Regeringen sänker skatten på snus – hoppas minska rökningen

Kraftigt sänkt skatt på snus. Det kan svenska snusare vänta sig om regeringens förslag går igenom i nästa års budget. Samtidigt ska det bli det dyrare att röka. Bland snusanvändare tas beskedet emot med försiktig glädje.
”Förhoppningvis är detta bara början på ett trendbrott i tobakspolitiken. Nu hoppas vi på mer skademinimering och fler medvetna beslut för att minska rökningen i Sverige ännu mer” säger Samuel Lundell, ordförande i Snusarnas Riksförbund.

Regeringen och SD vill sänka skatten på snus i samband med nästa års budget. Skattesänkningen på 20 procent, som beräknas landa på tre kronor dosan i butik, ska finansieras av en motsvarande skattehöjning på röktobak, det vill säga cigaretter. 

“Motivet bakom detta är att det är betydligt fler svenskar som nyttjar snus än som röker. Anledningen till att det blivit så, misstänker jag beror på att hälsoeffekterna av att röka är betydligt mer negativa och påtagliga än effekterna av snusning” säger Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson för SD till Sverigedemokratiska mediakanalen Riks.

Vill minska skador av rökningen

Regeringspartierna, tillsammans med Sverigedemokraterna, har sedan tidigare haft en samsyn på snusets roll som skademinimering, åtminstone för tidigare rökare som gått från cigaretter till att snusa. Detta till skillnad från vänsterblocket, där synen på snusande, vejpning och rökning inte skiljer på olika skaderisker.  Skattesänkningen blir det första tydliga politiska förslaget som kan komma främja snusandet på bekostnad av rökningen.

“Det är ett viktigt trendbrott, helt klart. Snuset har en skademinimerande effekt på nikotinbruket i Sverige, men vi har inte sett många politiska beslut som faktiskt bejakar att det är så. Förhoppningsvis är det här bara början på en annan inriktning än den som tidigare regeringar drivit fram” säger Samuel Lundell till Vejpkollen.

”Påverkar inte folkhälsan negativt”

Men enligt Oscar Sjöstedt, SD är det inte effekter på folkhälsan som är den primära orsaken till förändringen av skatten.

“Vuxna människor får göra sina egna val och jag vill inte komma med pekpinnar. Det finns nog ingen vuxen människa som inte är medveten om att det finns risker med att använda tobak av olika slag. Men om det här leder till att människor som röker idag, sluta röka och istället börjar snusa, så kan jag i fall inte se att det skulle påverka folkhälsan negativt. Snarare tvärt om” säger Oscar Sjöstedt till Riks.

Samuel Lundell och Snusarnas Riksförbund är i dagsläget mest glada att regeringen tar snusfrågan på allvar. 

“Förra året höjdes snusskatten, nu sänker man den istället och det är verkligen ett steg i rätt riktning. Vi hade ju helst sett att skatten på snus slopades helt. ” säger Samuel Lundell till Vejpkollen. 

Kritik mot utredning

Tidigare i år bad regeringen Folkhälsomyndigheten att ta fram underlag för att kunna jämföra skillnaderna i skaderisker mellan olika former av nikotinbruk. Utredningen visade att snus, liksom vejpning, sannolikt kan förknippas med färre risker än rökning – även om det enligt svenska myndigheter saknas god evidens för att bedöma riskerna. Utredningen fick dock kritik för att inte ta hänsyn till tillräkligt många relevanta studier och sammanställningar på området.

Inte förrän nästa höstbudget

Regeringens planerade förslag på sänkt skatt på snus berör i dagsläget inte andra orala nikotinprodukter, som vitt snus eller nikotinpåsar. Inte heller förändringar av skatten på e-vätska ingår i det förväntade förslaget. Enligt uppgifter till Aftonbladet kan skattesänkningen börja gälla först i november 2024 – och kommer inte att ingå i höstbudgeten 2023.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *