SD: ”Inför skadereducering i tobakspolitiken”

En bättre utredning om relativa risker med olika nikotinprodukter och ett nytt ramverk för att hantera tobaks- och nikotinprodukter. Det föreslår nu Sverigedemokraterna inför den kommande debatten om ANDTS-frågor i socialutskottet.
“I nästa ANDTS-strategi bör finnas ett skadereduceringsperspektiv även för tobaks- och nikotinprodukter liksom det gör på alkoholens område”.” skriver SD i en motion till riksdagen

Det drar ihop sig till debatt om alkohol, narkotika och tobak i riksdagen. Ett femtiotal motioner har lämnats in och kommer att lägga grunden för diskussionen. När det gäller tobak står frågor om vitt snus och e-cigaretter i centrum. 

“Genom att driva en politik som uppmuntrar människor att välja mindre skadliga alternativ finns det en oerhört stor potential att komma i mål med att skapa ett rökfritt Sverige. Därför är det viktigt att det i nästa ANDTS-strategi bör finnas ett skadereduceringsperspektiv, för tobak, liksom det gör för alkohol.” Skriver Sverigedemokraterna i ett omfattande förslag att reformera den nuvarande tobakspolitiken.

Uppmärksammar rökfria produkter

Enligt motionen bör riksdagen riva upp den nuvarande ANDTS-strategin. ANDTS strategin är ett ramverk som bland annat styr arbetet med tobak och nikotin hos Follhälsomyndigheten och de organisationer som får finansiering av myndigheten för att bedriva preventivt arbete. Målet i dagens strategi är att minska bruket av allt nikotin, inte bara cigarettrökning utan även bruk av snus, nikotinpåsar och e-cigaretter. Enligt SD är denna strategi kontraproduktiv. Isynnerhet då allt färre svenskar röker samtidigt som snus och olika andra rökfria produkter allt mer ersätter rökningen.

“Just förbränning av tobak har visat sig vara en process som utsöndrar många skadliga ämnen. Det finns inte längre några vetenskapliga tvivel kring att snus är betydligt mindre skadligt för hälsan än rökning. Det har även utvecklats ett flertal nya tobaksprodukter där tobak upphettas i stället för att förbrännas i syfte att vara just mindre skadligt.” Konstaterar SD-ledamötena.

Saknar viktiga delar

SD-ledamötena anser samtidigt att Folkhälsomyndighetens utredning, som skulle sammanställa kunskap om de relativa riskerna med olika nikotinprodukter, inte höll måttet.

“Den rapport som offentliggjordes saknar väsentliga delar och man likställer snarare tobaksrökningens hälsorisker med snusning. Detta utan att resonera om eller klargöra skillnader mellan produkterna.“ Skriver SD-ledamötena.

Ledamötena hänvisar till andra undersökningar som faktiskt jämför skillnader mellan att exempelvis snusa och att röka. 

Kräver ny utredning

SD efterlyser istället en ny utredning som ger bättre underlag för möjligheter att införa ett skadereduceringsperspektiv inom tobakspolitiken, på samma sätt som inom alkoholpolitiken.

“Vi vi tillsätta en ny, oberoende, utredning som faktiskt ger svar på det som riksdagen beslutat om och efterfrågar. Även om alla produkter inom ANDTS-strategins område är skadliga för hälsan är det ändå viktigt att klargöra de skillnader som finns när det gäller dessa produkters skadeverkningar, och som är vetenskapligt påvisade.” skriver SD-ledamötena.

Tobakspolitiken och en framtida strategi för alkohol, narkotika, tobak, doping och spel kommer att debatteras i svenska riksdagen den 21 mars 2024.

Källor:
ANDTS och missbruks- och beroendevård
Motion undertecknad Carina Ståhl Herrstedt (SD), Carita Boulwén (SD), Angelica Lundberg (SD), Mona Olin (SD), Leonid Yurkovskiy (SD), Linda Lindberg (SD)

2 Kommentarer om "SD: ”Inför skadereducering i tobakspolitiken”"

 1. Kanske på tiden att det även skapas skadereducerings alternativ inom alla idrotter och även Alla motorsporter.
  Ja glöm inte heller bort skaderisken vid nöjesåkning på skidor i fjällen!
  Låt en del av liftkorten finansiera sjukvården!
  Kanske även på tiden att sjukvården får del av alla miljarder som olika statliga VD ar får till sina lönekonton!
  Passa även på att skrota EU, Rot och Rut och Ränteavdragen!
  Då har Sverige möjlighet att blomstra igen!

  1. Skademinimering ftw. Skademinimeringspartiet. Skadereducerande samling (hmm, förkortningsproblem) Skulle bli ett alltid aktuellt parti! 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *