Studie: Vejpning lockar unga bort från vanliga cigaretter

Leder e-cigaretter till att fler börjar röka analoga cigaretter?
Det är en fråga som oroar föräldrar och politiker världen över. Men enligt en studie av rökande unga i USA verkar det vara tvärtom. Ungdomar som vejpar hade förmodligen börjat röka om inte e-cigaretter varit tillgängliga.

Varför börjar ungdomar röka eller vejpa?
Den frågan ställde den amerikanska Tobak – och beroendeforskaren Arielle Selya i en oberoende studie vid universitetet i North Dakota. I studien har hon låtit jämföra bakgrundsfaktorer som föräldrars rökvanor, psykiskt mående och situationen i hemmet bland rökande och/eller vejpande ungdomar. Studien bygger på statistiska data bland 12 000 amerikanska ungdomar i åldrarna 14 till 16 år under 2015 till 2016.

Obefogad oro för inkörsport

Resultatet visar att bakgrundsfaktorena är slående lika bland de ungdomar som börjar röka och/eller börjar vejpa. Och dfaktorerna är så slående lika att de förklarar relationen mellan e-cigarettanvändande och rökning, Och det visar att e-cigaretter leder inte till rökning, menar Ariell Selya.

”Den uppenbara relationen mellan rökning och vejpning kan förklaras helt och hållet av den delade riskbilden. Och den fanns redan före debuten” menar Arielle Selya.

Rökare går över till e-cigg

Tidigare analyser av ungdomars tobaksvanor i USA, men även i Sverige, antyder att ungdomar som någon gång testat en e-cigarett, även kommer att använda analoga cigaretter. Hälsovetare har tolkat det som att vejpning bland ungdomar leder till rökning senare i livet. De alarmerande analyserna fick genklang i medierna som varnade för en ny rökande generation (New York Post 2018)

Men under det senaste året har andra analyser av samma material ifrågasatt den slutsatsen. För samtidigt som det regelbundna användandet av e-cigaretter har ökat, så har det regelbundna användandet av vanliga cigaretter istället minskat. I ungefär samma takt, åtminstone i USA.

Missvisande analys

Och enligt Arielle Selya är det missvisande att kalla e-cigaretter en inkörsport till rökning. Det är faktorer som kön, social bakgrund, benägenhet att ta risker och graden av auktoritär uppfostran som är avgörande för om en person börjar röka eller vejpa.

Hon är också orolig för att hårda förbud mot e-cigaretter mycket väl kan leda till att dessa ungdomar börjar röka i större utsträckning istället.

”Samhällets reaktion på e-cigaretter bland ungdomar har varit väldigt drastisk. Vi måste analysera den statistiska datan med mer sofistikerade metoder. Särskilt innan vi stiftar lagar som får oönskade konsekvenser” säger hon till CNN Health.

Ersätter cigaretter

Studier från Storbritannien visar att regelbunden vejpning bland ungdomar som aldrig har rökt är ytterst sällsynt. Däremot är det vanligt att ungdomar som tidigare rökt, numera vejpar i mycket större utsträckning.

I våras publicerades en artikel i tidskriften BMJ Journals – Tobacco Control där även amerikanska forskare konstaterade samma sak. Att e-cigaretter med stor sannolikhet påverkat antalet rökare negativt i åldrarna 15 till 25. Trenden att vejpa, verkar helt enkelt ersätta vanan att röka bland många ungdomar, menar forskarna.

1 Kommentar till "Studie: Vejpning lockar unga bort från vanliga cigaretter"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *