E-cigaretter i vardagen fokus för stor amerikansk studie

Att ge rökare fri tillgång till e-cigaretter ökar betydligt deras chanser att sluta eller åtminstone kraftigt dra ner på rökningen. Det visar en randomiserad kontrollstudie som följt 638 rökare i elva amerikanska städer i sex månader.
“Hur vi än vände och vred på det så visade det sig rökare som fick fri tillgång till e-cigaretter rökte mindre. De försökte även sluta oftare och lyckades i mycket större utsträckning än de som inte fick det.” Säger Matthew Carpenter, forskare vid univeristetet i South Carolina.

Hur påverkar tillgången till e-cigaretter rökvanorna i vardagen, utanför kliniska tester? Det ville en forskargrupp vid Hollings Cancer Center, under universitetet i South Carolina, USA, ta reda på. Tidigare sammanställningar, bland andra Cochrane reviews, har visat att e-cigaretter är väldigt effektiva vid rökavvänjning. Men det säger inte allt, menar Matthew Carpenter som ansvarat för studien.

“En vanlig invändning mot tidigare studier är att de är för strukturerade. De innefattar ofta både beteendestöd och instruktioner i hur deltagarna skulle använda e-cigaretter i sitt försök att sluta röka. Vi ville se hur det ser ut när bruket inte blir strukturerat – utan mer ostrukturerat. Som i verkliga livet.” säger Matthew Carpenter till webbtidningen Medical Xpress.

Olika ambitioner bland rökare

Istället för att upprepa metoderna från andra studier valde därför forskarna att göra en så kallad naturalistisk studie.  Man valde ut 638 rökare i elva amerikanska städer. 

“Vi fokuserade på två typer av rökare. I första hand de som uttryckligen ville sluta röka, samt lika många som inte hade några sådana ambitioner. Vi gav dem sedan e-cigaretter, men utan att några instruktioner i hur de skulle använda dem” säger Matthew Carpenter, till webbtidningen Medical Xpress.

Den enda uppmaning deltagarna fick var att de kunde använda e-cigaretter hur mycket eller hur lite de ville. Eller inte alls. De fick sedan fri tillgång till e-cigaretter under fyra veckor, i form av förfyllda poddsystem och fem olka smaksättningar att fritt välja mellan. Kontrollgruppen bestod av lika många rökare som inte fick gratis e-cigaretter. 

Uppföljning efter 6 månader

Forskarna kontrollerade sedan utvecklingen genom frågeformulär via nätet. En sista kontroll gjordes efter sex månader, en slags standard för att bedöma effektivitet vid sluta-röka-interventioner. Från början var det tänkt att testa vissa av deltagarna via kliniska utandningstester, men på grund av Covid-19 var detta inte möjligt.

“Självrapportering är inte lika tillförlitligt, men fullt tillräckligt för att få ett godtagbart och pålitligt resultat” konstaterar Matthew Carpenter.

Fler slutade röka

Studien visade att de som fick e-cigaretter i större utsräckning än de övriga blivit rökfria efter sex månader. Personer i e-cigarettgrupperna var även mer benägna att minska ner på antalet dagliga cigaretter per dag. De rapporterade också fler medvetna försök att sluta röka än de som inte fick e-cigaretter.

“Antalet sluta röka försök är viktiga att notera, eftersom vi vet att de flesta rökare behöver många försök innan de lyckas sluta” säger Matthew Carpenter till Medical Xpress. “Vi noterade även att antalet sluta röka försök ökade i den grupp som inte hade ambitioner att göra det tidigare”

Studien, som är den första av sitt slag och därtill den största studien av e-cigaretter i USA, publicerades i The Lancet. Och enligt forskarna kan resultaten vara viktiga i ljuset av ny lagstiftning och konsekvensutredningar kring kontrollen av e-cigaretter. 

Kritik mot de fakto smakförbud

I USA, där studien genomfördes har FDA endast tillåtit ett fåtal varianter av e-vätska och vape modeller på marknaden.  Användare och företag kritiserar regelbundet myndigheten för att de facto förbjuda alla smaksättningar förutom tobakssmaker i e-cigaretter – en gemensam nämnare för det 20-tal olika e-vätskor och poddsystem som FDA hittills har godkänt.

Totalt har närmare 6 miljoner ansökningar lämnats in till FDA, från tusentals oberoende aktörer, men det är endast produkter från stora tobaksbolag som blivit godkända. Enligt FDA beror de hårda restriktionerna på en överhängande oro för ett ökat bruk bland minderåriga.

“Vi bör göra allt vi kan för att förhindra bruk av e-cigaretter bland barn” säger Matthew Carpenter till Medical Xpress. “Men vår studie visar att det bör inte ske på bekostnad av möjligheterna för vuxna rökare som inte lyckas sluta röka på annat sätt”

Källor i den här artikeln:
Effect of unguided e-cigarette provision on uptake, use, and smoking cessation among adults who smoke in the USA: a naturalistic, randomised, controlled clinical trial

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *