Forskare varnar: Rökare tror att e-cigaretter är farligare än cigaretter

Över hälften av alla rökare i England tror att vejpning via e-cigaretter, är lika farligt eller till och med farligare än att röka cigaretter. Detta trots att myndigheterna kontinuerligt informerar om motsatsen. Det visar en studie från University College London.

“Riskerna med att vejpa är minimala jämfört med att röka. Men informationen som når ut till rökare är ofta felaktig eller överdriver riskerna av olika skäl. Det kan få allvarliga konsekvenser, i synnerhet för de rökare som kan ha hjälp av e-cigaretter för att komma bort från cigaretterna” säger Sarah Jackson, som lett studien vid institutionen för epidemiologi och folkhälsa, University College London.

Studien bygger på information från brittiska “Smoking Toolkit Study” där forskare årligen samlar in data om rökning och rökavvänjning i landet. Man ställer då även frågor till rökare kring deras syn på e-cigaretter och andra verktyg för att sluta röka.

Motsatt budskap från myndigheter

2023 deltog 28,393 rökare i undersökningen, varav 1700 följdes upp veckovis av forskarna under året. Resultatet visade på grova missuppfattningar kring säkerheten med e-cigaretter. Hela 57 procent trodde att e-cigaretter är antingen lika skadliga eller mer skadliga än cigaretter. Enligt brittiska folkhälsomyndigheter pekar evidensen tvärtom på att bruk av e-cigaretter innebär en bråkdel av riskerna jämfört med rökning.

”Det finns ett akut behov av att ta itu med missuppfattningar om vejpning för att säkerställa att människor kan fatta välgrundade beslut om nikotinprodukterna de använder.” säger Sarah Jackson till tidningen The Independent.

Drabbar både unga och gamla rökare

En möjlig förklaring till missuppfattningarna kan vara en strid ström av artiklar i medierna, främst kopplade till ungdomsbruk, men även rent sensationssökande, menar Sarah Jackson. Hon oroar sig nu för att konsekvenserna kan bli att rökare är mindre benägna att byta till vejpning och så kallade dubbel användare (de som både röker och vejpar) fortsätter att röka längre. 

“För unga vejpare som aldrig har rökt regelbundet tidigare, kan såna här missuppfattnigar resultera i att de inte är så oroliga för några ökade risker i samband med en eventuell övergång cigarettrökning.” menar hon.

Missuppfattningar om forskningsläget

E-cigaretter har funnits på marknaden i över 20 år. En vanlig uppfattning bland både forskare och allmänhet är att produkterna inte funnits tillräckligt länge för att känna till effekterna på lång sikt.  Men även detta tyder på en serie missuppfattnigar av hur forskningsläget ser ut, menar Sarah Jackson.

”Jag tror att många människor är oroliga över att vi inte visste att cigaretter var så skadliga som de är förrän långt efter de etablerade sig på marknaden” säger Sarah Jackson till the Independent. ”Folk tror dessvärre att detsamma kan vara sant för e-cigaretter eftersom det är en relativt ny produkt, men jag tror också att många inte förstår är hur långt vetenskapen har utvecklats sedan dess”.

Bättre forskning än för cigaretter

Hon jämför med forskningen kring cigarettrökning, och att det dröjde länge innan forskarna såg sambandet mellan en rad olika dödliga sjukdomar och regelbunden rökning

”Om cigaretter uppfanns idag, skulle vi omedelbart veta att de är otroligt skadliga – vi behöver inte decennier av data för att veta när något är lika skadligt som cigaretter. Om e-cigaretter var lika skadliga skulle vi redan veta det vid det här laget” säger hon till the Indipendent. “Jag tror dessvärre att det här är en av de viktigaste anledningarna till att människor är misstänksamma mot e-cigaretter. De inte tror att bevisen är tillräckligt utvecklade för att säkert veta att de är säkrare.”

Hälsoyndigheten rekommenderar e-cigaretter

Brittiska folkhälsomyndigheter har sedan 2015 låtit kartlägga och sammanställa evidensen kring riskerna med e-cigaretter och vejpning. Samtidigt gör den oberoende organisationen Cochrane reviews, hittills på uppdrag av Brittiska cancerfonden, sammanställt data kring e-cigaretternas effektivitet vid rökavvänjning. Budskapet är att vejpning överlag i mått av magnituder” mindre skadligt än att röka, samt att e-cigaretter är ett säkert och effektivt verktyg vid rökavvänjning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *