för snabba uppdateringar!

1 Kommentar till "E-cigg hjälper 50 000 britter att sluta röka – varje år"

  1. Tja, kan bara referera till mina egna erfarenheter.
    På ca 25 försök att sluta med tuggummi, plåster och dyl, var det 25 misslyckanden. Höll aldrig mer än ett par veckor, innan man gav upp.
    Gjort 1 försök med e-cigaretter och det har nu hållit i 8år. Enda återfallen var 1 cigar, efter var barns födelse, som jag fick tvinga i mig. VEDERVÄRDIGT!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *