PMI: ”Vi måste vara försiktiga när vi lanserar rökfria produkter”

Motståndet mot nya nikotinprodukter, som e-cigaretter, upphettad tobak och nikotinportioner, kan leda till ökad cigarettförsäljning. Det menar Philip Morris Internationals Europachef, Massimo Andolina. Han menar också att tobaksbolag, som Philip Morris, måste ta sitt ansvar för utvecklingen, liksom beslutsfattarna.

“Låt oss vara tydliga: Vi behöver vara ansvarsfulla när vi lanserar nya produkter, med smaker, produktdesign och förpackningar som inte lockar fel målgrupp. Vi måste också ha en lagstiftning som förhindrar att unga börjar använda nikotin. Men vi måste absolut reglera produkterna på ett sätt som erkänner de olika riskprofilerna.” säger Massimo Andolina till Vejpkollen.

PMI på krigstigen

Våren 2023. För den som varit uppmärksam har det varit ett halvår där skademinimering och i synnerhet Sverige varit i fokus. Flera kampanjer och initiativ har rullat ut, främst i sociala medier, där frågan om Sveriges låga andel rökare har fått uppmärksamhet. Snuset och en förhållandevis mild lagstiftning för e-cigaretter och nikotinpåsar samt ett omfattande rökförbud ses som avgörande faktorer bakom framgångarna. Bakom initiativen står allt ifrån hälsoorganisationer, organiserade läkare till skademinimeringsaktivister och aktiva brukare, men även en del tobaksbolag. Nyligen kallade Philip Morris International till presskonferens och levererade ett tydligt budskap.

“Sverige är det europeiska exemplet som resten av EU bör studera och ta lärdom av. Istället håller man envist fast vid en politik som inte utmanar rådande normer och istället sätter hinder i vägen för ett rökfritt samhälle” sade PMI:s vd Jacsek Olczak och spände ögonen i åhörarna.

PMI är på krigsstigen.

Satsar på snus och IQOS

När Vejpkollen träffar Massimo Andolina är presskonferensen avslutad och journalisterna har gått till sina redaktioner. Massimo Andolina är ansvarig för PMI:s Europeiska affärer och har arbetat på företaget i närmare 15 år. Han var med när PMI började prata om skademinimering i början av 2000-talet och har sett hur IQOS, den elektroniska enhet som hettar upp tobak och som PMI satsat många miljarder på att utveckla, lanserades 2015. Sedan dess har PMI köpt upp och utvecklat teknik för allt ifrån elektroniska cigaretter till färdiga koncept som snus och nikotinpåsar. PMI:s portfölj inom skademinimering växte avsevärt genom köpet av Svenska Swedish Match förra året.

”Om du sagt till mig för 10 år sedan att vi skulle ha 35 procent av inkomsterna från något annat än cigaretter så skulle jag inte ha trott på dig” säger Massimo Andolina över videolänken från Lausanne, där PMI har sitt Europieiska huvudkontor.

Från vetenskap till utbildning

För Massimo Andolina handlar framtiden om att övertyga världen om att skademinimering fungerar som en tredje pelare inom tobakspolitiken, efter förebyggande åtgärder och rökavvänjning. Skademinimering ska vara tillgänglig för rökare som av någon anledning inte slutar använda nikotin, menar Massimo Andolina.

“För några år sedan var vårt fokus att visa den vetenskapliga grunden för tobaksskadereducering. Nu finns det en samsyn om den grunden. Dagens hinder ligger i ligger i att att hela samhället, och särskilt rökare samt beslutsfattare, får information om förbränningens skadlighet, de vetenskapliga framstegen inom tobaks- och nikotinprodukter samt att etablera en öppen dialog med alla. Samhället skulle gynnas av att göra upp med de dogmer och förutfattade meningar som finns och vi behöver bygga upp förtroendet. Skademinimering har en väldigt viktig roll att fylla. Redan idag kan vi se vilken hälsomässig inverkan rökfria produkter har för folkhälsan – vi har redan sett det i Skandinavien, i synnerhet Sverige, men nu även i Japan” säger Massimo Andolina.

Heat-not-burn i Japan

Japan blev på flera sätt PMI:s testmarknad för Heat-not-burn systemet Iqos och tillhörande Heets/Terea – den modifierade cigarett som genom en upphettningsprocess skapar ånga i stället för rök. Det blev lyckat. 35 procent av all tobaksförsäljning i Japan består idag av just Heets/Terea. Iqos har liknande skadeprofil som en traditionell e-cigarett, även om den oberoende forskningen ännu inte kunnat bevisa hur stor den skademinimerande effekten är. PMI:s egen forskning är dock tillräckligt övertygande för att Brittiska hälsomyndigheter placerar heat-not-burn i samma kategori som e-cigaretter när det gäller skaderisker av nikotinbruk. 

”Det förflutna väger tungt”

I länder som Storbritannien och Nya Zealand är begreppet skademinimering numera etablerat inom nikotinpolitiken. I Sverige kan det bli så inom en snar framtid. Men i övriga Europa ser det annorlunda ut. Motståndet mot skademinimering är stort, oavsett om det är tobaksbolag eller någon annan som för fram budskapet. Något som är förståeligt, men samtidigt väldigt olyckligt, menar Massimo Andolina.

“Det förflutna kan tyvärr fortfarande väga tungt. För vissa är det svårt att avvika från det förflutna. Det tar emot för dem att den industri som har skapat problemet med rökning, ska tillåtas vara en del av lösningen. De strategier och lagar som används för att komma åt rökningen kommer från en tid då inte heat-not burn eller e-cigaretter existerade. Nu finns det tack vare vetenskap och teknik bättre produkter än cigaretter på marknaden.”

Ser Sverige som ett föredöme

Han ser Sverige som ett föredöme när det gäller rökning. I synnerhet då resultatet av den svenska modellen lett till väldigt få rökare och betydligt färre skador av nikotinbruk.

“Det är viktigt att klart och tydligt lyfta att Sverige inte bara har få rökare och många snusare, utan samtidigt minst rökrelaterade sjukdomar i Europa” säger Massimo Andolina.

Vikigt med öppen dialog

Sveriges resa från rökande nation till nästan ingen rökning alls, har pågått i över 40 år, konstaterar han. Han jämför med hur bilindustrin samarbetar med myndigheter för att skapa mer miljövänliga bilar – i syfte att tillsammans minska på de fossila utsläppen. Massimo Andolina menar att liknelsen blir tydlig i Sverige, landet som uppfann säkerhetsbältet, en innovation som inte accepterades lätt och som tog cirka 15 år att reglera som en integrerad del av alla bilar. 

“Det har funnits en öppen dialog mellan konsumenter, lagstiftare och industri här. Det har uppenbarligen fått en bra effekt. Jag kan inte förstå varför EU inte tittar närmare på Sverige. Varför är cigaretter tillåtna i hela Europa, men snus förbjudet? Det är fullkomligen ologiskt i mina ögon.”

Snusförbud och smaker som lockar fel

Att just snusförbudet är en knäckfråga för PMI är ganska uppenbart, och förståeligt sedan man köpt snusjätten Swedish Match. Samtidigt handlar skademinimering om mer än orala tobaksprodukter och upphettad tobak, menar Massimo Andolina. Bruket av nikotinpåsar och e-cigaretter ökar. I takt med detta blir argumenten om att “smaker bara lockar ungdomar” och föreställningen att tobaksindustrin vill “skapa en ny generation nikotinister” starka inslag i debatten om nikotin. 

För Massimo Andolina är det oroväckande. 

“Det är många spelare på marknaden för tobaks- och nikotinprodukter och skademinimering i dag. Stora bolag och små aktörer som alla har innovativa produkter. Det är viktigt att vi får ett ramverk som garanterar produktsäkerhet, att vi redovisar vad som finns i produkterna och så vidare. Övergången från cigaretter till mindre skadliga alternativ för vuxna rökare, som annars skulle fortsätta med rökningen, måste blir så enkel som möjligt. Det jag oroar mig för är att hela debatten om skademinimering, och det ramverk som diskuteras fram, försvåras av aggressiv marknadsföring av produkter som riktar sig till icke-rökare. Risken är att vi får ett ramverk som begränsar skademinimering snarare än förenklar den och att det bidrar till att rökning av cigaretter fortgår.” säger Massimo Andolina.

Medvetet konservativa med smaker

I dagsläget diskuterar flera Europeiska länder att införa någon form av smakförbud för e-cigaretter. Den förra socialdemokratiska regeringen i Sverige var inne på samma linje och ville förbjuda alla smaksättningar förutom tobakssmaker. Användare och företag inom industrin för e-cigaretter protesterade högljutt. 85 procent av försäljningen i en typisk vejpshopp består av e-vätska som inte har tobaksprofil, och den typiske kunden är en före detta rökare över 30. Förslaget röstades till slut ned i riksdagen, men Massimo Andolina ser ändå med oro på hur diskussionen om smaksättningar påverkar debatten.

“Vi är medvetet väldigt konservativa, vilket vi ser som ansvarsfullt. Vi väger ständigt betydelsen av smaker för att underlätta för rökare att välja bort cigaretter, samtidigt som vi försäkrar oss om att undvika oavsiktliga målgrupper. I takt med att vår transformation fortskrider, fortsätter vi att vara försiktiga med hur vi säljer våra produkter och till vem vi säljer dem. Vi är lika noggranna med vår förpackning och de smaker vi använder. Det är viktigt för oss, för samhället och för myndigheterna att våra rökfria produkter endast är tillgängliga för vuxna rökare som inte har slutat och vuxna nikotinanvändare.” säger han.

”Allt beror på lagstiftning”

PMI har vid flera tillfällen uttalat att målet är att sluta sälja cigaretter inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag frågar om han vill spekulera i vilket land detta kommer att ske först, baserat på de nuvarande marknadsförhållandena.

”Det är mycket svårt att svara på. Olika länder har olika utvecklingstakt, som vanligtvis bestäms av en rad faktorer: reglering, skatter, offentlig debatt och informerade rökare. Vi har sagt att det skulle vara möjligt att sluta sälja cigaretter i Storbritannien redan 2030. Men det beror på lagstiftning och att rätt åtgärder är på plats. I andra länder är det högst tveksamt om det kommer att ske så snabbt. Sedan finns det mycket lokala exempel där försäljningen av rökfria produkter tar över allt mer. I Vilnius utgör Heets över 40 procent av den totala tobaksförsäljningen. Och sedan har vi Sverige där snus är mycket populärt och cigaretter är mindre attraktiva. Men allting beror på marknadsförhållandena och hur utvecklingen ser ut. Säger Massimo Andolina.”

Läs mer om Philip Morris planer för skademinimering:
Mellan släggan och städet – läkaren som bytte sida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *