Orsakar nikotinet i e-cigaretter cancer?

”Inte större än risken att få cancer av en slump” menar brittiska forskare

En studie på möss visade nyligen en koppling mellan nikotin i ångan från e-cigaretter och lungcancer. Men studien får kritik av flera tunga namn inom den moderna forskningen med lång erfarenhet av e-cigaretter och hälsofrågor.

Studien från USA fick stor uppmärksamhet i amerikanska medier när den blev publicerad. I synnerhet i samband med de lungskador som inledningsvi kopplades till vejpning i landet (hösten 2019). Studien fokuserar på tre grupper av möss som utsatts för olika typer av ånga från e-cigaretter: nikotinhaltig ånga, nikotinfri ånga samt ren luft. Mössen i nikotingruppen utvecklade cancer i högre grad än gruppen med ren luft. Mössen som utsattes för nikotinfri ånga utvecklade, förvånande nog, minst fall av cancer av alla tre grupper.

Överdrivna mängder nikotin

Enligt forskargruppen är deras studie ett tecken på att nikotin i e-cigaretter kan vara en fara för användaren i längden. Men den slutsatsen får nu kritik. Peter Hajek är professor och chef vid Tobacco Dependence Research Unit vid Queen Marys Universitet i London.

”Mössen i studien har utsatts för enorma mängder och höga koncentrationer av kemikalier i relation till deras storlek. Förhållandena är inte ens i närheten av vad en vanlig e-cigarettanvändare utsätter sig för, säger Peter Hajek till presstjänsten Science Media Center. 

Minimal betydelse för cancer

Peters Hajek ställer den aktuella studien mot tidigare långtidsstudier där aktiva vejpare deltagit. Ämnet NNK, som finns naturligt i nikotin, är cancerframkallande i stora mängder. Det är detta ämne som de amerikanska forskarna tagit fasta på. Den brittiska långtidsstudien visar dock att mängden cancerogena ämnen i kroppen är betydligt lägre bland vejpare än hos rökare. Upp till 450 gånger lägre. Bland dessa ämnen fanns även NNK.

”Exponeringen av NNK var försumbar. Ämnet fanns i koncentrationer som har minimal betydelse för utvecklingen av lungcancer”, säger Peter Hajek, till Science Media Center.

Slumpen har större betydelse

Peter Hajek får medhåll av John Britton, chef vid UK Center for Tobacco and Alchohol studies. John Britton menar att varningen från de amerikanska forskarna är kraftigt överdriven. I synnerhet i relation till resultaten som forskarna presenterade. Och att e-cigaretter ökar risken för cancer, om än marginellt, är ingen direkt nyhet, menar han.

”Det är möjligt att ånga från e-cigaretter ökar risken för cancer något jämfört med att andas ren luft, givetvis. Men utifrån den här studien är den risken inte större än vad som skulle kunna ske utifrån ren slump, säger John Britton till Science Media Center.

John Britton menar dessutom att studien är alldeles för liten och att jämförelserna mellan luft, nikotinfri ånga och nikotinhaltig ånga inte är statistiskt säkerställda. Han påpekar även det uppenbart konstiga i att mössen som utsattes för nikotinfri ånga klarade sig bättre än de som andades ren luft.

”Jag misstänker att de här resultaten bara är vetenskapligt brus. Det här är inget som borde få betydelse när det gäller att varna allmänheten” säger John Britton.

Varken tjära eller kolmonoxid

Enligt Public Health of England (PHE) innehåller ångan från e-cigaretter endast 5 procent av de skadliga ämnen som finns i vanlig cigarettrök. Enligt myndighetens sammanfattning av hundratals studier, finns varken tjära eller kolmonoxid i ångan från e-cigaretter (om de används korrekt). De skadliga ämnen som går att mäta ligger på koncentrationsnivåer mellan 9 och 450 gånger lägre i tobaksrök.

”Det skulle vara tragiskt om rökare, som skulle kunna sluta med hjälp av en e-cigarett, struntar i det på grund av felaktig information om hälsoriskerna” sade John Newton, chef vid PHE:s hälsoförebyggande avdelning till tidningen the Guardian 2018.

Källor:

Studie på möss kopplar nikotin till cancer (Eureka Alert)
Långtidsstudier av cancerogena ämnen i e-cigaretter (Cancer Research UK)

Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREONLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *