Misstänkta risker med e-cigaretter – felaktig forskning

Otillförlitlig: Stor studie dras tillbaka efter kritik

En stor studie om kopplingen mellan stroke och e-cigaretter har dragits tillbaka. Detta sedan det visat sig att sambanden var omöjliga i praktiken. Men studien har redan påverkat lagstiftare över hela världen. Nu ifrågasätts fler studier om risker med e-cigaretter.

Forskning om e-cigaretter och hälsa har varit ett hett ämne för medier och hälsovetare de senaste åren. Inte minst när det gäller förmodade hälsorisker jämfört med cigarettrökning.

2019 publicerade ansedda Journal of the American Heart Organisation en studie som menade att risken för hjärtinfarkt var lika stor för vejpare som för rökare. Slutsatsen bygger på statisktiska analyser av stroke-frekvensen hos amerikaner som röker eller vejpar över en tidsperiod på 10 år.

Risker minskade med e-cigaretter

Men vad forskarna missat var att ta med tidpunkten för hjärtinfarkten i relation till när personerna börjat använda e-cigaretter. Det visade sig nämligen att en rapporterad stroke, i de allra flesta fallen, inträffat före det att användaren börjat använda e-cigaretter.

Andra forskare har upprepat studien. Den här gången med tiden mellan rökstoppet och hjärtinfakten inräknad i analysen. Nu minskade istället risken för stroke för de som enbart vejpade. Den minskade dessutom i samma takt som för personer som slutat röka med hjälp av andra metoder.

Anses ej tillförlitlig

Amerikanska motsvarigheten till Hjärt-lungfonden har tagit kritiken på stort allvar. Organisationen har valt att officiellt dra tillbaka studien från sin tidskrift Journal of The American Heart Association. Något som inte händer ofta.

”Vi har blivit medvetna om att studien inte redovisar relevant data och vi inte fått tillfredställande svar från författarna. Därför väljer vi nu att betrakta resultaten som ej tillförlitliga” skriver ansvariga redaktörer för tidskriften.

Bakom den tillbakadragna studien står professor Stanton Glanz vid universitetet i Californien. Hans forskning har haft stort inflytande när det gäller lagstiftning och information om e-cigaretter över hela världen, skriver USA Today. Han har även fungerat som rådgivare åt WHO när det gäller synen på e-cigaretter.

Risker med e-cigaretter ifrågasatta

Men nu ifrågasätts även tidigare forskning, där Stanton Glantz och hans forskargrupp dragit slutsatser om e-cigaretter och risker utifrån statistik. Stanton Glanz är känd för sin syn på både tobak och vejpning. Hans forskning har legat dessutom legat till grund för flera tongivande antaganden om e-cigaretter runt om i världen. Enligt Glanz analyser leder e-cigaretter ungdomar till traditionell rökning. Han menar också att e-cigaretter inte fungerar för att sluta röka.

Graverande för folkhälsan

En av kritikerna till den aktuella studien är David Abrams, professor i global hälsa vid New York Universitet. Han hoppas nu även att Stanton Glantz tidigare forskning granskas.

”Lagstiftare citerar ofta hans studier, som påstår att att e-cigaretter gör det svårare att sluta röka. Detta trots att den bygger på data som egentligen inte har med rökavvänjning att göra” säger David Abrams till USA Today.

Enligt David Abrams har Glanz analyser varit vilseledande för många beslutsfattare och organisationer som öppet kritiserar e-cigaretter som fenomen. Det hela blir extra allvarligt då Stanton Glanz förfogar över stora anslag (över 20 miljoner dollar) från både Federal Drug Administration (FDA) och National Health Institute, menar David Abrams.

”Få vejpar utan att först varit rökare”

Stanton Glanz forskning varit vägledande för flera delstaters policys kring e-cigaretter i USA. Inte minst när det gäller synen på ungdomar i vejpning.

”Hans studie som påstår att e-cigaretter är en inkörsport till rökning har vid granskning visat att de flesta ungdomar som testar e-cigaretter redan röker sedan tidigare. Ytterst få börjar vejpa utan att först testat vanlig rökning” säger John Abrams till USA Today.

Stanton Glanz har själv svarat på kritiken och tillbakadragandet av hans forskning i sin blogg. Han menar att det är intressen från tobaksbolagen som ligger bakom kritiken, skriver USA Today.

Kritikern David Abrams har dock ingen koppling till tobaksindustrin, enligt vad Vejpkollen erfar.


Gillar du Vejpkollen? Då kan du stödja arbetet med tidningen!

SWISH: 1231093830

Eller stöd kontinuerligt. Bli en Patreon (det vill säga: stödprenumerera på Vejpkollen). Länk till VEJPKOLLEN på PATREON
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *